Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interactions

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Chloralhydraat

Stofnaam
Chloralhydraat
Merknaam
ATC code
N05CC01

Eigenschappen

Chloralhydraat heeft een dempende werking op het centrale zenuwstelsel.

Farmacokinetiek

Negatieve correlatie tussen leeftijd en t1/2 van actieve metabolieten (trichloorethanol), waardoor er een langere herstelfase bij jonge kinderen is. De exacte rol van chloralhydraat t.o.v. trichloorethanol als sedativum is onbekend. Ook chloralhydraat zelf blijkt belangrijk te zijn, ook al wordt dit snel omgezet. De volgende t½-waarden werden gevonden [Mayers 1991].

Leeftijd Chloralhydraat Trichloorethanol
Prematuren (31-37 wk) 1,0 ± 1,0 uur 39.8 ± 14.3 uur
A terme neonaten (38-42 wk) 3,0 ± 5.8 uur 27.8 ± 21.3 uur
1-13,6 jaar 9.7 ± 7.7 uur 9.7 ± 1.7 uur

 

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Label dosisadvies Kinderformularium

FNA preparaat: niet geregistreerd als geneesmiddel.

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

FNA preparaat: niet geregistreerd als geneesmiddel.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Drank 100 mg/ml
Klysma 50 mg/ml; 150 mg/ml; 250 mg/ml
Zetpil 300 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

(Procedurele) sedatie; aanvalsbehandeling bij epilepsie
 • Oraal
  • a terme neonaat
   [15] [20] [23]
   • 30 mg/kg/dosis, éénmalig Indien nodig na 30 min herhalen met 15-30 mg/kg/dosis..
   • Cave hypoxie.

    Er is geen onderzoek verricht naar gebruik van chloralhydraat bij de aanvalsbehandeling van epilepsie. Advies is gebaseerd op expert opinie.

  • 1 maand tot 12 maanden
   [6] [8] [9] [11] [16] [17] [18] [19] [21] [22] [23]
   • 50 mg/kg/dosis, éénmalig indien nodig na 30 min herhalen met 25 mg/kg/dosis. Maximale dosering per gift: 1.000 mg/dosis.
   • Cave hypoxie

    Er is geen onderzoek verricht naar gebruik van chloralhydraat bij de aanvalsbehandeling van epilepsie. Advies is gebaseerd op expert opinie.

  • 1 jaar tot 18 jaar
   [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [16] [17] [18] [19] [21] [22] [23]
   • 50 mg/kg/dosis, éénmalig indien nodig na 30 minuten herhalen met 25-50 mg/kg/dosis. Maximale dosering per gift: 2.000 mg/dosis.
   • Cave hypoxie

    Er is geen onderzoek verricht naar gebruik van chloralhydraat bij de aanvalsbehandeling van epilepsie. Advies is gebaseerd op expert opinie.

 • Rectaal
  • a terme neonaat
   [23]
   • 30 mg/kg/dosis, éénmalig Indien nodig na 30 min herhalen met 15-30 mg/kg/dosis..
   • Cave hypoxie

    Er is geen onderzoek verricht naar gebruik van chloralhydraat bij de aanvalsbehandeling van epilepsie. Advies is gebaseerd op expert opinie.

  • 1 maand tot 12 maanden
   [18] [23]
   • 50 mg/kg/dosis, éénmalig indien nodig na 30 minuten herhalen met 25 mg/kg/dosis. Maximale dosering per gift: 1.000 mg/dosis.
   • Cave hypoxie

    Er is geen onderzoek verricht naar gebruik van chloralhydraat bij de aanvalsbehandeling van epilepsie. Advies is gebaseerd op expert opinie.

  • 1 jaar tot 18 jaar
   [23]
   • 50 mg/kg/dosis, éénmalig indien nodig na 30 minuten herhalen met 25-50 mg/kg/dosis. Maximale dosering per gift: 2.000 mg/dosis.
   • Cave hypoxie

    Er is geen onderzoek verricht naar gebruik van chloralhydraat bij de aanvalsbehandeling van epilepsie. Advies is gebaseerd op expert opinie.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Aanpassingen als volgt:

GFR 50-80 ml/min/1.73 m2
Dosisaanpassing is niet nodig
GFR 30-50 ml/min/1.73 m2
Niet geven
GFR 10-30 ml/min/1.73 m2
Niet geven
GFR < 10 ml/min/1.73 m2
Niet geven

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen bij kinderen

Hyperactiviteit, misselijkheid, braken, ademhalingsdepressie en hypoxemie, motorische stoornissen, rusteloosheid, gastro-intestinale klachten.

Langdurige blootstelling aan hoge doseringen chloralhydraat kan kankerverwekkend zijn [Steinberg 1993].

Bijwerkingen algemeen

Maag-darmstoornissen zoals misselijkheid, braken, diarree en een nare smaak. Paradoxale reacties met opwinding en verwardheid, delirium, nachtmerries. (Allergische) huidreacties.

Verlenging van het QTc-interval, eosinofilie, leukopenie en 'hang over' kunnen voorkomen.

Chronisch gebruik van hoge doses kan leiden tot hypotensie, ademhalingsdepressie, ademhalingsstilstand, aritmie, depressie van het myocard en beschadiging van de nieren.

Bij chronisch gebruik kan vanaf de tweede week tolerantie en lichamelijke en psychische afhankelijkheid ontstaan. Plotseling staken kan delirium en convulsies veroorzaken.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Contra-indicatie algemeen

 • aangeboren lang-QT-intervalsyndroom;
 • ernstige leverfunctiestoornis;
 • ernstige hartaandoeningen;
 • bij orale toediening tevens: ulcus pepticum, oesofagitis, gastritis.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Actieve metabolieten hebben een lange halfwaardetijd waardoor bij herhaaldel doseringen accumulatie kan optreden. Hemodynamiek monitoren bij patiënten. Het effect kan in sommige situaties sterker zijn. Bij nuchtere patiënten is meer chloralhydraat nodig. Bij toepassing op poliklinische dagbehandeling: pas naar huis als het kind goed wakker is.

 

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Reeds na enkele weken kan psychische en lichamelijke afhankelijkheid optreden.

Bij chronisch gebruik kunnen zich nierbeschadigingen voordoen.

In verband met mogelijke onthoudingsverschijnselen, gelijkend op delirium tremens, de toediening geleidelijk staken.

Chloralhydraat kan bij de Benedict-suikerreactie op glucose in de urine fout-positieve reacties veroorzaken.
Dit middel kan invloed hebben op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Interacties

Niet beoordeeld: 
De werking van VKA's kan worden versterkt.
De sedatieve werking van alcohol en andere centraal-depressieve stoffen kan worden versterkt.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

BARBITURATEN
N05CA01
BENZODIAZEPINEDERIVATEN

Midazolam

Dormicum, Ozalin
N05CD08

Nitrazepam

Mogadon
N05CD02

Temazepam

Normison
N05CD07
OVERIGE HYPNOTICA EN SEDATIVA
N05CM18
MELATONINERECEPTORAGONISTEN

Melatonine

Circadin, Slenyto
N05CH01

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. Mayers DJ, et al, Sedative/hypnotic effects of chloral hydrate in the neonate: trichloroethanol or parent drug, Dev Pharmacol Ther, 1992, 19(2-3), 141-6
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 22-10-2022
 3. Mayers DJ, et al, Chloral hydrate disposition following single-dose administration to critically ill neonates and children, Dev Pharmacol Ther, 1991, 16(2), 71-7
 4. Saarnivaara L, et al, Comparison of chloral hydrate and midazolam by mouth as premedicants in children undergoing otolaryngological surgery, Br J Anaesth, 1988, Oct;61(4), 390-6
 5. Malviya S, et al, Prolonged recovery and delayed side effects of sedation for diagnostic imaging studies in children, Pediatrics, 2000, Mar;105(3), E42
 6. Greenberg SB, et al, High-dose chloral hydrate sedation for children undergoing MR imaging: safety and efficacy in relation to age, AJR Am J Roentgenol, 1993, Sep;161(3), 639-41
 7. Kantovitz KR, et al, Sedative effect of oral diazepam and chloral hydrate in the dental treatment of children, J Indian Soc Pedod Prev Dent, 2007, Apr-Jun;25(2), 69-75
 8. Layangool T, et al, A comparison of oral chloral hydrate and sublingual midazolam sedation for echocardiogram in children, J Med Assoc Thai, 2008, Oct;91 Suppl 3, S45-52
 9. D'Agostino J, et al, Chloral hydrate versus midazolam for sedation of children for neuroimaging: a randomized clinical trial, Pediatr Emerg Care, 2000, Feb;16(1), 1-4
 10. Ronchera CL, et al, Administration of oral chloral hydrate to paediatric patients undergoing magnetic resonance imaging, Pharm Weekbl Sci, 1992, Dec 11;14(6), 349-52
 11. Vade A, et al, Chloral hydrate sedation of children undergoing CT and MR imaging: safety as judged by American Academy of Pediatrics guidelines, AJR Am J Roentgenol, 1995, Oct;165(4), 905-9
 12. Steinberg AD. , Should chloral hydrate be banned?, Pediatrics, 1993 , Sep;92(3), 442-6
 13. Centraal Begeleidings Orgaan (CBO), Concept richtlijn sedatie en/of analgesie op lokaties buiten de operatiekamer, 2008
 14. Informatorium Medicamentorum , (Interacties), Geraadpleegd 22-10-2022
 15. Allegaert, K. et al, Pharmacodynamics of chloral hydrate in former preterm infants., Eur J Pediatr , 2005, 164 (7), 403-7
 16. Avlonitou, E, Use of chloral hydrate as a sedative for auditory brainstem response testing in a pediatric population., Int J Pediatr Otorhinolaryngol , 2011, 75 (6), 760-3.
 17. Bracken, J et al, Chloral hydrate sedation in radiology: retrospective audit of reduced dose, Pediatr Radiol , 2012, 42 (3), 349-54
 18. Chen, M. L. et al, Safety and efficacy of chloral hydrate for conscious sedation of infants in the pediatric cardiovascular intensive care unit., Medicine (Baltimore) , 2017, 96 (1), e5842
 19. Delgado, J et al, Chloral hydrate in pediatric magnetic resonance imaging: evaluation of a 10-year sedation experience administered by radiologists., Pediatr Radiol , 2015, 45 (1), 108-14.
 20. Finnemore, A. et al, Chloral hydrate sedation for magnetic resonance imaging in newborn infants.", Paediatr Anaesth, 2014, 24 (2), 190-5
 21. Fong, C. Y. et al, Chloral hydrate as a sedating agent for neurodiagnostic procedures in children, Cochrane Database Syst Rev, 2021, Aug 16;8(8), CD011786
 22. Hindley, D. et al, Audit of the use of chloral hydrate as an acute treatment for childhood seizures', Dev Med Child Neuro, 2005, 47 (3), 212-3.
 23. Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, (NVA), and (NVK) Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde., Richtlijn sedatie en/of analgesie (PSA) op locaties buiten de operatiekamer. Deel III: bij kinderen., www.nvk.nl, 2009

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

 • 15 juli 2019 17:15: De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van chloralhydraat bij kinderen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van de indicatie procedurele sedatie en de aanpassing van de dosering in a terme neonaten.

Wijzigingen