Amfotericine B (oraal)

Stofnaam
Amfotericine B (oraal)
Merknaam
Fungizone
ATC code
A07AA07

Amfotericine B (oraal)

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Fungistatisch en fungicide werkend polyeenantibioticum, verkregen uit een stam van Streptomyces nodosus. Amfotericine B bindt aan sterolen in de celmembraan van de schimmel, waardoor de permeabiliteit van de celmembraan wordt verhoogd en kalium en andere celbestanddelen verloren gaan.

Het is werkzaam tegen vele pathogene gisten en schimmels, waaronder Candida albicans, Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum en Coccidioides immitis. Andere Candida-soorten kunnen minder gevoelig zijn. Resistentie van Candida kán ontstaan bij een langdurige behandeling. Amfotericine is niet werkzaam tegen dermatofyten, bacteriën en virussen.

Farmacokinetiek bij kinderen

Amfotericine B oraal wordt nauwelijks geabsorbeerd

Label dosisadvies Kinderformularium

SDD: Off-label
Stomatitis mycotica, (profylaxe) intestinale schimmelinfecties: On-label

 

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Mondspruw veroorzaakt door candida albicans:
Kinderen:
100 mg 4 dd PO
Intestinale toepassingen:
Kinderen:

Profylactisch: 100 mg 2 dd PO
Curatief: 100 mg 4 dd PO 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Susp. oraal 100 mg/ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Selectieve darmdecontaminatie, stomatitis mycotica en (profylaxe) intestinale schimmelinfecties
 • Oraal
  • Suspensie voor oraal gebruik
   • 0 jaar tot 18 jaar
    [1] [2]
    • 400 mg/dag in 4 doses.
    • Advies inname/toediening:

     Suspensie zo lang mogelijk in de mond houden

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

Zelfs bij hoge doses tot 3g/dag komen bijwerkingen maar soms voor, daar amfotericine B nauwelijks wordt geabsorbeerd.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaak (1-10%): misselijkheid, braken. Huiduitslag.

Soms (0,1-1%): diarree.

Zelden (0,01-0,1%): angio-oedeem, urticaria, Stevens-Johnsonsyndroom en toxische epidermale necrolyse. Afschilfering van de huid. Glossitis. Reversibele gele verkleuring van de tanden, te verwijderen door poetsen.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Een kunstgebit dagelijks desinfecteren en vóór inname van de suspensie uitnemen zodat het geneesmiddel alle weefsels goed kan bereiken.

De suspensie kan een geelverkleuring van de tanden veroorzaken, die eenvoudig weggepoetst kan worden.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Relevant:
De nefrotoxiciteit van ciclosporine en cisplatine kan worden versterkt. Het risico op nefrotoxiciteit kan tot 4 weken na staken van cisplatine aanwezig zijn.

Niet relevant:
Toename amfotericine B: de AUC kan toenemen door micafungine.

Overig effect: de nefrotoxiciteit kan toenemen bij combinatie met aminoglycosiden.

Geen interactie:
In de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met methotrexaat.

Niet beoordeeld:
De werking van spierrelaxantia kan toenemen door kaliumdepletie en het risico op digoxine toxiciteit kan toenemen.

Combinatie met flucytosine kan het klinische effect verhogen, maar ook de toxiciteit van flucytosine, mogelijk doordat de door amfotericine B veroorzaakte nierfunctiestoornis de klaring van flucytosine door de nier kan verminderen.

Corticosteroïden en diuretica kunnen de kaliumdepletie door amfotericine B verhogen.

Er treedt antagonisme op tussen amfotericine en imidazoolderivaten.

Bij toediening van amfotericine B tijdens of kort na leukocytentransfusie zijn in sommige gevallen pulmonale reacties (acute longtoxiciteit) gemeld.

Oncolytica kunnen het risico op nefrotoxiciteit, bronchospasme en hypotensie verhogen.

ANTIMICROBIELE DARMMIDDELEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

ANTIBIOTICA

Fidaxomicine

Dificlir
A07AA12
A07AA02

Paromomycine

Humatin
A07AA06

Vancomycine oraal

Vancocaps, Vancocin
A07AA09
IMIDAZOOLDERIVATEN
A07AC01

Referenties

 1. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiele therapie, 2005
 2. CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH, SmPC Fungizone (RVG 06065) 17-11-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 3. Zorginstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 21-5-2021
 4. Informatorium Medicamentorum, Interacties, Geraadpleegd 11-5-2023

Wijzigingen

 • 18 juni 2021 12:59: Het doseeradvies voor orale toepassing van amfo B is aangepast op basis van de SmPC. Er is nu één doseeradvies voor alle leeftijden.
 • 12 oktober 2015 13:34: De IV toepassing van amfotericine B is in aparte monografien voor de verschillende produkten opgenomen.

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering