Travoprost

Stofnaam
Travoprost
Merknaam
Travatan
ATC code
S01EE04
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

< 2 mnd: Off-label
≥ 2 mnd: On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Verlaging intraoculaire druk
2 mnd-18 jaar: 1 dd 1 druppel in aangedane oog.

Eigenschappen

Prostaglandine F2α-analoog en selectieve prostanoïd-FP-receptoragonist. Verlaagt de intraoculaire druk door verbetering van de uitstroom van kamervocht via het trabeculaire netwerk en de uveosclerale route.

Farmacokinetiek

De algemene trend laat zien dat plasmablootstelling aan travoprost vrij zuur na lokale toediening van travoprost extreem laag is in alle leeftijdsgroepen die werden gee?valueerd.

Doseringen

Glaucoom
 • Oculair
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [1] [4]
   • In aangedane oog: 1 druppel(s)/dosis 1 dd 's avonds.
   • Er zijn weinig studies verricht naar het gebruik van travoprost bij kinderen

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Oogdruppel 40 microg/ml (0,004%) Conserveermiddel: polyquaternium-1. Bevat tevens: propyleenglycol, polyoxyethyleen gedehydrogeneerde castorolie 40 (ricinuspreparaat) en boorzuur.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

GLAUCOOMMIDDELEN EN MIOTICA

PARASYMPATHICOMIMETICA

Pilocarpine

Pilocarpine Minims, Pilogel
S01EB01
KOOLZUURANHYDRASEREMMERS

Acetazolamide

Diamox
S01EC01

Dorzolamide

Trusopt
S01EC03
BETA-BLOKKERS

Timolol

Timoptol-XE
S01ED01
PROSTAGLANDINE-ANALOGA

Bimatoprost

Lumigan
S01EE03

Latanoprost

Xalatan
S01EE01
OVERIGE GLAUCOOMMIDDELEN
S01EX

Bijwerkingen bij kinderen

Oculaire hyperemie, groei van de wimpers, erytheem van het ooglid, keratitis, verhoogde traanproductie, en fotofobie

Bijwerkingen algemeen

Lokaal: Zeer vaak (> 10%): oculaire en conjunctivale hyperemie (afnemend in verloop van de behandeling), iris hyperpigmentatie. Vaak (1-10%): keratitis punctata, voorste oogkamercellen, voorste oogkamer "flair", oogpijn, fotofobie, oogafscheiding, oogirritatie, corpus-alienumgevoel, wazig zien, droog oog, pruritus, verhoogde tranenvloed, erytheem van het ooglid, ooglidoedeem, groei en verkleuring van de wimpers, , hyperpigmentatie van de perioculair huid. Soms (0,1-1%): corneale erosie, iridocyclitis, iritis, uveïtis, stoornis van gezichtsveld, asthenopie, keratitis, ontsteking van voorste oogkamer, zwelling van het oog, verkleuring van de cornea, fotopsie, blefaritis, conjunctivitis, conjunctivale follikels, cataract, oogallergie, sclerale hyperemie en madarose.

Systemische effecten: Vaak (1-10%): hoofdpijn. Soms (0,1-1%): herpes simplex, overgevoeligheid of seizoensgebonden allergie, smaakverandering, onregelmatige of vertraagde hartslag, palpitaties, verandering van de bloeddruk, dyspneu, astma, hoesten, dysfonie, reactivatie ulcus pepticum, obstipatie, allergische dermatitis, abnormale haarstructuur, hypertrichose, pijn in schouders, astenie, malaise.

Verder zijn gemeld: macula-oedeem, vertigo, tinnitus, toename van PSA.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Geen

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Patiënten moeten worden voorgelicht dat travoprost de kleur van het oog geleidelijk maar permanent kan veranderen door toegenomen irispigmentatie, met name bij meerkleurige irissen. De verandering in kleur kan maanden tot jaren onzichtbaar zijn. Eénzijdige behandeling kan permanente heterochromie tot gevolg hebben. Contact van travoprost met de huid moet worden vermeden, wegens mogelijke transdermale resorptie en verkleuring. (Cystoïd) macula-oedeem is gerapporteerd bij de behandeling met prostaglandine F2α-analogen, ofschoon in voorkomende gevallen meestal sprake was van risicofactoren (afakie, pseudo-fakie met een gescheurd achterste lenskapsel). Voorzichtigheid is geboden bij een geschiedenis van significante oculaire virale infecties of uveïtis en iritis, vanwege een mogelijk groter risico van cornea infiltraten of oculaire infecties. Door tijdens en direct na toediening de traanbuis 1–3 min dicht te drukken wordt voorkomen dat de oogdruppel afvloeit naar de neus- of keelholte; hierdoor is er minder kans op systemische reacties. Zachte contactlenzen kunnen verkleuren. Voor toediening contactlenzen uitnemen. Deze kunnen 15 min na indruppelen weer worden ingezet. Polyoxyethyleen gehydrogeneerde castorolie 40 kan huidreacties veroorzaken. Polyquaternium-1 als conserveermiddel veroorzaakt in celkweek bij proefdier minimale toxiciteit van het oogoppervlak.

Interacties

Geen

Referenties

 1. SPC Travatan (Alcon Laboratories) 27/11/2006, EU/1/01/199/001-002 (02-03-2015)
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen)., Geraadpleegd 20 nov 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 20 nov 2014
 4. Yanovitch TL, et al, Travoprost in children: adverse effects and intraocular pressure response, J AAPOS, 2009, Feb;13(1), 91-3

Wijzigingen

 • 12 mei 2015 21:37: Bijwerkingen bij kinderen toegevoegd op basis van SmPC
 • 12 mei 2015 21:34: Kinetische gegevens toegevoegd; registratiestatus aangepast

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering