Fusidinezuur oculaire toepassing

Stofnaam
Fusidinezuur oculaire toepassing
Merknaam
Fucithalmic
ATC code
S01AA13

Fusidinezuur oculaire toepassing


Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Ooggel (als 0.5-water) 1% (10 mg/g) Conserveermiddelen: benzalkoniumchloride, EDTA.
Ooggel "unit dose" (als 0.5-water) 1% (10 mg/g)

Eigenschappen

Fusidinezuur is een antimicrobieel middel met in het algemeen een bacteriostatische, maar tegen stafylokokken een bactericide werking. Het werkingsmechanisme berust op remming van de bacteriële eiwitsynthese. Het werkingsspectrum is smal en omvat grampositieve micro-organismen; vooral stafylokokken zijn zeer gevoelig, streptokokken wat minder. Gramnegatieve micro-organismen (met uitzondering van Neisseria-, Haemophilus- en Moraxellastammen) zijn in het algemeen niet gevoelig. Fusidinezuur komt gelijkmatig uit de ooggel vrij.

Kinetische gegevens

Er zijn geen onderzoeken verricht naar de farmacokinetische parameters van oculair toegepast fusidine bij kinderen.

Doseringen

Indicatie: Acute bacteriƫle conjunctivitis
 • Oculair
  • 0 maanden tot 18 jaar
   [1] [5]
   • Inclusief prematuur geboren neonaten > 32 weken:
    In beide ogen: 1%:
    1
    druppel(s)/dosis, 2 dd.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen

Vaak (1-10%): brandend en prikkend gevoel in het oog, voorbijgaand troebel zicht. Soms (0,1-1%): tranende ogen. Zelden (0,01-0,1%): allergische reactie en verergering van de conjunctivitis. Verder zijn gemeld: angio-oedeem, periorbitaal oedeem, jeuk, huiduitslag, urticaria.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Tijdens gebruik géén contactlenzen dragen. Overgroei van niet-gevoelige micro-organismen, incl. schimmels, is mogelijk; in dat geval de toepassing staken. Er zijn meldingen van bacteriële resistentie door het gebruik van fusidinezuur.

Interacties

Geen interacties bij lokale toepassing

Referenties

 1. Jackson WB, et al, Treatment of acute bacterial conjunctivitis: 1% fusidic acid viscous drops vs. 0.3% tobramycin drops., Can J Ophthalmol, 2002, Jun;37(4), 228-37; discussion 237
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 25 okt 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 25 okt 2014
 4. Normann EK, et al, Treatment of acute neonatal bacterial conjunctivitis: a comparison of fucidic acid to chloramphenicol eye drops, Acta Ophthalmol Scand, 2002, Apr;80(2), 183-7
 5. van Bijsterveld OP, et al, Fusidic acid in infections of the external eye, Infection, 1987, Jan-Feb;15(1), 16-9

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering