Azitromycine oculair

Stofnaam
Azitromycine oculair
Merknaam
Azyter
ATC code
S01AA26

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Conjunctivitis:
Vanaf de geboorte: 2 dd 1 druppel

Eigenschappen

Bacteriostatisch (bij sommige species bactericide) middel, behorend tot de azaliden, een subklasse van de macroliden. Azitromycine voorkomt de RNA–afhankelijke eiwitsynthese door te binden aan de 50S–ribosomale subunit. Gewoonlijk gevoelig zijn: Haemophilus (para)influenzae, Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis. Verworven resistentie kan een probleem zijn bij: Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase negatief, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus groep G en Streptococcus viridans. Ongevoelig zijn: Corynebacterium spp., Enterococcus faecium, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter en Enterobacteriaceae.

Farmacokinetiek

Geen gegevens bij kinderen.

Doseringen

Bacteriele conjunctivitis
 • Oculair
  • a terme neonaat
   [1]
   • 1 druppel(s)/dosis 2 dd (' s ochtends en 's avonds).
   • Behandelduur:

    3 dagen

  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • 1 druppel(s)/dosis 2 dd (' s ochtends en 's avonds).
   • Behandelduur:

    3 dagen

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Druppels 15 mg/g

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

ANTIMICROBIELE MIDDELEN

ANTIBIOTICA
S01AA01
S01AA13
S01AA11
S01AA12
ANTIVIRALE MIDDELEN
S01AD03
FLUOROCHINOLONEN

Moxifloxacine

Vigamox
S01AE07
S01AE01

Bijwerkingen algemeen

Lokaal: Zeer vaak (> 10%): oogklachten (jeuk, branderig gevoel, prikkeling).

Vaak (1–10%): wazig zicht, gevoel van een kleverig oog of de sensatie dat er zich iets in het oog bevindt.

Soms (0,1–1%): lokaal: (allergische) conjunctivitis, keratitis, ooglidoedeem en –eczeem, erytheem van het ooglid, conjunctivale hyperemie, toegenomen traanvorming.

Systemisch: Soms (0,1–1%): overgevoeligheidsreacties zoals angio–oedeem.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

 • overgevoeligheid voor macroliden.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij pasgeborenen en zuigelingen < 3 maanden kan Chlamydia trachomatis naast conjunctivitis aanleiding geven tot systemische infectie (bv. pneumonie); in die gevallen is een systemische behandeling noodzakelijk.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Bij optreden van een allergische reactie de behandeling staken. Ondanks de verwaarloosbare systemische belasting bij gebruik van de oogdruppels zijn overgevoeligheidsreacties zoals angio–oedeem een enkele keer gemeld.

Tijdens behandeling van een ooginfectie geen contactlenzen dragen.

Interacties

Geen interacties bij lokale toediening in ogen.

Referenties

 1. Laboratories Thea, SPC Azyter (RVG 34031) 1-8-2013, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl, Geraadpleegd 28 okt 2016
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen)., Geraadpleegd 12-6-2021

Wijzigingen

 • 28 oktober 2016 09:08: Actualiteitscheck SPC; registratie vanaf de geboorte

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering