Chlooramfenicol (oog)

Stofnaam
Chlooramfenicol (oog)
Merknaam
ATC code
S01AA01

Chlooramfenicol (oog)


Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Prematuur geboren babies: Off-label
A terme neonaten en kinderen: On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Ooginfecties:
A terme neonaten en kinderen:
Oogdruppel: om de 2-3 uur 1-2 druppels in het oog
Oogzalf: Als aanvulling op een behandeling met chlooramfenicol oogdruppels: Voor het naar bed gaan, een zalfstrengetje van 1 cm op de binnenzijde van het onderste ooglid aanbrengen. Bij toepassing van de oogzalf als monotherapie 2-4 maal daags een zalfstrengetje van 1 cm op de binnenzijde van het onderste ooglid aanbrengen. Behandeling voortzetten tot 48 uur na verdwijnen infectieverschijnselen, maximaal 14 dagen

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Oogdruppel 4 mg/ml (0,4%) (bevat boorzuur, polyethyleenglycol 100 mg/ml. Conserveermiddel: geen)
Oogdruppel 5 mg/ml (0,5%) (bevat boorzuur. Conserveermiddel: benzalkoniumchloride)
Oogzalf 10 mg/ml (1%)
Oogdruppel Minims 5 mg/ml (0,5%) (bevat boorzuur)
 

Eigenschappen

Chlooramfenicol is een bacteriostatisch antimicrobieel middel. Het werkingsspectrum is breed en omvat vele grampositieve (waaronder stafylo- en streptokokken) en gramnegatieve micro-organismen,- en Rickettsiae. Pseudomonasstammen zijn niet gevoelig. Chlooramfenicol penetreert goed in het oogweefsel. Het wordt in geringe mate geresorbeerd in het oog en (via het traanvocht) in de nasofarynx.

Kinetische gegevens

In de studie van Trope (1979) werd bij 5 kinderen (2-8 jaar) geen chlooramfenicol in de urine aangetoond na toediening in het oog. Er is mogelijk wel absorptie na langdurig gebruik.

Doseringen

Indicatie: Ooginfecties (geen trachoma)
 • Oculair
  • Zwangerschapsduur Zwangerschapsduur ≥ 32 weken
   [4] [7]
   • Druppels: 0,5%: 4-6 dd 1 druppel
    Oogzalf: 1%: een zalfstrengetje (1 cm) voor de nacht (als aanvulling op behandeling met oogdruppels overdag).

   • Behandelduur: Minimaal behandelen tot 48 uur na verdwijnen van de symptomen. Maximale behandelduur 14 dagen. Beide ogen behandelen.
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [1] [6] [8] [9]
   • Druppels: 0,4 of 0,5%: 4-6 dd 1 druppel
    Oogzalf: 1%: een zalfstrengetje (1 cm) voor de nacht (als aanvulling op behandeling met oogdruppels overdag). Als monotherapie: 2-4 dd een zalfstrengetje van 1 cm. 

   • Behandelduur: Minimaal behandelen tot 48 uur na verdwijnen van de symptomen. Maximale behandelduur 14 dagen. Beide ogen behandelen.
   • Advies inname/toediening:

    Zalf: aanbrengen op binnenzijde van het onderste ooglid.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen bij kinderen

Prikkende, branderige ogen,gezwollen oogleden, irritatie, waterige ogen.
Het gebruik van chlooramfenicol in het oog leidt niet tot voldoende hoge spiegels om dosisgerelateerde beenmerg toxiciteit (aplastische anemie) te verklaren. (Walker 1998)
 

Bijwerkingen algemeen

Voorbijgaande irritatie, branderig gevoel. Bittere smaak na toepassing van de oogdruppels. Overgevoeligheidsreacties (roodheid van het oog, jeuk, urticaria, vesiculair of maculopapulair exantheem, angio-oedeem) en sensibilisatie kunnen optreden. Zelden bloeddyscrasieën (aplastische anemie, trombocytopenie, agranulocytose, pancytopenie) na oculaire toepassing.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid voor wolvet (oogzalf) of het conserveermiddel. Stoornissen in de hematopoeise. Ernstige leverfunctiestoornis. Familiaire voorgeschiedenis van door een geneesmiddel geïnduceerde beenmergdepressie.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij kinderen heeft het gebruik van druppels de voorkeur boven toepassing van monotherapie met de zalf, aangezien de druppels een verdunnend effect hebben. Bovendien is de zalf door de zeer vaste constistentie moeilijk toe te dienen aan kinderen

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

De resistentiepercentages zijn door acquisitie van R-plasmiden sterk aan lokale variatie onderhevig. Het verdient aanbeveling een conjunctiva-kweek uit te voeren alvorens de behandeling te beginnen. Overgroei van niet-gevoelige micro-organismen, incl. schimmels, is mogelijk; in dat geval de toediening staken. Gebruik langer dan 14 dagen vermijden vanwege de kans op bloeddyscrasieën. Bij optreden van toxische verschijnselen of allergische reacties het gebruik onmiddellijk staken. Geen contactlenzen dragen bij gebruik van de oogzalf, bij de oogdruppels tijdens het toedienen tot 45 minuten daarna. Door tijdens en direct na toediening van de oogdruppels de traanbuis 1–3 min. dicht te drukken wordt de kans op systemische reacties verminderd en wordt voorkomen dat de druppeloplossing snel afvloeit naar de neus- en keelholte. Minims bevatten geen conserveermiddel en zijn bestemd voor eenmalig gebruik.

Interacties

Geen interacties bij lokale toepassing van chlooramfenicol

Referenties

 1. Rose PW, et al, Chloramphenicol treatment for acute infective conjunctivitis in children in primary care: a randomised double-blind placebo-controlled trial, Lancet. , 2005, Jul 2-8;366(9479), 37-43
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 13 okt 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 13 okt 2014
 4. Normann EK et al, Treatment of acute neonatal bacterial conjunctivitis: a comparison of fucidic acid to chloramphenicol eye drops, Acta Ophthalmol Scand, 2002, Apr;80(2), 183-7
 5. Walker S, Lack of evidence for systemic toxicity following topical chloramphenicol use, Eye (Lond)., 1998, 12 ( Pt 5):, 875-9
 6. Wiholm BE et al, Relation of aplastic anaemia to use of chloramphenicol eye drops in two international case-control studies, BMJ. , 1998, Feb 28;316(7132), 666
 7. Sandström I, Treatment of neonatal conjunctivitis, Arch Ophthalmol, 1987, Jul;105(7), 925-8
 8. Trope GE, et al, Systemic absorption of topically applied chloramphenicol eyedrops, Br J Ophthalmol, 1979 , Oct;63(10), 690-1
 9. Lam RF et al, Topical chloramfenicol for eye infections, HKMJ, 2002, 8, 44-7

Wijzigingen

 • 29 september 2015 11:47: monotherapie met zalf toegevoegd
 • 28 januari 2015 11:04: De literatuur over ed toepassing van chlooramfenicol bij kinderen met ooginfecties is herbeoordeeld. Dit heeft niet geleid tot wijzigingen.

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering