Amfotericine B (oraal)

Stofnaam
Amfotericine B (oraal)
Merknaam
Fungizone
ATC code
A07AA07

Amfotericine B (oraal)

Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

SDD: Off-label
Stomatitis mycotica, (profylaxe) intestinale schimmelinfecties: On-label

 

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Mondspruw veroorzaakt door candida albicans:
Kinderen:
100 mg 4 dd PO
Intestinale toepassingen:
Kinderen:

Profylactisch: 100 mg 2 dd PO
Curatief: 100 mg 4 dd PO 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Susp. oraal 100 mg/ml

Eigenschappen

Fungistatisch en fungicide werkend polyeenantibioticum, verkregen uit een stam van Streptomyces nodosus. Bindt aan sterolen in de celwand van de schimmel, waardoor de permeabiliteit van de celmembraan wordt verhoogd en kalium en andere celbestanddelen verloren gaan. Lokaal is het vooral werkzaam tegen Candida albicans, niet tegen dermatofyten, bacteriën of virussen

Kinetische gegevens

Amfotericine B oraal wordt nauwelijks geabsorbeerd

Doseringen

Selectieve darmdecontaminatie, stomatitis mycotica en (profylaxe) intestinale schimmelinfecties
 • Oraal
  • Suspensie voor oraal gebruik
   • 5 tot 10 kg
    [1] [4]
    • 75 mg/dag in 3 doses.
    • Advies inname/toediening:

     Suspensie zo lang mogelijk in de mond houden

   • 10 tot 20 kg
    [1] [4]
    • 150 mg/dag in 3 doses.
    • Advies inname/toediening:

     Suspensie zo lang mogelijk in de mond houden

   • 20 tot 30 kg
    [1] [4]
    • 200 mg/dag in 4 doses.
    • Advies inname/toediening:

     Suspensie zo lang mogelijk in de mond houden

   • ≥ 30 kg
    [4]
    • 400 mg/dag in 4 doses.
    • Advies inname/toediening:

     Suspensie zo lang mogelijk in de mond houden

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

ANTIMICROBIELE DARMMIDDELEN

ANTIBIOTICA

Fidaxomycine

Dificlir
A07AA12
A07AA02

Paromomycine

Humatin
A07AA06

Vancomycine oraal

Vancocaps, Vancocin
A07AA09
IMIDAZOOLDERIVATEN

Miconazol orale toepassing

Daktarin orale gel
A07AC01

Bijwerkingen bij kinderen

Zelfs bij hoge doses tot 3g/dag komen bijwerkingen maar soms voor, daar amfotericine B nauwelijks wordt geabsorbeerd.

Bijwerkingen algemeen

Vaak (1-10%): misselijkheid, braken. Huiduitslag.

Soms (0,1-1%): diarree.

Zelden (0,01-0,1%): angio-oedeem, urticaria, Stevens-Johnsonsyndroom en toxische epidermale necrolyse. Afschilfering van de huid. Glossitis. Reversibele gele verkleuring van de tanden, te verwijderen door poetsen.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

De suspensie kan een geelverkleuring van de tanden veroorzaken, die eenvoudig weggepoetst kan worden.

Interacties

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Referenties

 1. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiele therapie, 2005
 2. College voor zorgverzekeringen (CVZ), Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 12 okt 2015
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 12 okt 2015
 4. Bristol-Myers Squibb B.V., SmPC Fungizone (RVG 06065) 28-05-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Wijzigingen

 • 12 oktober 2015 12:43: De IV toepassing van amfotericine B is in aparte monografien voor de verschillende produkten opgenomen.

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering