Tobramycine Oculaire toepassing

Stofnaam
Tobramycine Oculaire toepassing
Merknaam
Tobrex
ATC code
S01AA12

Tobramycine Oculaire toepassing

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Tobramycine is een aminoglycoside. Het werkingsmechanisme berust op remming van de bacteriële eiwitsynthese. Het werkingsspectrum is breed en omvat een groot aantal gramnegatieve (incl. Pseudomonas aeruginosa) en sommige grampositieve micro-organismen, waaronder stafylokokken. Streptokokken zijn weinig gevoelig tot resistent.
 

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Label dosisadvies Kinderformularium

Ernstige bacteriële ooginfecties: Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

 Ooginfecties door micro-organismen gevoelig voor tobramycine:
> 1 jaar:

Zalf: 1 cm van de zalf elke 3-4 uur aanbrengen; 5-15 dagen
Druppels: 2 dd 1 druppel 7 dagen. In ernstige gevallen dag 1:  4 dd 1 druppel, daarna 2 dd 1 druppel

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Oogdr. "BID" 0,3% (3 mg/ml) Conserveermiddel: benzododeciniumbromide (Tobrex) of benzalkoniumchloride en boorzuur (tobrabact)
Oogzalf 0,3% (3 mg/g) Conserveermiddel: chloorbutanol

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Ernstige bacteriƫle ooginfecties
 • Oculair
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [1] [2] [3] [4] [5]
   • Beide ogen: 1 druppel(s)/dosis 2-6 dd. Alternatief: 1 cm zalf.
   • Behandelduur:

    14 dagen

   • Behandeling door of na overleg met een kinderarts-oogarts die ervaring heeft met gebruik van tobramycine oogdruppels.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen bij kinderen

Irritatie, jeuk, oedeem oogleden

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Soms (0,1–1%): oogallergie, oogirritatie (branden en prikken na instillatie), oculaire hyperemie, wazig zien. Zelden (0,01–0,1%): punctata keratitis, ooglidoedeem, pruritus aan het ooglid, verhoogde tranenvloed. Zeer zelden (< 0,01%): ooginfectie (secundair).

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Overgevoeligheid voor aminoglycosiden of het conserveermiddel.
 

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Sensibilisatie voor tobramycine en kruisovergevoeligheid met andere aminoglycosiden kunnen optreden. Overgroei van niet-gevoelige micro-organismen, incl. schimmels, is mogelijk; in dat geval de toepassing staken. Tijdens gebruik van de druppels geen zachte contactlenzen dragen, harde contactlenzen niet tot 45 minuten na indruppelen; bij gebruik van de zalf helemaal geen contactlenzen dragen. In geval van gelijktijdige behandeling met oogdruppels of oogzalven met een ander werkzaam bestanddeel, ten minste 15 minuten tijd laten verstrijken tussen iedere toediening en hierbij oogzalven als laatste toepassen. Door tijdens en direct na toediening van de oogdruppels de traanbuis 1–3 min dicht te drukken wordt voorkomen dat de druppeloplossing snel afvloeit naar de neus- en keelholte.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Geen interacties bij lokale toepassing

ANTIMICROBIELE MIDDELEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

ANTIBIOTICA
S01AA26
S01AA01
S01AA13
S01AA11
ANTIVIRALE MIDDELEN
S01AD03
FLUOROCHINOLONEN

Moxifloxacine

Vigamox
S01AE07
S01AE01

Referenties

 1. Bremond-Gignac D, et al, Efficacy and safety of azithromycin 1.5% eye drops for purulent bacterial conjunctivitis in pediatric patients, Pediatr Infect Dis J., 2010, Mar;29(3):, 222-6
 2. Protzko E et al, Phase 3 safety comparisons for 1.0% azithromycin in polymeric mucoadhesive eye drops versus 0.3% tobramycin eye drops for bacterial conjunctivitis., Invest Ophthalmol Vis Sci, 2007 , Aug;48(8), 3425-9
 3. Jackson WB et al, Treatment of acute bacterial conjunctivitis: 1% fusidic acid viscous drops vs.0.3% tobramycin drops, Can J Ophthalmol. , 2002, Jun;37(4), 228-37
 4. Gallenga PE et al, Topical lomefloxacin 0.3% twice daily versus tobramycin 0.3% in acute bacterial conjunctivitis: A multicenter double-blind phase III study, Ophthalmologica, 1999, 213(4), 250-7
 5. Gross RD, et al, A comparison of ciprofloxacin and tobramycin in bacterial conjunctivitis in children. , Clin Pediatr (Phila). , 1997, Aug;36(8):, 435-44
 6. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 20 nov 2014
 7. Informatorium Medicamentorum., (Interacties), Geraadpleegd 20 nov 2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering