Dorzolamide

Stofnaam
Dorzolamide
Merknaam
Trusopt
ATC code
S01EC03
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Dorzolamide is een sulfonamide en een koolzuuranhydrase(II)remmer. Remming van koolzuuranhydrase II in de corpus ciliaris vermindert de productie van kamerwater, waardoor verlaging van de intra-oculaire druk ontstaat zonder pupilvernauwing.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Label dosisadvies Kinderformularium

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Er zijn beperkte klinische gegevens bij kinderen over toediening van dorzolamide driemaal daags.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Oogdr. (als hydrochloride) 20 mg/ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Glaucoom
 • Oculair
  • a terme neonaat
   [1]
   • 1 druppel(s)/dosis 3 dd.
   • In combinatie met een oogheelkundige betablokker.

  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • 1 druppel(s)/dosis 3 dd.
   • In combinatie met een oogheelkundige betablokker.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer vaak (> 10%): branden en prikken van het oog.

Vaak (1-10%): hoofdpijn, oppervlakkige keratitis punctata, tranen, conjunctivitis, ooglidontsteking, jeuk aan het oog, ooglidirritatie, wazig zien. Bittere smaak, misselijkheid, asthenie/vermoeidheid.

Soms (0,1-1%): iridocyclitis.

Zelden (0,01-0,1%): irritatie waaronder roodheid, pijn, korstjes op de oogleden, voorbijgaande myopie, cornea-oedeem. Duizeligheid, paresthesieën, epistaxis. Keelirritatie, droge mond. Contacteczeem, Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse. Urolithiase. Plaatselijke (palpebrale) en systemische allergische reacties (jeuk, urticaria, angio-oedeem, dyspneu, bronchospasmen). Loslating van de choroidea met oculaire hypotonie na een infiltratie-ingreep.

Verder is gemeld: hartkloppingen. Corpus-alienum-gevoel.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring < 30 ml/min);
hyperchloremische acidose;
overgevoeligheid voor sulfonamiden.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Beperkt onderzoek met een duur van ≤ 3 maanden bij kinderen (1 maand – 6 jaar) laat geen problemen m.b.t. veiligheid zien. Vanwege het mogelijke risico van metabole acidose mogen pasgeborenen met aanzienlijke immaturiteit van de niertubuli dorzolamide alleen krijgen na zorgvuldige afweging van de voordelen en risico's.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Bij het optreden van overgevoeligheidsreacties of andere ernstige reacties het gebruik onmiddellijk staken. Dorzolamide is een sulfonamide dat ondanks lokale toediening systemisch kan worden opgenomen. Ernstige overgevoeligheidsreacties zoals Stevens- Johnsonsyndroom en toxische epidermale necrolyse die gemeld zijn na gebruik van orale sulfonamiden kunnen niet worden uitgesloten. Bij het optreden van lokale allergische reacties (bv. van het ooglid, conjunctivitis), overwegen behandeling te staken.

Wees voorzichtig bij een voorgeschiedenis van nierstenen. Hoewel er met dorzolamide geen verstoringen in de zuur/base-balans zijn gemeld, zijn er wel meldingen van urolithiase.

Na glaucoomingrepen is bij toepassing van kamerwaterremmende therapie loslating van de choroidea met gelijktijdige oculaire hypotonie gemeld.

Bij gebruik bij bestaande cornea-afwijkingen of intra-oculaire operatieve ingreep in de voorgeschiedenis, kunnen cornea-oedeem en irreversibele corneadecompensatie optreden. Zie ook achter Hulpstoffen.

Overige onderzoeksgegevens: dorzolamide oogdruppels zijn niet onderzocht bij acuut nauwe-kamerhoekglaucoom en bij leverfunctiestoornissen.

Hulpstoffen: Wees voorzichtig met benzalkoniumchloride (in sommige oogdruppels) bij droge ogen of een beschadigde cornea, vanwege het risico op keratitis punctata en/of toxische ulceratieve keratopathie bij langdurig gebruik. Tevens kan het zachte contactlenzen doen verkleuren. Contactlenzen (zowel harde als zachte) voor het indruppelen uitnemen en na 15 minuten weer indoen. Verder kan benzalkoniumchloride irritatie veroorzaken, dat aanleiding kan geven tot minder goed verdragen van contactlenzen. De conserveermiddelvrije oogdruppels zijn niet onderzocht bij patiënten die contactlenzen dragen.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

GLAUCOOMMIDDELEN EN MIOTICA

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

PARASYMPATHICOMIMETICA

Pilocarpine

Pilocarpine Minims, Pilogel
S01EB01
KOOLZUURANHYDRASEREMMERS

Acetazolamide

Diamox
S01EC01
BETA-BLOKKERS

Timolol

Timoptol-XE
S01ED01
PROSTAGLANDINE-ANALOGA

Bimatoprost

Lumigan
S01EE03

Latanoprost

Xalatan
S01EE01

Travoprost

Travatan
S01EE04
OVERIGE GLAUCOOMMIDDELEN
S01EX

Referenties

 1. Santen Oy, SmPC Trusopt (RVG 17618) 02-07-2021, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen)., Geraadpleegd 29-10-2021
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 20 okt 2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering