Azitromycine oculair

Stofnaam
Azitromycine oculair
Merknaam
Azyter
ATC code
S01AA26
Apotheek icon
Voor ouders op Apotheek.nl
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Conjunctivitis:
Vanaf de geboorte: 2 dd 1 druppel

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Druppels 15 mg/g

Eigenschappen

Bacteriostatisch (bij sommige species bactericide) middel, behorend tot de azaliden, een subklasse van de macroliden. Azitromycine voorkomt de RNA–afhankelijke eiwitsynthese door te binden aan de 50S–ribosomale subunit. Gewoonlijk gevoelig zijn: Haemophilus (para)influenzae, Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis. Verworven resistentie kan een probleem zijn bij: Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase negatief, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus groep G en Streptococcus viridans. Ongevoelig zijn: Corynebacterium spp., Enterococcus faecium, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter en Enterobacteriaceae.

Kinetische gegevens

Geen gegevens bij kinderen.

Doseringen

Indicatie: Bacteriele conjunctivitis
 • Oculair
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • 1 druppel(s)/dosis, 2 dd (' s ochtends en 's avonds).
   • Behandelduur: 3 dagen

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen

Zeer vaak (> 10%): oogklachten (jeuk, branderig gevoel, prikkeling). Vaak (1–10%): wazig zicht, gevoel van een kleverig oog of de sensatie dat er zich iets in het oog bevindt. Soms (0,1–1%): lokaal: (allergische) conjunctivitis, keratitis, ooglidoedeem en –eczeem, erytheem van het ooglid, conjunctivale hyperemie, toegenomen traanvorming. Systemisch: overgevoeligheidsreacties zoals angio–oedeem.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid voor macrolide antibiotica.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij pasgeborenen en zuigelingen < 3 maanden kan Chlamydia trachomatis naast conjunctivitis aanleiding geven tot systemische infectie (bv. pneumonie); in die gevallen is een systemische behandeling noodzakelijk.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

De oogdruppeloplossing niet gebruiken voor peri- of intra-oculaire injectie of voor profylaxe. Bij optreden van een allergische reactie de behandeling staken.

Interacties

Geen interacties bij lokale toediening in ogen.

Referenties

 1. Laboratories Thea, SPC Azyter (RVG 34031) 1-8-2013, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl, Geraadpleegd 28 okt 2016
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen)., Geraadpleegd 28 okt 2016

Wijzigingen

 • 28 oktober 2016 09:08: Actualiteitscheck SPC; registratie vanaf de geboorte