Gentamicine oculaire toepassing

Stofnaam
Gentamicine oculaire toepassing
Merknaam
ATC code
S01AA11

Gentamicine oculaire toepassing


Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Volwassenen en kinderen gebruiken dezelfde dosering

Eigenschappen

Gentamicine is een bactericide antimicrobieel middel, behorend tot de aminoglycosiden. Het werkingsmechanisme berust op remming van de bacteriële eiwitsynthese. Het werkingsspectrum is breed en omvat de meeste gramnegatieve (incl. Pseudomonas aeruginosa) en sommige grampositieve micro-organismen, waaronder stafylokokken. Streptokokken zijn weinig gevoelig tot resistent.

Farmacokinetiek

Geen informatie

Doseringen

Ooginfecties
 • Oculair
  • Oogdruppels, oplossing
   • 0 jaar tot 18 jaar
    [3] [4]
    • 1 druppel(s)/dosis 4-6 dd.
    • Behandelduur:

     Maximaal 14 dagen.

    • In ernstige gevallen om de 1 a 2 uur druppelen
     Toepassing in combinatie met prednisolon forte na intraoculaire ingrepen.

     Behandeling door of na overleg met een kinderarts-oogarts die ervaring heeft met gebruik van gentamycine oogdruppels.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Oogdr. (als sulfaat) 3 mg/ml

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

ANTIMICROBIELE MIDDELEN

ANTIBIOTICA
S01AA26
S01AA01
S01AA13
S01AA12
ANTIVIRALE MIDDELEN
S01AD03
FLUOROCHINOLONEN

Moxifloxacine

Vigamox
S01AE07
S01AE01

Bijwerkingen bij kinderen

De bijwerkingen bij kinderen verschillen niet van de bijwerkingen bij volwassenen. 

Bijwerkingen algemeen

Soms (0,1–1%): branderig gevoel direct na toediening.

Zeer zelden (< 0,01%): corneacalcificaties bij patiënten met een aanzienlijk beschadigd hoornvlies.

Verder zijn gemeld: allergische contactovergevoeligheid. Superinfecties door niet voor gentamicine gevoelige micro-organismen.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid voor aminoglycosiden.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Kans op sensibilisatie en kruisresistentie met andere aminoglycosiden.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Sensibilisatie en resistentie voor gentamicine, kruisovergevoeligheid en kruisresistentie met andere aminoglycosiden kunnen optreden; in dat geval de behandeling staken.

Tijdens behandeling van een ooginfectie geen contactlenzen dragen.

Bij een beschadigde cornea kan het gebruik van fosfaathoudende oogdruppels leiden tot corneacalcificaties.

Interacties

Bij lokale toepassingen zijn geen interacties te verwachten

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 20 okt 2020
 3. Furth van AM et al, Werkboek Infectieziekten bij Kinderen, VU Uitgeverij, 2008
 4. Ursapharm Benelux BV.. , SPC Gentamicine-POS oogdruppels (RVG 17832) 25-10-2011, www.cbg-meb.nl
 5. Informatorium Medicamentorum., (Interacties), Geraadpleegd 25 okt 2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering