Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Conestat alfa

Stofnaam
Conestat alfa
Merknaam
Ruconest
ATC code
B06AC04

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Acute aanval erfelijk angio-oedeem als gevolg van C1-esteraseremmerdeficiëntie:
> 12 jaar: 50 E/kg enkele dosis. ZN eenmaal herhalen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor inj.vlst. 2100 E

Eigenschappen

Recombinante humane complementcomponent-1-esteraseremmer (rhC1INH), analoog van humaan C1INH. Verkregen uit melk van transgene konijnen. C1INH remt verschillende proteasen van het contact- en complementsysteem. Bij HAE-patiënten kan dit systeem ongecontroleerd geactiveerd zijn door een deficiëntie van C1INH, met als gevolg acute aanvallen van angio-oedeem.

Kinetische gegevens

Geen specifieke gegevens bij kinderen (adolescenten) bekend.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

Indicatie: Acute aanval erfelijk angio-oedeem agv C1-esteraseremmerdeficientie
 • Intraveneus
  • ≥ 12 jaar
   [1]
   • 50 E/kg/dosis, éénmalig, max: 4.200 E/dosis. Bij onvoldoende respons kan de dosis één keer herhaald worden. Maximaal 2 doses binnen 24 uur..

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen algemeen

Vaak (1-10%): hoofdpijn.

Soms (0,1-1%): Vertigo, (orale) paresthesie. Keelirritatie. Diarree, misselijkheid, buikpijn. Urticaria.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Bevat sporen van konijneneiwit. Voorafgaand aan de behandeling testen op IgE-antilichamen tegen konijnenallergenen. De test jaarlijks of na 10 behandelingen, wat zich het eerst voordoet, herhalen. Tijdens de toedieningsperiode de patiënt zorgvuldig controleren op overgevoeligheidsverschijnselen. Waarschuw de patiënt voor symptomen zoals galbulten, urticaria, een drukkend gevoel op de borst, piepende ademhaling, hypotensie en anafylaxie. Kruisovergevoeligheid bij patiënten met koemelkallergie is niet uitgesloten. De werkzaamheid en veiligheid bij kinderen tot 12 jaar zijn niet vastgesteld;

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Interacties

Niet beoordeeld: combinatie met weefselplasminogeenactivator (tPA) wordt ontraden. Er is echter geen onderzoek naar interacties uitgevoerd.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (eigenschappen, bijwerkingen, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 06 juli 2016
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadpleegd 06 juli 2016
 3. Pharming Groep N.V., SmPC Ruconest (EU/1/10/641/001) 18-5-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

 • 05 juli 2016 15:09: NIEUW TOEGEVOEGD

Wijzigingen