Fibrinelijm

Stofnaam
Fibrinelijm
Merknaam
Tissucol duo
ATC code
B02BC30
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Set "0.5", "1.0", "2.0" en "5.0", bestaat uit resp. 0.5, 1, 2 en 5 ml Tissucol-oplossing en 0.5, 1, 2 en 5 ml trombine-oplossing.

Eigenschappen

Fibrinelijm wordt gebruikt voor hechting van weefsel. Het is te beschouwen als een tweecomponentenlijm. De eerste component bevat in ieder geval fibrinogeen, de tweede trombine. Bevat verder aproptinine en factor VIII. Bij contact ontstaat een fibrinestolsel, dat elastisch is en een goede trekkracht bezit.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Doseringen

Wondhechting
  • Intralesionaal
    • 1 maand tot 18 jaar
      • Na reconstitutie oplossing I en II tegelijkertijd of na elkaar aanbrengen

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

VITAMINE K EN OVERIGE HAEMOSTATICA

VITAMINE K

Fytomenadion (Vitamine K)

Vitamine K, Davitamon K, Konakion mixed micelles
B02BA01
FIBRINOGEEN

Fibrinogeen

Heamocomplettan P
B02BB01
BLOEDSTOLLINGSFACTOREN

Factor IX

Plasmaproducten: Immunine, Mononine,Nonafact; Recombinant DNA producten: Albutrepenonacog alfa (Idelvion), eftrenonacog alfa (Alprolix), nonacog gamma (Rixubis) en nonacog beta pegol (Refixia).
B02BD04

Factor VIII

Plasmaproducten: Octanate, Wilate, Aafact. Haemate P. Recombinant DNA producten: Advate, Kogenate, Helixate Nex Gen, Refacto AF, Novo Eight, Adynovi, Elocta
B02BD02

Protrombinecomplex

Cofact, Octaplex, Beriplex
B02BD01
OVERIGE SYSTEMISCHE HAEMOSTATICA

Eltrombopag

Revolade
B02BX05

Emicizumab

Hemlibra
B02BX06

Romiplostim

Nplate
B02BX04

Bijwerkingen algemeen

Zelden allergische reacties; bij optreden de behandeling onmiddellijk onderbreken. Er is een risico op trombo-embolische complicaties (onder andere myocardinfarct, longembolie).

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

  • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
  • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid; bij patiënten met overgevoeligheidsreacties in de anamnese dienen profylactisch een antihistaminicum en een corticosteroïd te worden toegediend. Manifeste trombose en myocardinfarct, uitgezonderd bij levensbedreigende bloedingen. Voorzichtigheid is geboden bij coronaire hartziekten of myocardinfarct in de anamnese, leverziekten, gebruik na een operatie, neonaten en bij verhoogd risico op trombo-embolische verschijnselen, in verband met het risico op trombo-embolische complicaties of diffuse intravasale stolling.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Bij -18 graden Celsius bewaren.

Interacties

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Referenties

  1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
  2. Informatorium Medicamentorum, (Contra-indicaties, bijwerkingen, Interacties), Geraadpleegd 22 okt 2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering