Magnesiumgluconaat

Stofnaam
Magnesiumgluconaat
Merknaam
ATC code
A12CC03
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Magnesium is een mineraal. Het speelt een rol bij de overdracht van zenuwprikkels, bij de spiercontractie en bij verschillende enzymatische processen. Verder is magnesium o.a. betrokken bij de eiwitsynthese. Bij een tekort aan magnesium treedt onder andere een verlaging van de prikkeldrempel van de motorische vezels op en een verhoging van de gevoeligheid van de spieren voor acetylcholine. Werking: symptomen van magnesiumdeficiëntie verdwijnen in enkele weken tot maanden.

Farmacokinetiek bij kinderen

Er zijn geen farmacokinetische data bij kinderen beschikbaar.

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Drank 45 mg/ml (0,1 mmol/ml), LET OP: bevat propyleen glycol 7.9 mg/ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Preventie van hypomagnesiƫmie
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • Elementair magnesium: 0,12 - 0,25 mmol/kg/dag in 3 - 4 doses. Max: 16 mmol/dag.
    •  1,2 mmol magnesium = 500 mg magnesiumgluconaat (0-water)
    • Er zijn geen studies gedaan naar de toepassing van magnesiumgluconaat bij kinderen.
Hypomagnesiƫmie
 • Oraal
  • 1 maand tot 12 jaar
   • Elementair magnesium
    Startdosering
    0,6
    mmol/kg/dag in 3 doses. Max: 24 mmol/dag. Dosering aanpassen op geleide van plasma magnesium concentratie.
    • 1,2 mmol magnesium = 500 mg magnesiumgluconaat (0-water)
    • Er zijn geen studies gedaan naar de toepassing van magnesiumgluconaat bij kinderen.  • 12 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • Elementair magnesium:
    Startdosering 12 - 24
    mmol/dag in 3 doses. Dosering aanpassen op geleide van plasma magnesium concentratie.
    • 1,2 mmol magnesium = 500 mg magnesiumgluconaat (0-water)
    • Er zijn geen studies gedaan naar de toepassing van magnesiumgluconaat bij kinderen.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer vaak (> 10%): diarree of dunne ontlasting, darmkrampen.

Vaak (1-10%): voorbijgaande maagklachten, zoals misselijkheid.

Zelden hypermagnesiëmie; bij langdurig gebruik neemt het risico toe.

Innemen tijdens de maaltijd vermindert de bijwerkingen op het maag-darmkanaal.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Wees voorzichtig bij hartblok vanwege cardiale effecten van magnesium.

Laat de patiënt bij hevige of aanhoudende bijwerkingen op het maag-darmkanaal contact opnemen.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Interacties magnesiumzouten algemeen:

Relevant:
Oraal toegediende magnesiumzouten verminderen de absorptie van de volgende middelen (met aanbevolen gebruiksadvies):

 • bisfosfonaten: ten minste 2 uur vóór het magnesiumzout;
 • chinolonen: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout;
 • eltrombopag: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout;
 • integraseremmers (uitgezonderd raltegravir tablet 600 mg, zie aldaar): ten minste 2 uur vóór of 2 uur na het magnesiumzout;
 • ijzerzouten (gewoon preparaat): ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout;
 • penicillamine, triëntine: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout;
 • tetracyclines: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout;
 • thyreomimetica: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout.

Niet beoordeeld:
Bij parenterale toediening kan het effect van suxamethonium en mogelijk dat van andere perifeer werkende spierrelaxantia worden versterkt.

OVERIGE MINERAALSUPPLEMENTEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

ZINK
A12CB01
MAGNESIUM
A12CC05
A12CC01
A12CC04
A12CC02
SELEEN

Selenium

Selenase
A12CE02
OVERIGE MINERAALPRODUCTEN
A12CX

Referenties

 1. Editorial Board Kinderformularium, Expert opinion, based on conversion of other (licensed) magnesiumsalts, Board meeting Sept 7, 2022
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, verminderde nierfunctie), Geraadpleegd 26 okt 2022
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch kompas (Eigenschappen, bijwerkingen, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 26 okt 2022

Wijzigingen

 • 18 juli 2023 14:58: CORRECTIES: De monografie is aangepast om de doseringen uitsluitend in mmol weer te geven, omdat er produkten op de markt zijn die verschillende hoeveelheden water bevatten, waardoor de omrekening naar milligrammen niet correct is in alle gevallen
 • 08 februari 2023 11:54: NIeuwe monografie obv beoordeling beschikbare wetenschappelijke literatuur.

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering