Hydrocortison cutaan

Stofnaam
Hydrocortison cutaan
Merknaam
Locoid
ATC code
D07AA02
Apotheek icon
Voor ouders op Apotheek.nl
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Hydrocortisonacetaat, klasse I
Crème (acetaat) 10 mg/g
Zalf (acetaat) 10 mg/g
Emulsie, cutaan (acetaat) 10 mg/g

Hydrocortisonbutyraat, klasse II
Crème (butyraat) 1 mg/g
Crème "vetcrème" (butyraat) 1 mg/g
Emulsie, cutaan (butyraat) 1 mg/g
Gel (butyraat) 1 mg/g
Opl. cutaan "scalplotion" (butyraat) 1 mg/ml

Eigenschappen

Zwak werkend corticosteroïd; klasse 1. Het heeft een anti-inflammatoire en vasoconstrictieve werking. Hydrocortison(acetaat) onderdrukt de ontstekingsreactie en symptomen van verschillende – vaak met jeuk gepaard gaande – aandoeningen.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Doseringen

Indicatie: Constitutioneel eczeem
 • Cutaan
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1] [4] [5]
    • Eénmaal per dag dun aanbrengen op aangedane huid.
    • Maximum dosis: < 2jr: 30 gram/week; ≥2 jaar: 60 gram/week; Volwassenen: geen beperking.
    • Bij begin van de behandeling kan men overwegen om kortdurend 2 dd aan te brengen
    • Let op verschil hydrocortisonacetaat (klasse I) en hydrocortisonbutyraat (klasse II).

     

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

ENKELVOUDIGE CORTICOSTEROIDEN

MATIG STERK WERKZAME CORTICOSTEROIDEN (GROEP II)

Clobetason

Emovate
D07AB01
D07AB09
STERK WERKZAME CORTICOSTEROIDEN (GROEP III)
D07AC01

Desoximetason

Topicorte
D07AC03

Fluticason cutaan

Cutivate, Cortifil
D07AC17
D07AC13
ZEER STERK WERKZAME CORTICOSTEROIDEN (GROEP IV)

Clobetasol

Dermovate
D07AD01
MATIG STERK WERKZAME CORTICOSTEROIDEN (GROEP II)

Clobetason

Emovate
D07AB01
D07AB09
STERK WERKZAME CORTICOSTEROIDEN (GROEP III)
D07AC01

Desoximetason

Topicorte
D07AC03

Fluticason cutaan

Cutivate, Cortifil
D07AC17
D07AC13
ZEER STERK WERKZAME CORTICOSTEROIDEN (GROEP IV)

Clobetasol

Dermovate
D07AD01

Bijwerkingen bij volwassenen

Bij lokale toepassing van corticosteroïden kunnen optreden: huidatrofie met dunner worden van de huid, periorale dermatitis, striae atrophicae (dikwijls irreversibel), teleangiëctasieën, purpura, neiging tot bloeden, depigmentatie en overgaan van psoriasis in psoriasis pustularis. Verder: vertraging van het genezingsproces, huidirritatie, jeuk, branderigheid en droge huid. Symptomen van parasitaire, schimmel- en bacteriële infecties worden gemaskeerd. Zelden (0,01-0,1%): contactallergie, folliculitis, acneïforme erupties, rosacea-achtige erupties in het gelaat, contactdermatitis, acne, hypertrichosis. Zeer zelden (< 0,01%): verhoging intra- oculaire druk, toename van kans op cataract. Lokale bijwerkingen kunnen vooral optreden op het gezicht, de behaarde huid en de huid van de genitaliën. Toepassing onder occlusie of op gemacereerde huid in de huidplooien vermeerdert kans op lokale bijwerkingen, met name maceratie van de huid, secundaire infectie en miliaria. Na plotseling staken van een langdurige behandeling kunnen zich rebound-verschijnselen voordoen; dit kan leiden tot steroïd-afhankelijkheid. Systemische bijwerkingen ten gevolge van lokale toepassing van corticosteroïdpreparaten komen zelden voor, maar als ze voorkomen kunnen ze ernstig zijn. Remming van de bijnierschors kan vooral optreden bij langdurig gebruik.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij volwassenen

Huidaandoeningen, primair veroorzaakt door een bacterie, virus, schimmel, gist en parasiet. Ulcereuze huidaandoeningen, wonden. Bijwerkingen ten gevolge van corticosteroïden. Ichthyosis, juveniele dermatosis plantaris, acne vulgaris, acne rosacea, fragiliteit van de huidvaten, huidatrofie. Overgevoeligheid voor corticosteroïden.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij zuigelingen kan de luier als afsluitend verband fungeren en zodoende de absorptie vergroten. Bij kinderen kan remming van de bijnierschorsfunctie vrij snel optreden. Bovendien kan bij hen de afscheiding van groeihormonen worden onderdrukt. Het verdient daarom aanbeveling, wanneer langdurige toepassing noodzakelijk is, regelmatig lengte en gewicht te controleren. Bij toepassing op de oogleden dient een zorgvuldige afweging te worden gemaakt wegens de mogelijkheid van contaminatie van de conjunctiva met het risico van ontstaan van glaucoma simplex of subcapsulair cataract enerzijds en risico op hoornvliesbeschadiging door voortdurend wrijven aan onbehandeld exceem anderzijds.

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

Niet toepassen op de oogleden wegens de mogelijkheid van contaminatie van de conjunctiva met het risico van ontstaan van glaucoma simplex of subcapsulair cataract. De gezichtshuid en de huid van de genitaliën zijn bijzonder gevoelig voor corticosteroïden en moeten bij voorkeur alleen met corticosteroïden uit klasse 1 (bv. hydrocortison) worden behandeld. Bij toepassing van corticosteroïden op grote oppervlakken, bij langdurig gebruik, bij aanwezigheid van bestanddelen die de penetratie bevorderen en vooral onder (plastic) occlusie of in huidplooien, dient men bedacht te zijn op een sterk verhoogde absorptie, waardoor systemische effecten kunnen optreden.

Interacties

Na cutane toediening zouden interacties kunnen optreden indien absorptie optreedt, maar tot op heden zijn er geen aanwijzingen voor klinisch relevante interacties.

Referenties

 1. Krakowski AC, et al, Management of Atopic Dermatitis in the Pediatric Population, Pediatrics, 2008, Vol. 122 No. 4, 812-824
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 26 okt 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 26 okt 2014
 4. CBO, Richtlijn Constitutioneel Eczeem, www.cbo.nl, Maart 2015
 5. Dirven-Meijer PC et al, NHG standaard Eczeem, Huisarts Wet , 2014, 57(5), 240-52

Wijzigingen