Ferri (III)oxidehydroxidesaccharosezetmeelcomplex (ijzer oraal)

Stofnaam
Ferri (III)oxidehydroxidesaccharosezetmeelcomplex (ijzer oraal)
Merknaam
FerriCure
ATC code
B03AB02

Ferri (III)oxidehydroxidesaccharosezetmeelcomplex (ijzer oraal)

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

IJzer is nodig voor de synthese van haem, wat van belang is voor de zuurstofvoorziening van het lichaam. Werking: normalisering van het Hb-gehalte bij matige anemie na enkele maanden. Volgens de NHG-Standaard Anemie kan uitgegaan worden van een stijging van ≥ 0,5 mmol/l bij adequate dosering, inname en absorptie.

Farmacokinetiek bij kinderen

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Label dosisadvies Kinderformularium

Unlicensed

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

NIet geregistreerd in Nederland.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Drank (Ferricure) 20 mg/ml ; 1 ml = 40 druppels bevat 20 mg Fe3+. Bevat ethanol (84 mg/ml)

Doseringen

IJzergebreksanemie
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
   • Startdosering elementair ijzer (Fe3+): 1 mg/kg/dag in 1 dosis. Max: 60 mg/dag. Zo nodig de dosis ophogen tot 3 mg/kg/dag (max 180 mg/dag) op basis van de ernst van de anemie en klinische respons..
   • Behandelduur:

    De toediening moet worden voortgezet totdat het Hb-niveau is genormaliseerd. Ook na normalisatie moet de therapie nog worden voortgezet. In principe mag de totale duur van de therapie niet langer zijn dan drie maanden.

    • 1 mg Fe = 2,17 mg ferri polysacharaat complex 
    • Neem het ijzerpreparaat zoveel mogelijk tussen de maaltijden door, bij voorkeur met dranken of voedingsmiddelen die vitamine C bevatten en in ieder geval niet met zuivelproducten.
    • De dosering is verlaagd volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (1 mg/kg/dag elementair ijzer (Fe)). Op basis van de upregulatie van hepcidine na ijzersuppletie suggereert bewijs bij volwassenen dat minder frequente en lagere doses zorgen voor een betere ijzeropname in de darm en minder bijwerkingen. De hepcidineregulatie van ijzerabsorptie bij kinderen is volledig intact en vertoont waarschijnlijk een vergelijkbaar upregulatiepatroon als dat van volwassenen.
    • Bij kinderen van 12 jaar en ouder kan een intermitterende toediening van 200 mg/dosis tweemaal per week worden overwogen.
Suppletie van ijzer na geboorte
 • Oraal
  • Premature neonaten geboortegewicht < 2000 gr
   [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]
   • Vanaf 2-6 weken na de geboorte.
    Elementair ijzer (Fe3+):
    2 - 3
    mg/kg/dag in 1 - 3 doses. Max: 5 mg/kg/dag.
   • Behandelduur:

    6-12 maanden

    • 1 mg Fe = 2,17 mg ferri polysacharaat complex 
    • Tijdens opname bij elk type voeding, na ontslag alleen bij borstvoeding of normale zuigelingenvoeding, niet bij voeding na ontslag.
    • Optimale ijzersuppletie voor premature en a terme neonaten is niet vastgesteld.
  • Premature neonaten geboortegewicht 2000 tot 2500 gr
   [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]
   • Vanaf 2-6 weken na de geboorte,  uitsluitend bij borstvoeding, tot een gecorrigeerde leeftijd van 6 maanden.
    Elementair ijzer (Fe3+):
    2 - 3
    mg/kg/dag in 1 - 3 doses. Max: 5 mg/kg/dag.
   • Behandelduur:

    6-12 maanden

    • 1 mg Fe = 2,17 mg ferri polysacharaat complex 
    • Optimale ijzersuppletie voor premature en a terme neonaten is niet vastgesteld.
  • A terme en premature neonaten geboortegewicht ≥ 2500 gr
   [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]
   • In principe geen suppletie nodig. Indien Hb < 6.0 mmol/l en ferritine < 20 μg/l op individuele indicatie Fe suppleren.
    Elementair ijzer (Fe3+):
    2 - 3
    mg/kg/dag in 1 - 3 doses.
   • Behandelduur:

    De toediening moet worden voortgezet tot het Hb-gehalte is genormaliseerd. Na normalisatie dient de therapie nog te worden voortgezet. De totale duur van de therapie dient in principe niet meer dan drie maanden te bedragen.

    • 1 mg Fe = 2,17 mg ferri polysacharaat complex 
    • Optimale ijzersuppletie voor premature en a terme neonaten en  is niet vastgesteld.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen bij kinderen

Maagdarmstoornissen zoals misselijkheid, braken, diarree, obstipatie, pijn in de onderbuik, verminderde eetlust en zwartkleuring van de feces. Verkleuring van de tanden.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaak (1-10 %): maagdarmklachten, diarree, constipatie, maagzuur, braken, misselijkheid, donkere verkleuring van de ontlasting.

Zelden (0,01-0,1 %): reversibele verkleuring van het tandgebied, overgevoeligheidsreacties (bv. huidverschijnselen, exantheem, huiduitslag en urticaria).

Frequentie niet bekend: Buikpijn, pijn in de bovenbuik, gastro-intestinale bloeding, reversibele verkleuring van de tong, reversibele verkleuring van het mondslijmvlies, anafylactische reactie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

 • Ijzerinbouwstoornis of ijzerabsorptiestoornis (refractaire anemie (myelodysplastisch syndroom), loodvergiftiging, thalassemie);
 • ijzerstapeling (hemochromatose, hemolytische anemie);
 • anemie die niet door ijzergebrek wordt veroorzaakt.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

 • Jonge kinderen zijn erg gevoelig voor de toxische bijwerkingen van ijzerpreparaten. Voorzichtigheid is geboden bij combinatie met voedings- of andere ijzerzoutsupplementen vanwege de kans op een mogelijke ijzeroverdosering.
 • Er wordt geadviseerd om de doses verdeeld over de dag in te nemen om de kans op maagklachten te verminderen. Het innemen dient zo mogelijk tussen de maaltijden te geschieden om een betere absorptie te verkrijgen. Toediening bij voorkeur 30 minuten voor de voeding. Voedsel vermindert namelijk de absorptie van ijzer. De medicatie mag niet worden gecombineerd met melkproducten. De absorptie wordt door vele stoffen verminderd: antacida, fosfaten calciumzouten, chinolonen, tetracyclines en penicillamine. Een tussentijd van 2-3 uur moet worden aangehouden tussen inname van het ijzerpreparaat en deze medicijnen. Sinaasappelsap en vitamine C verbeteren de absorptie.
 • Verkleuring van tanden kan optreden tijdens de behandeling met ijzerzouten.. Volgens de literatuur kan deze verkleuring vanzelf verdwijnen na beëindiging van de behandeling, of moet deze worden verwijderd door gebruik van een tandpasta met een schurende werking, eventueel verwijderd door een tandarts. Om verkleuring van de tanden te voorkomen, moeten de druppels goed met water worden verdund en door een rietje worden doorgeslikt.
 • De ontlasting kan zwart verkleuren.
 • Na normalisatie van het hemoglobine wordt de therapie twee tot drie maanden voortgezet om de ijzervoorraden aan te vullen.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Ijzerzouten kunnen de gastro-intestinale stoornis verergeren bij een ontsteking of ulceratie van het maagslijmvlies.

Vanwege het risico op zweervorming in de mond of een verkleuring van het gebit niet kauwen of zuigen op tabletten.

Vanwege de kans op een mogelijke ijzeroverdosering voorzichtig toepassen bij combinatie met voedings- of andere ijzerzoutsupplementen.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Interacties ijzerzouten algemeen

Relevant:
Oraal toegediende ijzerzouten verminderen de absorptie van onderstaande middelen. Een ijzerpreparaat met gereguleerde afgifte moet worden vervangen door een gewoon preparaat, zie ook T. Bij ijzerpreparaten met gereguleerde afgifte is gescheiden innemen vermoedelijk onvoldoende effectief. Deze preparaten geven gedurende de gehele dag ijzer af.
Onderstaande gebruiksadviezen zijn van toepassing op gewone ijzerpreparaten:

 • bisfosfonaten: ten minste 2 uur vóór ijzer;
 • chinolonen: ten minste 2 uur vóór ijzer. De ijzertherapie wordt bij voorkeur tijdelijk gestaakt;
 • levodopa: ten minste 2 uur vóór ijzer;
 • methyldopa: ten minste 2 uur vóór ijzer;
 • penicillamine: ten minste 2 uur vóór ijzer. Bij staken van ijzer kan de penicillamineconcentratie stijgen, dit heeft in een aantal gevallen geleid tot nefropathie;
 • tetracyclines: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na ijzer. De ijzertherapie dient bij voorkeur tijdelijk te worden gestaakt. De absorptie van doxycycline wordt dusdanig sterk verminderd dat de combinatie van doxycycline met ijzer moet worden vermeden;
 • thyreomimetica: ten minste 2 uur vóór ijzer;
 • triëntine: ten minste 2 uur vóór ijzer;
 • integraseremmers (uitgezonderd raltegravir tablet 600 mg, zie aldaar): ten minste 2 uur vóór of 2 uur na ijzer;
 • eltrombopag: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na ijzer.

De volgende middelen verminderen de absorptie van oraal toegediende ijzerzouten. Onderstaande gebruiksadviezen zijn van toepassing op gewone ijzerpreparaten:

 • antacida, calcium, magnesium: ijzer moet 2 uur vóór of 4 uur na een antacidum, calcium of magnesium worden ingenomen;
 • lanthaancarbonaat, natriumwaterstofcarbonaat: ijzer moet 2 uur vóór of 4 uur na lanthaancarbonaat of natriumwaterstofcarbonaat worden ingenomen.

Niet beoordeeld:
Entacapon vormt een chelaat met ijzer; bij combinatie wordt een tussentijd van ten minste 2-3 uur aanbevolen.

Bij combinatie van ijzer met zink kan de absorptie van beide stoffen afnemen.

Gelijktijdig gebruik van parenterale en orale ijzerzouten wordt ontraden, omdat ten gevolge van verzadiging van het transferrine, ongebonden ijzer in het bloed aanleiding kan geven tot acute toxische reacties.

IJZERPREPARATEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

ORALE FERROPREPARATEN
B03AA05
B03AA02
B03AA01
B03AA07
ORALE FERRIPREPARATEN
B03AB05
PARENTERALE IJZERPREPARATEN
B03AC
B03AC

Referenties

 1. Dors, N. et al. , Achtergrondinformatie per ziektebeeld: IJzergebreksanemie, https://hematologienederland.nl/achtergrondinformatie-per-ziektebeeld/, Juli 2019
 2. Moretti D, et al., Oral iron supplements increase hepcidin and decrease iron absorption from daily or twice-daily doses in iron-depleted young women., Blood, 2015, 126(17), 1981-9
 3. Stoffel NU, et al., Oral iron supplementation in iron-deficient women: How much and how often?, Mol Aspects Med, 2020, 75, 100865
 4. Domellöf M, et al, Iron requirements of infants and toddlers, J Pediatr Gastroenterol Nutr., 2014, 58(1), 119-29
 5. Uyoga MA, et al., The effect of iron dosing schedules on plasma hepcidin and iron absorption in Kenyan infants., Am J Clin Nutr., 2020, 112(4), 1132-41
 6. von Siebenthal HK, et al., Regulation of iron absorption in infants., Am J Clin Nutr., 2023, 117(3), 607-15
 7. Wegmüller R, et al., Hepcidin-guided screen-and-treat interventions for young children with iron-deficiency anaemia in The Gambia: an individually randomised, three-arm, double-blind, controlled, proof-of-concept, non-inferiority trial., Lancet Glob Health, 2023, 11(1), e105-e16
 8. Vifor Pharma., SmPC Ferrum Hausmann, Lösung 50 mg Eisen/ml., https://www.fachinfo.de/suche/fi/005720, 09-2022
 9. Embleton ND, et al. , Enteral Nutrition in Preterm Infants (2022): A Position Paper From the ESPGHAN Committee on Nutrition and Invited Experts., Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 2023, 76(2), 248-68
 10. Baker RD, et al,, Diagnosis and prevention of iron deficiency and iron-deficiency anemia in infants and young children (0-3 years of age), Pediatrics, 2010, Nov;126(5), 1040-50
 11. Berglund S, et al,, Iron supplements reduce the risk of iron deficiency anemia in marginally low birth weight infants,, Pediatrics, 2010, Oct;126(4) , e874-83
 12. Edmond K, et al,, Optimal feeding of low-birth-weight infants. Technical review., World Health Organization, 2006
 13. Long H, et al., Benefits of iron supplementation for low birth weight infants: a systematic review, BMC Pediatr, 2012, Jul 16, 12:99
 14. Mills RJ, et al,, Enteral iron supplementation in preterm and low birth weight infants, Cochrane Database Syst Rev, 2012, Mar 14;3, CD005095
 15. Oski FA, , Iron deficiency in infancy and childhood,, N Engl J Med,, 1993, Jul 15;329(3), 190-3
 16. Teva Nederland BV, SmPC Ferrofumaraat (RVG 51411) 28-06-2023, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 17. Rao R, et al, Iron therapy for preterm infants., Clin Perinatol, 2009, Mar;36(1), 27-42
 18. World Health Organization, Iron Deficiency Anaemia Assessment, Prevention and Control. A guide for programme managers, WHO_NHD_01.3.pdf

Wijzigingen

 • 24 augustus 2023 10:30: Nieuwe ijzermonografie ivm tekorten

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering