Ferrochloride

Stofnaam
Ferrochloride
Merknaam
ATC code
B03AA05
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

Unlicensed

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd

Eigenschappen

IJzer is nodig voor de synthese van haem, wat van belang is voor de zuurstofvoorziening van het lichaam.

Farmacokinetiek

Er zijn geen gegevens bekend over de farmacokinetische parameters van ferrochloride bij kinderen.

Doseringen

IJzergebreks anemie
 • Oraal
  • 3 maanden tot 18 jaar
   [2] [4]
   • Ferrochloride 2,25 mg/kg/dag in 1 dosis. Max: 135 mg/dag.
    • 0,05 ml = 1 mg Fe
    • De toediening moet worden voortgezet tot het Hb-gehalte is genormaliseerd. Na normalisatie dient de therapie nog te worden voortgezet. De totale duur van de therapie dient in principe niet meer dan drie maanden te bedragen.
    • Het ijzerpreparaat zoveel mogelijk tussen de maaltijden in innemen, het liefst met vitamine C bevattende dranken of voedingsmiddelen en in ieder geval niet met melkproducten.

     

Suppletie van ijzer na geboorte
 • Oraal
  • Prematuren geboortegewicht < 2000 gr
   [2]
   • Vanaf 2-6 weken na de geboorte.
    Ferrochloride: 4,5 - 6,75
    mg/kg/dag in 1 - 3 doses.
   • Behandelduur:

    6-12 maanden

   • (4,5 - 6,75 mg Ferrochloride komt overeen met 2-3 mg Fe).
    = 0.1 ml ≈ 2 mg Fe
    = 0.15 ml ≈ 3 mg Fe

    Maximale dosering Fe= 5 mg/kg/dag

    Tijdens opname bij elke soort voeding, na ontslag alleen bij borstvoeding of gewone zuigelingenvoeding, niet bij post-discharge-voeding.

    Het is moeilijk om aan te geven wat de optimale ijzersuppletie is voor prematuren en zuigelingen.

  • Prematuren geboortegewicht 2000 tot 2500 gr
   [2]
   • Vanaf 2-6 weken na de geboorte, uitsluitend bij borstvoeding, tot de gecorrigeerde leeftijd van 6 maanden.
    Ferrochloride:
    4,5 - 6,75
    mg/kg/dag in 1 - 3 doses.
   • (4,5 - 6,75 mg Ferrochloride komt overeen met 2-3 mg Fe)
    = 0.1 ml ≈ 2 mg Fe
    = 0.15 ml ≈ 3 mg Fe

    Maximale dosering Fe= 5 mg/kg/dag

    Het is moeilijk om aan te geven wat de optimale ijzersuppletie is voor prematuren en zuigelingen.

  • a terme neonaat en ≥ 2500 gr
   [2]
   • In principe geen suppletie nodig. Indien Hb < 6.0 mmol/l en ferritine < 20 μg/l op individuele indicatie Fe suppleren.
    Ferrochloride:
    4,5 - 6,75
    mg/kg/dag in 1 - 3 doses.
   • Behandelduur:

    De toediening moet worden voortgezet tot het Hb-gehalte is genormaliseerd. Na normalisatie dient de therapie nog te worden voortgezet. De totale duur van de therapie dient in principe niet meer dan drie maanden te bedragen.

     

   • (4,5 - 6,75 mg Ferrochloride komt overeen met 2-3 mg Fe)
    = 0.1 ml ≈ 2 mg Fe
    = 0.15 ml ≈ 3 mg Fe

    Maximale dosering Fe= 5 mg/kg/dag

    Het is moeilijk om aan te geven wat de optimale ijzersuppletie is voor prematuren en zuigelingen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Drank "20 mg Fe/ml" (als 4-water) 45 mg/ml FNA

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

IJZERPREPARATEN

ORALE FERROPREPARATEN
B03AA02
PARENTERALE IJZERPREPARATEN
B03AC
B03AC

Bijwerkingen algemeen

Beschreven, met onbekende frequentie

Maagdarmstelsel:

 • Braken;
 • Diarree;
 • Maag-darmstelselaandoening;
 • Maagpijn;
 • Nausea;
 • Obstipatie;
 • Tandverkleuring;
 • Zwarte stoelgang;

Maag-darmstelselaandoeningen: zijn dosisafhankelijk.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

 • ijzerstapeling (hemochromatose, hemosiderose);
 • ijzerinbouwstoornissen of ijzerabsorptiestoornissen (refractaire anemie (myelodysplastisch syndroom), loodvergiftiging, thalassemie);
 • anemie die niet door ijzergebrek wordt veroorzaakt.

   

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Jonge kinderen zijn erg gevoelig voor de toxische bijwerkingen van ijzerpreparaten. De ontlasting kan zwart verkleuren Bij ijzergebreksanemie dient dagelijks 3 mg Fe per kg lichaamsgewicht te worden gesuppleerd. Hogere doseringen zijn niet zinvol. De hoeveelheid ijzer die geabsorbeerd wordt neemt niet toe, de bijwerkingen hangen echter direct samen met de aangeboden hoeveelheid ijzer. Na normalisatie van het hemoglobine wordt de therapie ca twee maanden voortgezet om de ijzervoorraaden aan te vullen. Bij kinderen ouder dan 1 jaar wordt de hoeveelheid ijzer in meerdere giften gegeven, dit vermindert de kans op bijwerkingen. Toediening bij voorkeur 30 minuten voor de voeding. Voedsel vermindert de absorptie van ijzer; zo mogelijk dient toediening tussen de maaltijden door te geschieden. De medicatie mag niet worden gecombineerd met melkproducten. Sinaasappelsap en vitamine C verbeteren de absorptie. De absorptie wordt door vele stoffen verminderd: antacida, fosfaten calciumzouten, chinolonen, tetracyclines en penicillamine. Een tussentijd van 2-3 uur moet worden aangehouden tussen inname van het ijzerpreparaat en deze medicijnen
 

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Bij een ontsteking of ulceratie van het maagslijmvlies kan ferrochloride de gastro-intestinale stoornis verergeren.

De drank bij voorkeur verdunnen voor gebruik en innemen met een rietje vanwege de kans op verkleuring van het gebit. Deze verkleuring is te verwijderen door het gebit te polijsten.

Voorzichtig toepassen bij combinatie met voedings- of andere ijzerzoutsupplementen vanwege de kans op een mogelijke ijzeroverdosering.

Jonge kinderen zijn erg gevoelig voor de toxische bijwerkingen van ijzerpreparaten.

Interacties

Interacties ijzerzouten algemeen:

Relevant: oraal toegediende ijzerzouten verminderen de absorptie van onderstaande middelen. Een ijzerpreparaat met gereguleerde afgifte moet worden vervangen door een gewoon preparaat. Bij ijzerpreparaten met gereguleerde afgifte is gescheiden innemen vermoedelijk onvoldoende effectief. Deze preparaten geven gedurende de gehele dag ijzer af.
Onderstaande gebruiksadviezen zijn van toepassing op gewone ijzerpreparaten:

 • bisfosfonaten: ten minste 2 uur vóór ijzer;
 • chinolonen: ten minste 2 uur vóór ijzer. De ijzertherapie wordt bij voorkeur tijdelijk gestaakt;
 • levodopa: ten minste 2 uur vóór ijzer;
 • methyldopa: ten minste 2 uur vóór ijzer;
 • penicillamine: ten minste 2 uur vóór ijzer. Bij staken van ijzer kan de penicillamineconcentratie stijgen, dit heeft in een aantal gevallen geleid tot nefropathie;
 • tetracyclines: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na ijzer. De ijzertherapie dient bij voorkeur tijdelijk te worden gestaakt. De absorptie van doxycycline wordt dusdanig sterk verminderd dat de combinatie van doxycycline met ijzer moet worden vermeden;
 • thyreomimetica: ten minste 2 uur vóór ijzer;
 • integraseremmers: ten minste 2 uur vóór of 2 uur na ijzer;
 • eltrombopag: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na ijzer.

De volgende middelen verminderen de absorptie van oraal toegediende ijzerzouten. Onderstaande gebruiksadviezen zijn van toepassing op gewone ijzerpreparaten:

 • antacida, calcium, magnesium: ijzer moet 2 uur vóór of 4 uur na een antacidum worden ingenomen;
 • calciumcarbonaat, lanthaancarbonaat, natriumwaterstofcarbonaat: ijzer moet 2 uur vóór of 4 uur na calciumcarbonaat, lanthaancarbonaat of natriumwaterstofcarbonaat worden ingenomen.

Niet beoordeeld:
De absorptie van triëntine kan worden verminderd door complexvorming; inname met een interval van 2 uur wordt geadviseerd.
Entacapon vormt een chelaat met ijzer; bij combinatie wordt een tussentijd van ten minste 2-3 uur aanbevolen.
Neomycine kan de absorptie van ijzer verminderen.
Bij combinatie van ijzer met zink kan de absorptie van beide stoffen afnemen.
Cimetidine kan de respons op ijzersulfaat verminderen.
Het irriterende effect van ijzer op het maagdarmslijmvlies kan toenemen bij gelijktijdig gebruik van NSAID's.
Bij combinatie van enalapril en ijzer intraveneus kunnen ernstige systemische reacties optreden.
Bij combinatie van tocoferol en ijzerdextrancomplex bij (jonge) kinderen met ferriprieve anemie kan de hematologische respons op ijzer afnemen.

Referenties

 1. Informatorium Medicamentorum, ( Interacties), Geraadpleegd 2-9-2021
 2. Omgerekend vanuit ijzerbehoefte ferrofumaraat
 3. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas ( Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen); , Geraadpleegd 2-9-2021, Geraadpleegd op: 11 april 2014
 4. Dors, N. et al, Achtergrondinformatie per ziektebeeld: IJzergebreksanemie, https://hematologienederland.nl/achtergrondinformatie-per-ziektebeeld/, 2019, Juli

Wijzigingen

 • 02 juni 2020 13:10: Dosering bij ijzergebreksanemie is aangepast naar de richtlijn van Nederlandse Vereniging voor Hematologie. Er zijn aanwijzingen dat een minder frequente en lagere dosering zorgen voor een betere ijzeropname in de darm en minder bijwerkingen.

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering