Gentamicine oculaire toepassing

Stofnaam
Gentamicine oculaire toepassing
Merknaam
ATC code
S01AA11

Gentamicine oculaire toepassing

Apotheek icon
Voor ouders op Apotheek.nl
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Volwassenen en kinderen gebruiken dezelfde dosering

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Oogdr. (als sulfaat) 3 mg/ml

Eigenschappen

Gentamicine is een bactericide antimicrobieel middel, behorend tot de aminoglycosiden. Het werkingsmechanisme berust op remming van de bacteriële eiwitsynthese. Het werkingsspectrum is breed en omvat de meeste gramnegatieve (incl. Pseudomonas aeruginosa) en sommige grampositieve micro-organismen, waaronder stafylokokken. Streptokokken zijn weinig gevoelig tot resistent.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Doseringen

Indicatie: Ooginfecties
 • Oculair
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [3] [4]
   • 1 druppel(s)/dosis, 4-6 dd.
   • Behandelduur: Maximaal 14 dagen.
   • In ernstige gevallen om de 1 a 2 uur druppelen
    Toepassing in combinatie met prednisolon forte na intraoculaire ingrepen.

    Behandeling door of na overleg met een kinderarts-oogarts die ervaring heeft met gebruik van gentamycine oogdruppels.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen bij volwassenen

Voorbijgaande irritatie, branderig gevoel. Zelden roodheid of tranenvloed. Gentamicine kan sensibilisatie geven. Overgevoeligheidsreacties, ook door de conserveermiddelen benzalkoniumchloride of chloorbutanol, kunnen optreden.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij volwassenen

Overgevoeligheid voor aminoglycosiden.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Kans op sensibilisatie en kruisresistentie met andere aminoglycosiden.

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

Kruisovergevoeligheid en kruisresistentie kunnen optreden met andere aminoglycosiden. Langdurige toepassing vermijden in verband met potentiële oto- en nefrotoxiciteit. Overgroei van niet-gevoelige micro-organismen, incl. schimmels, is mogelijk; in dat geval de toepassing staken. Tijdens gebruik geen zachte contactlenzen dragen, harde contactlenzen niet tot 45 minuten na indruppelen. Door tijdens en direct na toediening van de oogdruppels de traanbuis 1–3 minuten dicht te drukken, wordt voorkomen dat de druppeloplossing snel afvloeit naar de neus- en keelholte; hierdoor is er minder kans op een systemisch reactie. De kans op sensibilisatie neemt toe bij herhaald gebruik.

Interacties

Bij lokale toepassingen zijn geen interacties te verwachten

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 25 okt 2014
 3. Furth van AM et al, Werkboek Infectieziekten bij Kinderen, VU Uitgeverij, 2008
 4. Ursapharm Benelux BV.. , SPC Gentamicine-POS oogdruppels (RVG 17832) 25-10-2011, www.cbg-meb.nl
 5. Informatorium Medicamentorum., (Interacties), Geraadpleegd 25 okt 2014

Wijzigingen