Betamethason-17-valeraat

Stofnaam
Betamethason-17-valeraat
Merknaam
Betnelan
ATC code
D07AC01
Apotheek icon
Voor ouders op Apotheek.nl
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Constitutioneel eczeem: On-label
Phimosis:
Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Onsteking en jeuk bij Dermatosen:
> 1 jaar:1-2 dd dun aanbrengen

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Crème (als valeraat) 0,1 % (1 mg/g )
Opl. cutaan "lotion" (als valeraat) 0,1 % (1 mg/g )
Zalf (als valeraat) 0,1 % (1 mg/g )
Emulsie, cutaan (als valeraat) 0,1 % (1 mg/g )

Eigenschappen

Corticosteroïden uit klasse 2 en 3 (matig sterk resp. sterk werkend) hebben een anti-inflammatoire, vasoconstrictieve en antimitotische werking. Zij onderdrukken de ontstekingsreactie en de symptomen van verschillende – vaak met jeuk gepaard gaande – huidaandoeningen. Het effect kan door het aanbrengen onder een afsluitend (occlusief) verband worden versterkt als gevolg van een verhoogde penetratie (met ca. factor 10) van het stratum corneum.

Betamethasonvaleraat 0,1% is een sterk werkend corticosteroïd; klasse 3. De crème is bestemd voor nattende, de zalf voor droge huidaandoeningen. De lotion en de huidemulsie kunnen worden toegepast op gebieden die voor de crème of zalf moeilijk toegankelijk zijn, met inbegrip van de behaarde huid.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Doseringen

Indicatie: Constitutioneel eczeem
 • Cutaan
  • 1 jaar tot 18 jaar
   [3] [4] [7]
   • Eémaal daags dun aanbrengen op aangedane huid.
    Max: 2-18 jr: 50 gram/week; >Volwassenen: 100 gram/week

   • Bij begin van de behandeling kan men overwegen om kortdurend 2 dd aan te brengen.
    Bij verbetering afbouwen naar 1 dd gedurende 2-4 dagen/week.

Indicatie: Phimosis
 • Cutaan
  • 2 jaar tot 14 jaar
   [5]
   • 2 dd dun aanbrengen

   • Behandelduur:

    4 weken. Zo nodig nogmaals 4 weken behandelen.

   • Behandeling in combinatie met retractie van de huid.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

ENKELVOUDIGE CORTICOSTEROIDEN

ZWAK WERKZAME CORTICOSTEROIDEN (GROEP I)
D07AA02
MATIG STERK WERKZAME CORTICOSTEROIDEN (GROEP II)

Clobetason

Emovate
D07AB01
D07AB09
STERK WERKZAME CORTICOSTEROIDEN (GROEP III)

Desoximetason

Topicorte
D07AC03

Fluticason cutaan

Cutivate, Cortifil
D07AC17
D07AC13
ZEER STERK WERKZAME CORTICOSTEROIDEN (GROEP IV)

Clobetasol

Dermovate
D07AD01
ZWAK WERKZAME CORTICOSTEROIDEN (GROEP I)
D07AA02
MATIG STERK WERKZAME CORTICOSTEROIDEN (GROEP II)

Clobetason

Emovate
D07AB01
D07AB09
STERK WERKZAME CORTICOSTEROIDEN (GROEP III)

Desoximetason

Topicorte
D07AC03

Fluticason cutaan

Cutivate, Cortifil
D07AC17
D07AC13
ZEER STERK WERKZAME CORTICOSTEROIDEN (GROEP IV)

Clobetasol

Dermovate
D07AD01

Bijwerkingen bij volwassenen

Bij lokale toepassing van corticosteroïden kunnen optreden: huidatrofie (dikwijls irreversibel) met dunner worden van de huid, periorale dermatitis, striae atrophicae, teleangiëctasieën, purpura, neiging tot bloeden, depigmentatie en overgaan van psoriasis in psoriasis pustularis. Verder: vertraging van het genezingsproces, huidirritatie, jeuk, branderigheid. Symptomen van parasitaire, schimmel- en bacteriële infecties worden gemaskeerd. Zelden: verhoging intra-oculaire druk, meer kans op cataract, contactallergie, folliculitis, acneïforme erupties, rosacea-achtige erupties in het gelaat, hypertrichosis. Zeer zelden: gegeneraliseerde overgevoeligheidsreacties, urticaria. Lokale bijwerkingen kunnen vooral optreden op het gezicht, de behaarde huid en de huid van de genitaliën. Toepassing onder occlusie of op gemacereerde huid in de huidplooien vermeerdert de kans op lokale bijwerkingen, met name maceratie van de huid en secundaire infectie. Na plotseling staken van een langdurige behandeling kunnen zich rebound-verschijnselen voordoen; dit kan leiden tot steroïd-afhankelijkheid. Systemische bijwerkingen ten gevolge van lokale toepassing van corticosteroïdpreparaten komen zelden voor, maar als ze voorkomen kunnen ze ernstig zijn. Remming van de bijnierschors kan vooral optreden bij langdurig gebruik, gebruik op grote huidoppervlakken of bij gebruik onder occlusie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij zuigelingen kan de luier als afsluitend verband fungeren en zodoende de absorptie vergroten. Bij kinderen kan remming van de bijnierschorsfunctie vrij snel optreden. Bovendien kan bij hen de afscheiding van groeihormonen worden onderdrukt. Het verdient daarom aanbeveling, wanneer langdurige toepassing noodzakelijk is, regelmatig lengte en gewicht te controleren. Bij toepassing op de oogleden dient een zorgvuldige afweging te worden gemaakt wegens de mogelijkheid van contaminatie van de conjunctiva met het risico van ontstaan van glaucoma simplex of subcapsulair cataract enerzijds en risico op hoornvliesbeschadiging door voortdurend wrijven aan onbehandeld exceem anderzijds.

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

De gezichtshuid en de huid van de genitaliën zijn bijzonder gevoelig voor corticosteroïden en moeten bij voorkeur alleen met corticosteroïden uit klasse 1 (bv. hydrocortisonacetaat 1%) worden behandeld. Bij toepassing van corticosteroïden op grote oppervlakken, bij langdurig gebruik, bij aanwezigheid van bestanddelen die de penetratie bevorderen en vooral onder (plastic) occlusie of in huidplooien, dient men bedacht te zijn op een sterk verhoogde absorptie, waardoor systemische effecten kunnen optreden. Bij zuigelingen kan de luier als afsluitend verband fungeren en zodoende de absorptie vergroten.  Bacteriële infecties van de laesies worden bevorderd door warme vochtige condities zoals onder occlusief verband. Daarom de huid reinigen voor het aanbrengen van nieuw occlusief verband. Bij geïnfecteerde laesies adequate antimicrobiële therapie instellen. Indien desondanks de infectie zich uitbreidt de behandeling met het corticosteroïd onmiddellijk staken en systemisch antibiotica toedienen. Lokale toepassing van corticosteroïden bij psoriasis kan resulteren in 'rebound relapses', het ontstaan van tolerantie, van gegeneraliseerde pustuleuze psoriasis en het ontwikkelen van lokale en/of systemische toxiciteit ten gevolge van een verminderde barrièrefunctie van de huid.

De lotion dient niet te worden gebruikt in de nabijheid van open vuur.

Interacties

Na cutane toediening zouden interacties kunnen optreden indien absorptie optreedt, maar tot op heden zijn er geen aanwijzingen voor klinisch relevante interacties.

Referenties

 1. College voor zorgverzekeringen (CVZ), Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 10 okt 2014
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 10 okt 2014
 3. Krakowski AC, et al, Management of Atopic Dermatitis in the Pediatric Population, Pediatrics, 2008, Vol. 122 No. 4, 812-824
 4. CBO, Richtlijn Constitutioneel Eczeem, www.cbo.nl, Maart 2015
 5. van Basten JP, et al, [The use of corticosteroid cream to treat phimosis], Ned Tijdschr Geneeskd, 2003, Aug 9;147(32), 1544-7
 6. GlaxoSmithKline BV, SPC Betnelan 20 december 2013, www.cbg-meb.nl
 7. Dirven-Meijer PC et al, NHG standaard Eczeem, Huisarts Wet, 2014, 57(5), 240-52

Wijzigingen