Ferroglysinsulfat

Stofnaam
Ferroglysinsulfat
Merknaam
Ferro Sanol
ATC code
B03AA01
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

Unlicensed. 

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

NIet geregistreerd in Nederland. 

Eigenschappen

IJzer is nodig voor de synthese van haem in hemoglobine. Hemoglobine is van belang voor de zuurstofvoorziening van het lichaam.

Farmacokinetiek

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Doseringen

IJzergebreks anemie
 • Oraal
  • 3 maanden tot 18 jaar
   [1] [2] [3]
   • 5,4 mg/kg/dag in 1 dosis. Max: 324 mg/dag.
   • Let op of de sterkte van het (geimporteerde) product wordt weergegeven als ijzer (mg Fe) of als de zoutvorm (ferroglycinesulfaat). Het Kinderformularium doseeradvies gaat uit van de zoutvorm (ferroglycinesulfaat).
    5,4 mg ferroglycinesulfaat = 1 mg Fe

    De dosering is aangepast naar de richtlijn van Nederlandse Vereniging voor Hematologie. Er zijn aanwijzingen dat een minder frequente en lagere dosering zorgen voor een betere ijzeropname in de darm en minder bijwerkingen. 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Ferro sanol® 30 mg/ml Tropfen, fles 30 ml (1 ml = 20 druppels bevat 30 mg Fe2+, overeenkomend met 170 mg ferroglycinesulfaat complex). Bevat 1,2 mg alcohol per druppel.

Import op basis van toestemming van IGJ om produkt tijdelijk uit het buitenland te betrekken. 

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

IJZERPREPARATEN

ORALE FERROPREPARATEN
B03AA05
B03AA02
PARENTERALE IJZERPREPARATEN
B03AC
B03AC

Bijwerkingen algemeen

Vaak (1-10 %): maagdarmklachten, diarree, constipatie, maagzuur, braken, misselijkheid, donkere verkleuring van de ontlasting.

Zelden (0,01-0,1 %): reversibele verkleuring van het tandgebied, overgevoeligheidsreacties (bv. huidverschijnselen, exantheem, huiduitslag en urticaria).

Frequentie niet bekend: Buikpijn, pijn in de bovenbuik, gastro-intestinale bloeding, reversibele verkleuring van de tong, reversibele verkleuring van het mondslijmvlies, anafylactische reactie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

 • Jonge kinderen zijn erg gevoelig voor de toxische bijwerkingen van ijzerpreparaten. Voorzichtigheid is geboden bij combinatie met voedings- of andere ijzerzoutsupplementen vanwege de kans op een mogelijke ijzeroverdosering.
 • Er wordt geadviseerd om de doses verdeeld over de dag in te nemen om de kans op maagklachten te verminderen. Het innemen dient zo mogelijk tussen de maaltijden te geschieden om een betere absorptie te verkrijgen. Voedsel vermindert namelijk de absorptie van ijzer. De medicatie mag niet worden gecombineerd met melkproducten. Sinaasappelsap en vitamine C verbeteren de absorptie.
 • Verkleuring van tanden: Kan optreden tijdens de behandeling met ferroglycerinesulfaat. Volgens de literatuur kan deze verkleuring vanzelf verdwijnen na beëindiging van de behandeling, of moet deze worden verwijderd door gebruik van een tandpasta met een schurende werking, eventueel verwijderd door een tandarts. Om verkleuring van de tanden te voorkomen, moeten de druppels goed met water worden verdund en door een rietje worden doorgeslikt.
 • De ontlasting kan zwart verkleuren.
 • Bij ijzergebreksanemie dient dagelijks 3 mg Fe per kg lichaamsgewicht te worden gesuppleerd. Soms worden hogere doseringen geadviseerd, maar deze lijken zelden nodig. De bijwerkingen hangen echter direct samen met de aangeboden hoeveelheid ijzer. Na normalisatie van het hemoglobine wordt de therapie twee tot drie maanden voortgezet om de ijzervoorraden aan te vullen.

 

Interacties

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Referenties

 1. Moretti, D. et al, Oral iron supplements increase hepcidin and decrease iron absorption from daily or twice-daily doses in iron-depleted young women, Blood, 2015 , Oct 22;126(17), 1981-9.
 2. Stichting NKFK, Kinderformularium- monografie ferrofumaraat , https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/373/ferrofumaraat
 3. Dors, N. et al., Achtergrondinformatie per ziektebeeld: IJzergebreksanemie, achtergrondinformatie-per-ziektebeeld, 2019, July
 4. UCB Pharma GmbH, SmPC Ferro Sanol Tropfen 30 mg/ml (6160465.00.00) , 07-2020

Wijzigingen

 • 22 februari 2023 16:55: NIeuwe monografie obv Duitse SmPC (in verband met tekorten ferrofumaraat en ferrochloride drank)
 • 20 december 2021 16:24: NIEUW

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering