Bimatoprost

Stofnaam
Bimatoprost
Merknaam
Lumigan
ATC code
S01EE03
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Oogdruppel.
0.1 mg/ml (0,01%) Conserveermiddel: benzalkoniumchloride (0,2 mg/ml).,
0.3 mg/ml (0,03%) Conserveermiddel: benzalkoniumchloride (0,05 mg/ml)

Eigenschappen

Synthetisch prostamide, qua structuur gerelateerd aan prostaglandine F2α. Verlaagt de intraoculaire druk door bevordering van de trabeculaire en uveosclerale uitstroom van kamerwater.

Kinetische gegevens

Er zijn geen studies verricht naar de farmacokinetische parameters van bimatoprost bij kinderen

Doseringen

Glaucoom
 • Oculair
  • 0 jaar tot 18 jaar
   • in aangedane oog 1 druppel(s)/dag in 1 dosis' s avonds.
   • Er zijn geen studies verricht naar het gebruik van bimatoprost bij kinderen

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

GLAUCOOMMIDDELEN EN MIOTICA

PARASYMPATHICOMIMETICA

Pilocarpine

Pilocarpine Minims, Pilogel
S01EB01
KOOLZUURANHYDRASEREMMERS

Acetazolamide

Diamox
S01EC01

Dorzolamide

Trusopt
S01EC03
BETA-BLOKKERS

Timolol

Timoptol-XE
S01ED01
PROSTAGLANDINE-ANALOGA

Latanoprost

Xalatan
S01EE01

Travoprost

Travatan
S01EE04
OVERIGE GLAUCOOMMIDDELEN
S01EX

Bijwerkingen algemeen

Lokaal: Zeer vaak (> 10%): conjunctivale hyperemie, oculaire pruritus, groei van wimpers. Vaak (1-10%): keratitis punctata, oogirritatie zoals oculair branden en gevoel van vreemd lichaam in het oog, cornea erosie, allergische conjunctivitis, blefaritis, achteruitgang van visuele scherpte, asthenopie, conjunctivaal oedeem, oculaire droogte, oogpijn, fotofobie, tranen, oogafscheiding, donker worden van iris en wimpers, ooglid erytheem, ooglid pruritus, hyperpigmentatie van peri-oculaire huid, hypertrichose. Systemische bijwerkingen zoals hoofdpijn, hypertensie, abnormale leverfunctietest. Soms (0,1-1%): korsten op het ooglid, ooglidoedeem, madarose, retinale bloeding, uveïtis, cystoïd macula-oedeem, iritis, blefarospasme. Systemische bijwerkingen zoals misselijkheid, duizeligheid, hirsutisme, astenie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Geen

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Patiënten vóór het beginnen van de behandeling informeren over de mogelijkheid van wimperveranderingen en versterkte irispigmentatie. Wanneer één oog wordt behandeld kan dit leiden tot een (blijvend) verschil in het uiterlijk van beide ogen. Bij droge ogen of een beschadigde cornea nauwlettend toezicht houden, omdat preparaten met het conserveermiddel benzalkoniumchloride keratitis punctata en/of toxische ulceratieve keratopathie kunnen veroorzaken. (cystoïd)Macula-oedeem is gerapporteerd bij de behandeling met bimatoprost, wees daarom voorzichtig bekende risicofactoren hiervoor (afakie, pseudo-fakie met een gedraaid achterste lenskapsel). Voorzichtig bij een geschiedenis van significante oculaire virale infecties of uveïtis en iritis, vanwege meer kans op cornea-infiltraten of oculaire infecties bij gebruik van de bimatoprost 0,3 mg/ml. Door tijdens en direct na toediening de traanbuis 1–3 minuten dicht te drukken wordt voorkomen dat de oogdruppel afvloeit naar de neus- of keelholte; hierdoor is er minder kans op systemische reacties. Zachte contactlenzen kunnen verkleuren. Vóór toediening contactlenzen uitnemen. Deze kunnen 15 minuten na indruppelen weer worden ingezet. Er zijn geen gegevens over het gebruik bij patiënten met inflammatoire oculaire condities, nier- en/of ernstig gestoorde leverfunctie, verstoorde ademhalingsfunctie, ongecontroleerd congestief hartfalen, of hartblokkade ernstiger dan eerstegraads.

Interacties

Geen

Referenties

 1. SPC Lumigan (Allergan Pharmaceuticals Ireland) 20/02/2007, EU/1/02/205/001-002
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas ( Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen)., Geraadpleegd 10 okt 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), 2011

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering