Chlooramfenicol (oog)

Stofnaam
Chlooramfenicol (oog)
Merknaam
ATC code
S01AA01

Chlooramfenicol (oog)


Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Prematuur geboren babies: Off-label
A terme neonaten en kinderen: On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Ooginfecties:
A terme neonaten en kinderen:
Oogdruppel: om de 2-3 uur 1-2 druppels in het oog
Oogzalf: Als aanvulling op een behandeling met chlooramfenicol oogdruppels: Voor het naar bed gaan, een zalfstrengetje van 1 cm op de binnenzijde van het onderste ooglid aanbrengen. Bij toepassing van de oogzalf als monotherapie 2-4 maal daags een zalfstrengetje van 1 cm op de binnenzijde van het onderste ooglid aanbrengen. Behandeling voortzetten tot 48 uur na verdwijnen infectieverschijnselen, maximaal 14 dagen

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Oogdruppel 4 mg/ml (0,4%) (bevat boorzuur, polyethyleenglycol 100 mg/ml. Conserveermiddel: geen)
Oogdruppel 5 mg/ml (0,5%) (bevat boorzuur. Conserveermiddel: benzalkoniumchloride)
Oogzalf 10 mg/ml (1%)
Oogdruppel Minims 5 mg/ml (0,5%) (bevat boorzuur)
 

Eigenschappen

Antibioticum met een breed spectrum en lokaal bacteriostatische werking. Bindt aan de 50S–subunit van het bacteriële 70S–ribosoom en verhindert de synthese van polypeptiden met een ketenlengte van meer dan 2 of 3 aminozuren.

Gewoonlijk gevoelig zijn: Streptococcus α–haemolyticus, Streptococcus β–haemolyticus, Streptococcus pneumonia, Staphylococcus aureus (sommige stammen), Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae (ook penicillinasevormend), Neisseria meningitidis, de Rickettsia spp., Chlamydia spp. en Mycoplasma spp.

Matig gevoelig zijn: Staphylococcus aureus (sommige stammen), Escherichia coli, Shigella sonnei.

Ongevoelig zijn: Pseudomonas spp., Enterobacter spp., Proteus vulgaris, protozoën, mycobacteriën, Clostridia spp.

Kinetische gegevens

In de studie van Trope (1979) werd bij 5 kinderen (2-8 jaar) geen chlooramfenicol in de urine aangetoond na toediening in het oog. Er is mogelijk wel absorptie na langdurig gebruik.

Doseringen

Ooginfecties (geen trachoma)
 • Oculair
  • Zwangerschapsduur Zwangerschapsduur ≥ 32 weken
   [4] [7]
   • Druppels: 0,5%: 4-6 dd 1 druppel
    Oogzalf: 1%: een zalfstrengetje (1 cm) voor de nacht (als aanvulling op behandeling met oogdruppels overdag).

   • Behandelduur: Minimaal behandelen tot 48 uur na verdwijnen van de symptomen. Maximale behandelduur 14 dagen. Beide ogen behandelen.
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [1] [6] [8] [9]
   • Druppels: 0,4 of 0,5%: 4-6 dd 1 druppel
    Oogzalf: 1%: een zalfstrengetje (1 cm) voor de nacht (als aanvulling op behandeling met oogdruppels overdag). Als monotherapie: 2-4 dd een zalfstrengetje van 1 cm. 

   • Behandelduur: Minimaal behandelen tot 48 uur na verdwijnen van de symptomen. Maximale behandelduur 14 dagen. Beide ogen behandelen.
   • Advies inname/toediening:

    Zalf: aanbrengen op binnenzijde van het onderste ooglid.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen bij kinderen

Prikkende, branderige ogen,gezwollen oogleden, irritatie, waterige ogen.
Het gebruik van chlooramfenicol in het oog leidt niet tot voldoende hoge spiegels om dosisgerelateerde beenmerg toxiciteit (aplastische anemie) te verklaren. (Walker 1998)
 

Bijwerkingen algemeen

Lokaal: voorbijgaande irritatie, branderig gevoel, overgevoeligheidsreactie (roodheid van het oog). Bittere smaak.

Systemisch: overgevoeligheidsreacties zoals jeuk, urticaria, vesiculeus of maculopapuleus exantheem, angio-oedeem. Sensibilisatie.

Zelden: bloeddyscrasieën (aplastische anemie, trombocytopenie, agranulocytose, pancytopenie) na oculaire toepassing.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

 • stoornissen in de hematopoëse;
 • (familiaire) voorgeschiedenis van door een geneesmiddel geïnduceerde beenmergdepressie;
 • ernstige leverfunctiestoornis

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij kinderen heeft het gebruik van druppels de voorkeur boven toepassing van monotherapie met de zalf, aangezien de druppels een verdunnend effect hebben. Bovendien is de zalf door de zeer vaste constistentie moeilijk toe te dienen aan kinderen

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Bij optreden van toxische verschijnselen of allergische reacties het gebruik onmiddellijk staken.

Gebruik van chlooramfenicol beperken tot maximaal twee weken, vanwege de ook na lokale toediening in het oog beschreven bloeddyscrasieën (aplastische anemie, agranulocytose, trombocytopenie en pancytopenie); optreden hiervan is echter vrij zeldzaam en alleen beschreven na zeer langdurig gebruik (> 40 dagen).

Overgroei van niet-gevoelige micro-organismen, incl. schimmels, is mogelijk; in dat geval de toediening staken.

Tijdens behandeling van een ooginfectie geen contactlenzen dragen.

.

Interacties

Geen interacties bij lokale toepassing van chlooramfenicol

Referenties

 1. Rose PW, et al, Chloramphenicol treatment for acute infective conjunctivitis in children in primary care: a randomised double-blind placebo-controlled trial, Lancet. , 2005, Jul 2-8;366(9479), 37-43
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 18-3-2021
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 13 okt 2014
 4. Normann EK et al, Treatment of acute neonatal bacterial conjunctivitis: a comparison of fucidic acid to chloramphenicol eye drops, Acta Ophthalmol Scand, 2002, Apr;80(2), 183-7
 5. Walker S, Lack of evidence for systemic toxicity following topical chloramphenicol use, Eye (Lond)., 1998, 12 ( Pt 5):, 875-9
 6. Wiholm BE et al, Relation of aplastic anaemia to use of chloramphenicol eye drops in two international case-control studies, BMJ. , 1998, Feb 28;316(7132), 666
 7. Sandström I, Treatment of neonatal conjunctivitis, Arch Ophthalmol, 1987, Jul;105(7), 925-8
 8. Trope GE, et al, Systemic absorption of topically applied chloramphenicol eyedrops, Br J Ophthalmol, 1979 , Oct;63(10), 690-1
 9. Lam RF et al, Topical chloramfenicol for eye infections, HKMJ, 2002, 8, 44-7

Wijzigingen

 • 29 september 2015 11:47: monotherapie met zalf toegevoegd
 • 28 januari 2015 11:04: De literatuur over ed toepassing van chlooramfenicol bij kinderen met ooginfecties is herbeoordeeld. Dit heeft niet geleid tot wijzigingen.

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering