Fibrinelijm

Stofnaam
Fibrinelijm
Merknaam
Tissucol duo
ATC code
B02BC30
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interactions
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen

Fibrinelijm wordt gebruikt voor hechting van weefsel. Het is te beschouwen als een tweecomponentenlijm. De eerste component bevat in ieder geval fibrinogeen, de tweede trombine. Bevat verder aproptinine en factor VIII. Bij contact ontstaat een fibrinestolsel, dat elastisch is en een goede trekkracht bezit.

Farmacokinetiek

Geen informatie

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Set "0.5", "1.0", "2.0" en "5.0", bestaat uit resp. 0.5, 1, 2 en 5 ml Tissucol-oplossing en 0.5, 1, 2 en 5 ml trombine-oplossing.

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Wondhechting
  • Intralesionaal
    • 1 maand tot 18 jaar
      • Na reconstitutie oplossing I en II tegelijkertijd of na elkaar aanbrengen

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen

Zelden allergische reacties; bij optreden de behandeling onmiddellijk onderbreken. Er is een risico op trombo-embolische complicaties (onder andere myocardinfarct, longembolie).

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

  • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
  • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid; bij patiënten met overgevoeligheidsreacties in de anamnese dienen profylactisch een antihistaminicum en een corticosteroïd te worden toegediend. Manifeste trombose en myocardinfarct, uitgezonderd bij levensbedreigende bloedingen. Voorzichtigheid is geboden bij coronaire hartziekten of myocardinfarct in de anamnese, leverziekten, gebruik na een operatie, neonaten en bij verhoogd risico op trombo-embolische verschijnselen, in verband met het risico op trombo-embolische complicaties of diffuse intravasale stolling.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Bij -18 graden Celsius bewaren.

Interacties

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

VITAMINE K EN OVERIGE HAEMOSTATICA

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

VITAMINE K

Fytomenadion (Vitamine K)

Vitamine K, Davitamon K, Konakion mixed micelles
B02BA01
FIBRINOGEEN

Fibrinogeen

Heamocomplettan P, Fibryga
B02BB01
BLOEDSTOLLINGSFACTOREN

Factor IX

Plasmaproducten: Immunine, Mononine,Nonafact; Recombinant DNA producten: Albutrepenonacog alfa (Idelvion), eftrenonacog alfa (Alprolix), nonacog gamma (Rixubis) en nonacog beta pegol (Refixia).
B02BD04

Factor VIII

Plasmaproducten: Octanate, Wilate, Haemate P. Recombinant DNA producten: Advate, Kogenate, Helixate Nex Gen, Refacto AF, Novo Eight, Adynovi, Elocta
B02BD02

Protrombinecomplex

Cofact, Octaplex, Beriplex
B02BD01
OVERIGE SYSTEMISCHE HAEMOSTATICA

Eltrombopag

Revolade
B02BX05

Emicizumab

Hemlibra
B02BX06

Romiplostim

Nplate
B02BX04

Referenties

  1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
  2. Informatorium Medicamentorum, (Contra-indicaties, bijwerkingen, Interacties), Geraadpleegd 22 okt 2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering