Icatibant

Stofnaam
Icatibant
Merknaam
Firazyr
ATC code
B06AC02
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Angio-oedeem
> 2 jaar:
12-25 kg: 10 mg
26-40 kg: 15 mg
41-50 kg: 20 mg
51-65 kg: 25 mg
> 65 kg: 30 mg

Eigenschappen

Selectieve antagonist van de bradykininereceptor type 2. Het is een synthetisch decapeptide met een structuur die lijkt op die van bradykinine, maar met vijf niet-proteïnogene aminozuren. Bij erfelijk angio-oedeem (HAE) is een verhoogde bradykinineconcentratie de belangrijkste mediator bij het optreden van klinische verschijnselen. Gemiddelde tijd tot aanvang van symptoomverlichting: ca. 2 uur (bij kinderen ca. 1 uur); tot bijna volledige symptoomverlichting: ca. 8 uur.

Farmacokinetiek

Tmax: 30 minuten
T1/2: 2 uur

Doseringen

Angio oedeem
 • Subcutaan
  • ≥ 2 jaar en 12 tot 26 kg
   [1]
   • 10 mg/dosis éénmaal per aanval.
  • ≥ 2 jaar en 26 tot 41 kg
   [1]
   • 15 mg/dosis éénmaal per aanval.
  • ≥ 2 jaar en 41 tot 51 kg
   [1]
   • 20 mg/dosis éénmaal per aanval.
  • ≥ 2 jaar en 51 tot 65 kg
   [1]
   • 25 mg/dosis éénmaal per aanval.
  • ≥ 2 jaar en ≥ 65 kg
   [1]
   • 30 mg/dosis éénmaal per aanval.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inj.vlst. (als acetaat) 10 mg/ml

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

OVERIGE HEMATOLOGISCHE MIDDELEN

ENZYMEN

Hyaluronidase

Hyason
B06AA03
MIDDELEN BIJ HEREDITAIR ANGIO-OEDEEM

Conestat alfa

Ruconest
B06AC04

Bijwerkingen algemeen

Zeer vaak (< 10%): milde, voorbijgaande reacties op de injectieplaats, zoals erytheem, zwelling, gevoel van warmte, branderigheid, jeuk en pijn van de huid.

Vaak (1-10%): misselijkheid. Duizeligheid, hoofdpijn. Huiduitslag. Koorts. Verhoogde transaminasewaarden.

Verder is gemeld: urticaria.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Er zijn van dit middel geen klinisch relevante contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Wees voorzichtig bij acute ischemische hartziekte of instabiele angina pectoris, omdat antagonisme van de bradykinine type 2-receptor theoretisch kan leiden tot een achteruitgang van de hartfunctie en een afname van de coronaire bloedstroom. Wees ook voorzichtig in de eerste weken na een beroerte, omdat icatibant de positieve, neuroprotectieve late-fase effecten van bradykinine mogelijk kan verminderen.

Bij laryngeaal oedeem direct een arts raadplegen, observatie in een ziekenhuis is aangewezen.

Als zelftoediening onvoldoende effect geeft of als de symptomen terugkeren, de arts raadplegen en behandeling in het ziekenhuis voortzetten. Er zijn geen gegevens over toediening van opeenvolgende doses bij kinderen.

Er is weinig informatie beschikbaar over gebruik bij ouderen; de systemische blootstelling is bij ouderen hoger.

Interacties

Icatibant remt of induceert waarschijnlijk geen CYP-enzymen

Referenties

 1. Shire Orphan Therapies GmbH, SmPC Firazyr (EU/1/08/461/001) 02-05-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas ( Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen)., Geraadpleegd 09 sept 2018
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, verminderde nierfunctie), Geraadpleegd 09 sept 2018

Wijzigingen

 • 10 september 2018 11:12: NIEUW TOEGEVOEGD

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering