Ferrogluconaat

Stofnaam
Ferrogluconaat
Merknaam
ATC code
B03AA03
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

IJzer is nodig voor de synthese van haem in hemoglobine.

Farmacokinetiek bij kinderen

Er is geen informatie beschikbaar over de PK van ferrogluconaat bij kinderen. 

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Bruistablet 695 mg (bevat Fe 2+ 80 mg)

Doseringen

IJzergebreks anemie
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1] [5] [16] [20] [21] [22] [23]
   • Startdosering:
    Elementair ijzer (Fe2+): 1
    mg/kg/dag in 1 dosis. Max: 60 mg/dag. Zo nodig op geleide van de ernst van de anemie en klinische respons de dosering ophogen tot 3 mg/kg/dag (max 180 mg/dag)..
   • Behandelduur:
    • Het ijzerpreparaat zoveel mogelijk tussen de maaltijden in innemen, het liefst met vitamine C bevattende dranken of voedingsmiddelen en in ieder geval niet met melkproducten.
    • De toediening moet worden voortgezet tot het Hb-gehalte is genormaliseerd. Na normalisatie dient de therapie nog te worden voortgezet. De totale duur van de therapie dient in principe niet meer dan drie maanden te bedragen.
    • 1 mg Fe2+ = 8,6 mg Ferrogluconaat
    • De dosering is verlaagd in lijn met de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (1 mg/kg/dag elementair ijzer (Fe2+)). Gebaseerd op de upregulatie van hepcidine na ijzersuppletie, suggereert bewijs bij volwassenen dat minder frequente en lagere doses zorgen voor een betere ijzerabsorptie in de darm en minder bijwerkingen. De hepcidineregulatie van ijzerabsorptie bij kinderen is volledig intact en vertoont waarschijnlijk een vergelijkbaar upregulatiepatroon als dat van volwassenen.
    • Bij kinderen van 12 jaar en ouder kan een intermitterende toediening van 66 mg elementair ijzer/dosis tweemaal per week worden overwogen.
      

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaak: Obstipatie, tandverkleuring, zwarte stoelgang

Soms: Braakneiging, diarree, epigastrische pijn, nausea

Zelden: Erytheem, fotosensitiviteitsreactie, huidreactie, huiduitslag, pruritus, urticaria

Beschreven, met onbekende frequentie: Opvlieger, Overmatig blozen, Dyspepsie, Smaak metaal

Epigastrische pijn, misselijkheid, opvliegers en overmatig blozen kunnen bij een ernstig ijzergebrek in het begin van de behandeling optreden.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Ophoping van ijzer, waaronder hemochromatose en hemosiderose.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Jonge kinderen zijn erg gevoelig voor de toxische bijwerkingen van ijzerpreparaten.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

De opgeloste tablet kan ingenomen worden met een rietje om verkleuren van het gebit te voorkomen. Deze verkleuring is te verwijderen door het gebit te polijsten.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Relevant:
Oraal toegediende ijzerzouten verminderen de absorptie van onderstaande middelen. Een ijzerpreparaat met gereguleerde afgifte moet worden vervangen door een gewoon preparaat, zie ook T. Bij ijzerpreparaten met gereguleerde afgifte is gescheiden innemen vermoedelijk onvoldoende effectief. Deze preparaten geven gedurende de gehele dag ijzer af.
Onderstaande gebruiksadviezen zijn van toepassing op gewone ijzerpreparaten:

 • bisfosfonaten: ten minste 2 uur vóór ijzer;
 • chinolonen: ten minste 2 uur vóór ijzer. De ijzertherapie wordt bij voorkeur tijdelijk gestaakt;
 • levodopa: ten minste 2 uur vóór ijzer;
 • methyldopa: ten minste 2 uur vóór ijzer;
 • penicillamine: ten minste 2 uur vóór ijzer. Bij staken van ijzer kan de penicillamineconcentratie stijgen, dit heeft in een aantal gevallen geleid tot nefropathie;
 • tetracyclines: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na ijzer. De ijzertherapie dient bij voorkeur tijdelijk te worden gestaakt. De absorptie van doxycycline wordt dusdanig sterk verminderd dat de combinatie van doxycycline met ijzer moet worden vermeden;
 • thyreomimetica: ten minste 2 uur vóór ijzer;
 • triëntine: ten minste 2 uur vóór ijzer;
 • integraseremmers (uitgezonderd raltegravir tablet 600 mg, zie aldaar): ten minste 2 uur vóór of 2 uur na ijzer;
 • eltrombopag: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na ijzer.

De volgende middelen verminderen de absorptie van oraal toegediende ijzerzouten. Onderstaande gebruiksadviezen zijn van toepassing op gewone ijzerpreparaten:

 • antacida, calcium, magnesium: ijzer moet 2 uur vóór of 4 uur na een antacidum, calcium of magnesium worden ingenomen;
 • lanthaancarbonaat, natriumwaterstofcarbonaat: ijzer moet 2 uur vóór of 4 uur na lanthaancarbonaat of natriumwaterstofcarbonaat worden ingenomen.

Niet beoordeeld:
Entacapon vormt een chelaat met ijzer; bij combinatie wordt een tussentijd van ten minste 2-3 uur aanbevolen.

Bij combinatie van ijzer met zink kan de absorptie van beide stoffen afnemen.

Gelijktijdig gebruik van parenterale en orale ijzerzouten wordt ontraden, omdat ten gevolge van verzadiging van het transferrine, ongebonden ijzer in het bloed aanleiding kan geven tot acute toxische reacties.

IJZERPREPARATEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

ORALE FERROPREPARATEN
B03AA05
B03AA02
B03AA01
B03AA07
ORALE FERRIPREPARATEN
B03AB02
B03AB05
PARENTERALE IJZERPREPARATEN
B03AC
B03AC

Referenties

 1. Dors, N. et al., Achtergrondinformatie per ziektebeeld: IJzergebreksanemie, , https://hematologienederland.nl/achtergrondinformatie-per-ziektebeeld, 2019, Juli
 2. Grant CC, et al., Policy statement on iron deficiency in pre-school-aged children., J Paediatr Child Health, 2007, Jul-Aug;43(7-8), 513-21
 3. Bhargava S, et al., Clinical inquiries. What is appropriate management of iron deficiency for young children?, J Fam Pract, 2006, Jul;55(7), 629-30
 4. Baker RD, et al,, Diagnosis and prevention of iron deficiency and iron-deficiency anemia in infants and young children (0-3 years of age),, Pediatrics, 2010, Nov;126(5), , 1040-50
 5. Moretti D, et al., Oral iron supplements increase hepcidin and decrease iron absorption from daily or twice-daily doses in iron-depleted young women, Blood, 2015, 126(17), 1981-9
 6. Lafeber HN, et al., Werkboek Enterale en parenterale voeding bij pasgeborenen. (3e druk), VU Uitgeverij, Amsterdam, 2012
 7. Rao R, et al., Iron therapy for preterm infants, Clin Perinatol, 2009, Mar;36(1), 27-42
 8. Dallman PR, et al., Iron deficiency in infancy and childhood, Am J Clin Nutr,, 1980, Jan;33(1), 86-118
 9. Berglund S, et al., Iron supplements reduce the risk of iron deficiency anemia in marginally low birth weight infants,, Pediatrics, 2010, Oct;126(4), e874-83
 10. Choudhury P, et al. , Rationale of iron dosage and formulations in under three children., http://www.idpas.org/pdf/985Rationale.pdf
 11. Long H, et al., Benefits of iron supplementation for low birth weight infants: a systematic review, BMC Pediatr, 2012, Jul 16, 12:99
 12. Embleton ND, et al., Enteral Nutrition in Preterm Infants (2022): A Position Paper From the ESPGHAN Committee on Nutrition and Invited Experts. , Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition., 2023, 76(2), 248-68
 13. Mills RJ, et al., Enteral iron supplementation in preterm and low birth weight infants, Cochrane Database Syst Rev, 2012, Mar 14;3, CD005095
 14. de Souza Queiroz S, et al., Iron deficiency anemia in children, J. pediatr. (Rio J.), 2000, 76 (Supl.3), S298-S304
 15. Oski FA., Iron deficiency in infancy and childhood, N Engl J Med, 1993, Jul 15;329(3), 190-3
 16. Domellöf M, et al., Iron requirements of infants and toddlers., J Pediatr Gastroenterol Nutr., 2014, 58(1), 119-29
 17. Bouma M. et al., NHG Standaard Anemie (M76), Huisarts Wet, Revisie datum: oktober 2014, Versie 2.1
 18. Wall CR, et al., Milk versus medicine for the treatment of iron deficiency anaemia in hospitalised infants., Arch Dis Child, 2005, Oct;90(10), 1033-8
 19. World Health Organization., Iron Deficiency Anaemia Assessment, Prevention and Control. A guide for programme managers., http://whqlibdoc.who.int/hq/2001/WHO_NHD_01.3.pdf
 20. Stoffel NU, et al., Oral iron supplementation in iron-deficient women: How much and how often?, Mol Aspects Med, 2020, 75, 100865
 21. von Siebenthal HK, et al., Regulation of iron absorption in infants., Am J Clin Nutr., 2023, 117(3), 607-15
 22. Wegmüller R, et al., Hepcidin-guided screen-and-treat interventions for young children with iron-deficiency anaemia in The Gambia: an individually randomised, three-arm, double-blind, controlled, proof-of-concept, non-inferiority trial, Lancet Glob Health, 2023, 11(1), e105-e16
 23. Uyoga MA, et al., The effect of iron dosing schedules on plasma hepcidin and iron absorption in Kenyan infants., Am J Clin Nutr. , 2020, 112(4), 1132-41

Wijzigingen

 • 23 april 2024 09:55: Nieuwe monografie

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering