Ibuprofen

Stofnaam
Ibuprofen
Merknaam
Nurofen, Pedea, Brufen, Spidifen
ATC code
M01AE01

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Migraine aanval: Off-label
JIA:
< 12 jr: Off-label
>12 jr: On-label
Sluiten ductus arteriosus:
<34 wk GA, <72 uur PNA: On-label
≥34 wk GA, >72 uur PNA: Off-label
Koorts en pijn: On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Pijn (matig tot gemiddeld) en koorts:
>3 mnd: 20-30 mg/kg/dag RECT/PO in 3-4 doses
>12 jr: PO eerste dosis 400 mg, daarna 200-400 mg/dosis elke 4-6 uur, max 1200 mg/24 uur.
Reumatische pijn:
>2 jaar: 20 mg/kg/dag in 3-4 doses
>12 jr: eerste dosis 400 mg, daarna 200-400 mg/dosis elke 4-6 uur, max 1200 mg/24 uur.
Gewrichtsaandoeningen:
> 12 jr: 1200-1600 mg/dag, in ernstige gevallen tijdelijk verhogen tot 2400 mg/dag in 3-4 giften
Sluiten Ductus arteriosus:
<34 wk GA: 1e injectie: 10 mg/kg, 2e en 3e injectie: 5 mg/kg

 

 

  

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Dragee 200 mg, 400 mg
Tablet 200 mg, 400 mg, 600 mg
Zetpil 125 mg
Bruisgranulaat 400 mg, 600 mg
Smelttablet "lemon" 200 mg
Tablet met gereguleerde afgifte 800 mg
Susp. oraal "voor kinderen" 20 mg/ml en 40 mg/ml
Kauwcapsule 100 mg
Inj.vlst. 5 mg/ml

Eigenschappen

Prostaglandinesynthetaseremmer. Arylpropionzuurderivaat met analgetische, antiflogistische en antipyretische werking. Ibuprofen remt in doses > 1 g de trombocytenaggregatie. Veroorzaakt sluiting van een open ductus arteriosus waarschijnlijk door remming van de prostaglandinesynthese.

Kinetische gegevens

De volgende farmacokinetische parameters zijn gevonden na intraveneuze toediening bij prematuren (Hirt et al. 2008, Van Overmeire et al. 2001, Aranda et al. 1997)

  PNA 0-3 h (n=21) PNA 3 days (n=93) PNA 5 days (n=93)
Cmax (mg/l) 1 dosis (10 mg/kg): 180.6 ± 11.1 1 dosis (10 mg/kg): 33.3-43.5 3 doses (10-5-5 mg/kg): 28.4-42.4
t½ (h) 30.5 ± 4.2 42.2-43.1 19.7-26.8
Cl (ml/h/kg) 2.1 ± 0.3 9.5 ± 6.8 10.8 ± 6.5
Vd (ml/kg) 62.1 ± 3.9 357 ± 121 349 ± 152

Na orale toediening bij prematuren zijn onderstaande farmacokinetische parameters gevonden (Barzilay et al. 2012, Sangtawesin et al. 2006, Sharma, Garg, and Narang 2003):

Cmax (10 mg/kg) n=55 20.1-31.8 mg/l
Tmax n=55 3-17 h
n=20 15.7 ± 3.8 h
Vd n=22 313 ml/kg

Doseringen

Ga snel naar:

Koorts en pijn; migraine hoofdpijn
 • Oraal
  • 3 maanden tot 12 jaar
   [6]
   • 7 - 10 mg/kg/dosis, zo nodig max 3 dd.
  • 12 jaar tot 18 jaar
   [6]
   • 200 - 400 mg/dosis, zo nodig max 6 dd, max: 1.200 mg/dag.
 • Rectaal
  • 3 maanden tot 12 jaar
   [5]
   • 7 - 10 mg/kg/dosis, zo nodig max 3 dd.
Preventie en behandeling acute pijn/post-operatieve pijn
 • Oraal
  • ≥ 3 maanden
   [8] [9]
   • 15 mg/kg/dag in 3 doses, max: 2.400 mg/dag.
Pijn, ontstekingsactiviteit en koorts bij Juveniele Idiopatische Arthritis (JIA)
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [10]
   • 30 mg/kg/dag in 3 doses, max: 2.400 mg/dag.
Sluiten ductus arteriosus
 • Intraveneus
  • Prematuren, Zwangerschapsduur < 37 weken
   [13] [16]
   • Postnatale leeftijd < 72 uur 
    Dag 1: 10 mg/kg geboortegewicht in 1 dosis
    Dag 2:   5 mg/kg geboortegewicht in 1 dosis
    Dag 3:   5 mg/kg geboortegewicht in 1 dosis
    Postnatale leeftijd 72-108 uur
    Dag 1: 14 mg/kg geboortegewicht in 1 dosis
    Dag 2:   7 mg/kg geboortegewicht in 1 dosis
    Dag 3:   7 mg/kg geboortegewicht in 1 dosis
    Postnatale leeftijd ≥108 uur
    Dag 1: 18 mg/kg geboortegewicht * in 1 dosis
    Dag 2:   9 mg/kg geboortegewicht * in 1 dosis
    Dag 3:   9 mg/kg geboortegewicht * in 1 dosis

    *Indien het huidige gewicht al hoger is dan het geboortegewicht dient de dosering op basis het huidige gewicht berekend te worden.

    • Indien de ductus arteriosis na dag 3 niet gesloten is, kan direct aansluitend een tweede kuur worden gegeven op basis van de dan geldende postnatale leeftijd. De dag 1 dosis dient dan gelijk te zijn aan de dag 2 en 3 dosis.  
    • Wanneer de ductus arteriosus na 48 uur na de laatste injectie niet gesloten is of opnieuw opent kan een tweede kuur op dezelfde wijze worden toegediend. Geef de tweede kuur op basis van de op dat moment geldende postnatale leeftijd, inclusief de dubbele dosis op dag 1.
 • Oraal
  • Prematuren, Zwangerschapsduur < 37 weken
   [13] [16] [17] [18] [19]
   • Postnatale leeftijd < 72 uur 
    Dag 1: 10 mg/kg geboortegewicht in 1 dosis
    Dag 2:   5 mg/kg geboortegewicht in 1 dosis
    Dag 3:   5 mg/kg geboortegewicht in 1 dosis
    Postnatale leeftijd 72-108 uur
    Dag 1: 14 mg/kg geboortegewicht in 1 dosis
    Dag 2:   7 mg/kg geboortegewicht in 1 dosis
    Dag 3:   7 mg/kg geboortegewicht in 1 dosis
    Postnatale leeftijd ≥108 uur
    Dag 1: 18 mg/kg geboortegewicht * in 1 dosis
    Dag 2:   9 mg/kg geboortegewicht * in 1 dosis
    Dag 3:   9 mg/kg geboortegewicht * in 1 dosis

     *Indien het huidige gewicht al hoger is dan het geboortegewicht dient de dosering op basis het huidige gewicht berekend te worden.

    • Indien de ductus arteriosis na dag 3 niet gesloten is, kan direct aansluitend een tweede kuur worden gegeven op basis van de dan geldende postnatale leeftijd. De dag 1 dosis dient dan gelijk te zijn aan de dag 2 en 3 dosis.  
    • Wanneer de ductus arteriosus na 48 uur na de laatste injectie niet gesloten is of opnieuw opent kan een tweede kuur op dezelfde wijze worden toegediend. Geef de tweede kuur op basis van de op dat moment geldende postnatale leeftijd, inclusief de dubbele dosis op dag 1.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Aanpassingen als volgt:

GFR 50-80 ml/min/1.73 m2
Overweeg of gebruik van een NSAID is gerechtvaardigd
Als ibuprofen toch wordt voorgeschreven en de patiënt behoort tot een risicogroep: controleer de nierfunctie voorafgaand aan en binnen 1 week na starten van ibuprofen
GFR 30-50 ml/min/1.73 m2
Overweeg of gebruik van een NSAID is gerechtvaardigd
Als ibuprofen toch wordt voorgeschreven en de patiënt behoort tot een risicogroep: controleer de nierfunctie voorafgaand aan en binnen 1 week na starten van ibuprofen
GFR 10-30 ml/min/1.73 m2
Overweeg of gebruik van een NSAID is gerechtvaardigd
Als ibuprofen toch wordt voorgeschreven en de patiënt behoort tot een risicogroep: controleer de nierfunctie voorafgaand aan en binnen 1 week na starten van ibuprofen
GFR < 10 ml/min/1.73 m2
Een algemeen advies wordt niet gegeven.
Klinische gevolgen

Risicofactoren zijn hartfalen, levercirrose, nefrotisch syndroom, chronische nieraandoening, oorzaken die leiden tot dehydratie (bijvoorbeeld ook zomerwarmte), gebruik van geneesmiddelen die de nierfunctie kunnen verminderen, zoals diuretica of RAAS-remmers.

NSAID's (inclusief COX-2-remmers) kunnen acute nierinsufficiëntie veroorzaken door verminderde nierperfusie (door hypovolemie). Normaal gesproken wordt een te sterke daling van de nierperfusie voorkomen door een verhoogde prostaglandinesynthese in de nieren; NSAID's verstoren dit compensatiemechanisme. Verminderde nierperfusie leidt bovendien tot water- en zoutretentie, met als gevolg verergering of het ontstaan van hypertensie en hartfalen.

 

Bij Dialyse

Hemodialyse / continue venoveneuze hemodialyse/hemo(dia)filtratie:

 • restfunctie nieren (urineproductie) WEL aanwezig: gebruik vermijden om restfunctie nieren te sparen
 • restfunctie nieren (urineproductie) NIET aanwezig: gebruik vermijden is niet nodig

Patiënten die dialyse ondergaan hebben een hoger bloedingsrisico, waarschijnlijk gerelateerd aan een abnormale plaatjesfunctie. Het bloedingsrisico kan extra worden verhoogd door gebruik van een LMWH aan het begin van de hemodialyse om stolling in de extracorporale circulatie te voorkomen.

 

NIET-STEROIDE ANTI-INFLAMMATOIRE EN ANTIREUMATISCHE MIDD.

AZIJNZUURDERIVATEN EN VERWANTE VERBINDINGEN

Diclofenac

Voltaren, Cataflam
M01AB05
M01AB01
OXICAMDERIVATEN
M01AC01
PROPIONZUURDERIVATEN

Naproxen

Aleve
M01AE02
COXIBS

Celecoxib

Celebrex
M01AH01

Bijwerkingen bij kinderen

Parenterale toepassing (bij premature neonaten):
Zeer vaak (> 10%): neutropenie, trombocytopenie, verhoogd serumcreatinine, verlaagd natriumgehalte. Bronchopulmonaire dysplasie.

Vaak (1-10%): intraventriculaire hemorragie, periventriculaire leukomalacie. Pulmonale hemorragie. Necrotiserende enterocolitis, intestinale perforatie. Oligurie, vochtretentie, hematurie.

Soms (0,1-1%): hypoxemie. Maag-darmhemorragie. Acuut nierfalen.

Verder is gemeld: pulmonale hypertensie.

Bijwerkingen algemeen

Na orale toediening

Zeer vaak (> 10%): diarree, dyspepsie.

Vaak (1–10%): hoofdpijn, duizeligheid. Maag-darmstoornissen zoals buikpijn, misselijkheid, braken, flatulentie, obstipatie, brandend maagzuur, bloed in de feces, haematemesis, gastro-intestinale bloeding (soms fataal, met name bij ouderen). Vermoeidheid.

Soms (0,1–1%): allergische reacties, anafylactische reacties (incl. anafylactische shock), reacties op het ademhalingsstelsel (zoals astma, bronchospasmen en dyspneu), huidreacties (zoals huiduitslag, jeuk, urticaria, purpura en angio-oedeem), gezichtsoedeem, zwelling van tong of strottenhoofd, tachycardie. Mondzweren, gastritis, ulcus pepticum, ulcus duodeni. Hepatitis, geelzucht. Fotosensibilisatie en nefrotoxiciteit (waaronder interstitiële nefritis, nefrotisch syndroom en nierfalen). Rinitis. Gehoorverlies. Visusstoornissen (wazig zien, veranderingen in kleurperceptie, reversibel). Angst, slapeloosheid, agitatie, prikkelbaarheid. Aplastische anemie, trombocytopenie, leukopenie. Oedeem.

Zelden (0,1–0,01%): gastro-intestinale perforatie. Depressie, psychotische reacties, verwardheid. Meningitis, aseptische meningitis (m.n. bij SLE of andere collageenziekten), slaperigheid. Optische neuritis, reversibele toxische amblyopie. Tinnitus, vertigo. Dermatosen met blaarvorming, Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse en erythema multiforme); meestal optredend in de eerste maand van de behandeling. Verergering van psoriasis. Nierinsufficiëntie, hematurie, proteïnurie, necrose van de nierpapillen met name bij langdurig gebruik en samenhangend met verhoogde waarden serumureum en met oedeem.

Zeer zelden (< 0,01%): hypertensie, vasculitis, hartfalen, palpitaties, cerebrovasculair accident. Acuut pulmonaal oedeem. Ulceratieve stomatitis, oesofagitis, pancreatitis. Leverfunctiestoornis (stijging van de transaminasewaarden, vooral bij langdurig gebruik). Verlaagd hematocriet- en Hb-waarden. Stoornissen in de menstruatiecyclus. Exacerbatie van infectiegerelateerde ontstekingen zoals necrotiserende fasciitis, ernstige huidinfecties en complicaties van weke delen tijdens een varicella. Perifeer oedeem. Nervositeit.

Verder zijn gemeld: arteriële trombose (bv. myocardinfarct, herseninfarct) vooral bij gebruik van hoge doseringen (2400 mg), verlengde bloedingstijd. Angina pectoris. Leverfalen. Paresthesie. (Hemolytische) anemie, granulocytopenie, neutropenie, agranulocytose, pancytopenie. Verlaagde calciumspiegel. Anorexie. Verergering van colitis ulcerosa of M. Crohn. Lupusachtig syndroom. Reversibele alopecia (bij vrouwen van het negroïde ras).

Het granulaat kan een voorbijgaand branderig gevoel in mond of keel veroorzaken.

Na rectale toediening kan irritatie van het rectumslijmvlies optreden, zich uitend in een brandend gevoel, proctitis, hyperemie van de mucosa en diarree.

 

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

Intraveneuze toediening:

 • Levensbedreigende infectie;
 • Actieve bloeding, met name intracraniële of gastro-intestinale hemorragie;
 • Trombocytopenie (<50 x 10^9/l) of stollingsstoornis;
 • Ernstige nierinsufficiëntie;
 • Congenitale hartziekte waarbij de ductus arteriosus open moet blijven voor een bevredigende long- of systemische bloeddoorstroming (bv. ernstige tetralogie van Fallot, ernstige coarctatie van de aorta);
 • Bekende of vermoede necrotiserende enterocolitis.

 

Contra-indicatie algemeen

Oraal: Ulcus pepticum (actief of in de anamnese), maag-darmbloedingen (actief of in de anamnese), maag-darmperforatie, gastritis. Actieve colitis ulcerosa of M Crohn. Cerebrovasculaire of andere bloedingen. Hemorragische diathese. Optreden van astma-aanval, urticaria, angio-oedeem, neuspoliepen of rinitis na gebruik van acetylsalicylzuur of andere prostaglandinesynthetaseremmers. Ernstige nierfunctiestoornis (< 30 ml/min), ernstige leverfunctiestoornis. Ernstig hartfalen. Zetpillen bij proctitis of recente rectale bloeding in de anamnese.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Toediening van ibuprofen aan jonge neonaten gaat gepaard met een reductie in glomerulaire filtratie, wat zorgt voor een langzamere uitscheiding van geneesmiddelen die afhankelijk zijn van renale klaring.

Er bestaat een risico op een nierfunctiestoornis bij gedehydrateerde kinderen en adolescenten.

Als bij kinderen > 5 maanden die in de thuissituatie ibuprofen langer dan 3 dagen nodig hebben of als de symptomen verergeren, dient een arts te worden geraadpleegd. Voor kinderen 3-5 maanden oud maanden dient medisch advies te worden
ingewonnen als de symptomen verergeren of binnen 24 uur als de symptomen aanhouden.

In uitzonderlijke gevallen kan varicella leiden tot ernstige infectieuze complicaties van de huid en weke delen. Tot nu toe kan niet worden uitgesloten dat NSAIDS bijdragen aan het verergeren van deze infecties. Daarom wordt aangeraden ibuprofen niet te gebruiken in geval van varicella (bron SmPC).

Bij intraveneuze toediening:

Bij geen enkele zwangerschapsduur profylactisch gebruiken. Niet gebruiken bij baby's met duidelijk verhoogde bilirubineconcentratie. Bij gebruik bij prematuren na een zwangerschap van minder dan 27 weken, bleek de effectiviteit beperkt (sluitingssnelheid van de ductus arteriosus laag (33–50%)) bij de aanbevolen dosering.

Alvorens ibuprofen toe te dienen, adequaat echocardiografisch onderzoek uitvoeren ter bevestiging van een hemodynamisch significante open ductus arteriosus en ter uitsluiting van pulmonale hypertensie en een ductaal-afhankelijke hartziekte.

Vanwege mogelijke remming van de bloedplaatjesaggregatie door ibuprofen, de pasgeborene observeren op tekenen van bloeding.

Als hypoxemie optreedt, de pulmonale arteriële druk nauwlettend volgen.

Wanneer oligurie optreedt met een volgende toediening wachten tot de urineproductie is teruggekeerd tot een normaal niveau.

Ibuprofen kan de tekenen van infectie maskeren

Ibuprofen wordt voornamelijk gemetaboliseerd door CYP2C8 en CYP2C9. CYP2C polymorfismen hebben geen invloed op de werking van ibuprofen bij het sluiten van de ductus arteriosus.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Oraal: Bij risicopatiënten (bv. ulcus in voorgeschiedenis) beginnen met de laagst mogelijke dosering, overweeg combinatie met maagbeschermende middelen. Bij hen is er meer kans op gastro-intestinale complicaties, met name bloedingen en (mogelijk fatale) perforaties.

Wees voorzichtig (en vermijd hoge doses (d.i. 2400 mg/dag)) bij astma, hooikoorts, stollingsstoornissen, inflammatoire darmziekten (in remissie) zoals de ziekte van Crohn, porfyrie, systemische lupus erythematodes of andere collageenziekten, dehydratie, lever- en nierfunctiestoornissen, direct na grote operaties, bij ongecontroleerde hypertensie, hartfalen (NYHA-klasse II-III), ischemische hartziekte, perifeer arterieel vaatlijden, cerebrovasculaire ziekte en bij risicofactoren voor cardiovasculaire ziekte (o.a. diabetes mellitus, hypertensie, hyperlipidemie, roken). Gebruik van ibuprofen in hoge doseringen (2400 mg) is in verband gebracht met iets meer kans op arteriële trombotische complicaties; lage doseringen (≤ 1200 mg/dag) hebben dat verband niet. Bij een voorgeschiedenis van astma, chronische neusslijmvliesontsteking, sinusitis, neuspoliepen of allergische aandoeningen bestaat meer kans op allergische reacties zoals astma-aanvallen, bronchospasmen, Quincke-oedeem of urticaria. Bij lupus erythematodes of gemengde bindweefselziekte bestaat meer kans op aseptische meningitis.

Staak de behandeling bij optreden van bloedbeeldafwijkingen, ernstige leverfunctiestoornissen en bij gastro-intestinale ulceratie of bloedingen. Ook bij de eerste tekenen van huiduitslag, mucosale laesies of andere tekenen van overgevoeligheid de behandeling staken, aangezien ernstige en soms fatale huidreacties met prostaglandinesynthetaseremmers zijn gemeld. Vooral bij systemische lupus erythematodes kunnen ernstige systemische overgevoeligheidsreacties optreden. Bij duidelijke blootstelling aan varicellavirus de behandeling tijdelijk staken, omdat prostaglandinesynthetaseremmers mogelijk de door varicella veroorzaakte infectieuze complicaties van huid en weke delen kunnen verergeren.

Langdurig gebruik kan hoofdpijn verergeren, houd rekening met hoofdpijn als gevolg van overgebruik.

Bij langere therapieduur regelmatig bloedbeeld, lever- en nierfunctie controleren. Met name dagelijks gebruik van (combinaties van) pijnstillers kan blijvende nierschade veroorzaken. Bij een afname van de nierfunctie kan aanpassing van de dosering nodig zijn.

Bij visusklachten is oogheelkundig onderzoek gewenst.

Ibuprofen kan de verschijnselen die optreden bij een infectie maskeren.

Producten die aspartaam bevatten niet gebruiken bij patiënten met fenylketonurie.

Bij behandeling als zelfzorgmiddel wordt aanbevolen een arts te raadplegen bij toepassing > 3 dagen bij koorts, > 4 dagen bij pijn, of als de verschijnselen toenemen. 

Interacties

Relevant: ibuprofen remt de irreversibele trombocytenaggregatieremmende werking van acetylsalicylzuur en carbasalaatcalcium. Ibuprofen moet worden vermeden.

De (nefro)toxiciteit van tenofovirdisoproxil kan toenemen.

Niet relevant: bij combinatie met tacrolimus kan de nefrotoxiciteit worden versterkt.

De Cmax en AUC van pemetrexed kunnen toenemen.


Interacties NSAIDS algemeen

De genoemde interacties zijn van toepassing voor alle NSAID's, inclusief salicylaten (preparaten met meer dan 100 mg acetylsalicylzuur of carbasalaatcalcium per doseereenheid).

Relevant:

NSAID's versterken het effect van: cumarinederivaten; NSAID's verhogen het bloedingsrisico, maar dit komt niet altijd tot uiting in de INR. Bij sommige patiënten wordt ook de INR beïnvloed. Bij NSAID-gebruik tot 1 week is dit weinig relevant. NSAID's hebben bovendien een ulcerogeen effect. Bij gebruik van meer dan 3 g acetylsalicylzuur per dag kan acetylsalicylzuur de INR verhogen. NSAID's moeten zo min mogelijk worden voorgeschreven aan patiënten die cumarines gebruiken. Fenylbutazon en piroxicam (uitzondering bij spondylitis ankylopoetica) en acetylsalicylzuur in een analgetische dosering zijn gecontraïndiceerd.

NSAID's versterken ook het effect van DOAC's (direct werkende orale anticoagulantia), hierdoor neemt het bloedingsrisico toe.

NSAID's verminderen het effect van: diuretica, RAAS-remmers, β-blokkers; NSAID's veroorzaken water- en zoutretentie. Door de verminderde werking kan hartfalen kan manifest worden of verergeren. Dit effect kan al optreden binnen enkele dagen na start van het NSAID en is vooral van belang bij ernstig hartfalen. De combinatie wordt bij voorkeur vermeden; als dit niet mogelijk is, moet de nierfunctie worden gecontroleerd en te sterke ontwatering worden vermeden.

Bij hypertensie kunnen NSAID's de antihypertensieve werking van de RAAS-remmer, het diureticum of de β-blokker verminderen, vooral bij nierfunctiestoornis. Bij NSAID-gebruik tot 2 weken is dit weinig relevant.

Overig effect: door toevoeging aan methotrexaat kan de methotrexaatconcentratie stijgen. Hierdoor kunnen ernstige bijwerkingen ontstaan, zeker bij hogere doseringen. Bij combinatie moeten de (neven)effecten van methotrexaat (bloedbeeld, ASAT, ALAT), alsmede de nierfunctie worden gemonitord. Bij 'high dose' methotrexaat moet tevens de methotrexaatconcentratie worden gevolgd.

De nefrotoxiciteit van ciclosporine kan worden versterkt. De nierfunctie moet worden gecontroleerd.

Glucocorticoïden (behalve fludrocortison) kunnen de ulcerogene werking van de NSAID's versterken. Het risico op een peptisch ulcus neemt toe bij hogere leeftijd, hogere doses en chronisch gebruik. Preventieve maatregelen moeten worden overwogen.

Bij gebruik van een SSRI, duloxetine, trazodon of venlafaxine neemt het risico op een maagdarmbloeding toe als tevens een NSAID wordt gebruikt.

Bij gebruik van een salicylaat in antitrombotische dosering (preparaten tot en met 100 mg acetylsalicylzuur of carbasalaatcalcium per doseereenheid) neemt het risico op een maagbloeding toe als tevens een NSAID (exclusief ibuprofen, inclusief coxibs) wordt gebruikt.

Door toevoeging aan lithium kan de plasmaconcentratie van lithium stijgen. Waarschijnlijk heeft acetylsalicylzuur geen invloed op de lithiumconcentratie.

Combinatie met desmopressine kan leiden tot waterintoxicatie en hyponatriëmie. Deze interactie geldt niet voor de coxibs.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met heparines.

Niet beoordeeld: de digoxineconcentratie kan stijgen door indometacine en mogelijk ook door andere NSAID's.

Alcohol of combinatie van verschillende NSAID's kan het risico op een maagbloeding verhogen.

Gelijktijdig oculair gebruik van een corticosteroïd bij reeds bestaande hoornvliesontsteking verhoogt het risico op hoornvliescomplicaties.
Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-formularium voor Kinderen, 2007
 2. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 15 feb 2019
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties en verminderde nierfunctie), Geraadpleegd 15 feb 2019
 4. Allegaert K et al, Impact of ibuprofen administration on renal drug clearance in the first weeks of life., B.J. Methods Find EXp Clin Pharmacol, 2006, Oct:28(8), 519-22
 5. Reckitt Benckiser Healthcare B.V, SPC Nurofen zetpil 60-125 mg (RVG 33132/31759), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 10 juli 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h31759.pdf
 6. Reckitt Benckiser Healthcare B.V. 17/11/2008, SPC Nurofen suspensie 100 mg/5 ml (RVG 19838) 01-07-2016, www.cbg-meb.nl
 7. Orphan Europe SARL, SPC Pedea (EU/1/04/284/001) 11-12-2015, www.ema.europa.eu
 8. NVK, Richtlijn pijnmeting en behandeling pijn bij kinderen, www.nvk.nl, 2007, http://www.nvk.nl/Kwaliteit/Richtlijnenenindicatoren/Richtlijnen/Pijnmetingenbehandelingvan/tabid/348/language/nl-NL/Default.aspx
 9. CBO, Richtlijn Postoperatieve Pijnbehandeling, www.cbo.nl, 2003, 127-156, http://www.cbo.nl/Downloads/108/postoppijn2003.pdf
 10. Franssen MJAM et al, Werkboek Kinderreumatologie, VU Uitgeverij, 2008, 2e druk
 11. Farmanco/KNMP, Geneesmiddeltekorten, www.farmanco.knmp.nl, http://www.farmanco.knmp.nl/tekortgeneesmiddelen/diversen/pedea
 12. Bijl, D., Varicella zoster, herpes zoster en NSAID’s: ernstige dermatologische complicaties, Geneesmiddelbulletin, 2010, 44: 9 (Sept), 103-4
 13. Werkgroep Neonatale Farmacologie NVK sectie Neonatologie, Expert opinie 13 nov 2018
 14. Aranda, J. V. et al , Pharmacokinetics and protein binding of intravenous ibuprofen in the premature newborn infant." , Acta Paediatr 86, 1197, 86 (3), 289-93
 15. Barzilay, B. et al 2012. , Pharmacokinetics of oral ibuprofen for patent ductus arteriosus closure in preterm infants, Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, 2012, 97 (2), F116-9
 16. Hirt, D. et al , An optimized ibuprofen dosing scheme for preterm neonates with patent ductus arteriosus, based on a population pharmacokinetic and pharmacodynamic study, Br J Clin Pharmacol , 2008, 65 (5), 629-36
 17. Ohlsson, A. et al, Ibuprofen for the treatment of patent ductus arteriosus in preterm or low birth weight (or both) infants, Cochrane Database Syst Rev , 2015, (2) , Cd003481
 18. Sangtawesin, V. et al, Oral ibuprofen prophylaxis for symptomatic patent ductus arteriosus of prematurity., J Med Assoc Thai, 2006, 89(3), 314-21
 19. Sharma, P.K. et al, Pharmacokinetics of oral ibuprofen in premature infants., J Clin Pharmacol, 2003, 43(9), 968-73
 20. Van Overmeire, B. et al, Ibuprofen pharmacokinetics in preterm infants with patent ductus arteriosus, Clin Pharmacol Ther , 2001, 70(4), 336-43

Wijzigingen

 • 17 februari 2021 14:16: Indicatie migraine toegevoegd aan indicatie 'koorts en pijn' , aangezien dosering gelijk is. rectaal doseeradvies voor kinderen > 12 jaar verwijderd, omdat geschikte toedieningsvorm (zetpil 500 mg) niet bestaat.
 • 12 maart 2019 09:30: Verduidelijking neonatale oplaaddosis bij doorstart 2e kuur
 • 14 augustus 2018 17:39: Het doseeradvies voor toepassing van ibuprofen bij open ductus is gewijzigd op basis beoordeling van de wetenschappelijke literatuur en de expert opinie van de werkgroep neonatale farmacologie. Het doseeradvies uit het registratiedossier (smPC) is alleen adequaat wanneer binnen 72 uur postnataal gestart wordt met de behandeling. De meeste NICU's starten later met een aangepaste dosering. Daarnaast wordt ibuprofen ook oraal toegepast bij deze indicatie
 • 10 april 2018 14:36: Waarschuwing tav varicella aangepast en bron vermelding toegevoegd
 • 22 februari 2018 10:30: Obv SmpC contra-indicatie tav toepassing ibuprofen bij waterpokken verwijderd. Een waarschuwing tav toepassing bij waterpokken is toegevoegd
 • 11 juli 2016 15:03: Het doseeradvies is van toepassing op prematuur geboren neonaten en niet zoals vermeld werd a terme neonaten (bron SmPC Pedea)
 • 29 september 2015 11:38: Correctie indicatie preventie en behandeling acute pijn/postoperatieve pijn: geen startdosering op basis van gebruikte bronnen
 • 23 juni 2015 13:10: Waarschuwing ten aanzien van nierfunctie bij dehydratie toegevoegd. Voorzorg toegevoegd om na 3 dagen gebruik arts te raadplegen
 • 11 mei 2015 11:52: Ten onrechte werd de dosering bij migraine bij kinderen 3-8 jaar vermeld als een dosering per dag ipv dosering per dosis. Dit is gecorrigeerd

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering