Doxapram

Stofnaam
Doxapram
Merknaam
Dopram
ATC code
R07AB01
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

Neonatale apneu: Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Ondersteuning van longventilatie  en ter voorkoming van hypercapnie en acidose bij matige tot ernstige respiratoire insufficientie
> 12 jaar:
aanvangsdosering 1,5 mg/min. ZN elke 30 min verhogen met 0,5 mg/min tot een maximum van 3 mg/min

Eigenschappen

Analepticum. Het ademhalingstimulerend effect verloopt zowel via een effect op de neuronen van de ademhalingscentra in de hersenstam als via de perifere chemoreceptoren.

Farmacokinetiek

Premature neonaten:
Vd: gemiddelde waarden van 4-7,3 L/kg
T1/2: gemiddelde waarden van 6,6-9,9 uur

Doseringen

Idiopathische apnoe (niet reagerend op maximale coffeïne)

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Infusievlst. (hydrochloride als 1-water) 20 mg/ml (Import via internationale apotheek; wegens geregistreerd tekort is import mogelijk zonder vooraf individuele toestemming aan te vragen bij de inspectie en zonder artsen verklaring)

 

 

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

OVERIGE MIDDELEN VOOR HET ADEMHALINGSSTELSEL

LONGSURFACTANTS
R07AA02
OVERIGE MIDDELEN VOOR HET ADEMHALINGSSTELSEL

Ivacaftor

Kalydeco
R07AX02
R07AX32
R07AX30
R07AX31

Bijwerkingen bij kinderen

Rusteloosheid, geïrriteerd, motorische onrust, gastro-intestinale bezwaren (bollere buiken bij CPAP), voedingsretentie, spugen. Hoge doseringen veroorzaken veel bijwerkingen: hypertensie, hyperexitabiliteit, milde leverfunctiestoornissen, irritatie maag-darmkanaal, overmatige speekselproductie. Intoxicatie verschijnselen: hypothermie, speekselvloed, tranenvloed, tremoren, motorisch onrustig, hyperactiviteit, leverfunctiestoornissen. Necrotiserende enterocolitis en nadelige effecten op de cognitieve ontwikkeling.

Hypokaliemie (Shimokaze 2018; Fisher 2013)

Bijwerkingen algemeen

Pyrexie, soms met transpiratie, gevoel van warmte, vooral bij genitalia en perineum. Tremor, hypoventilatie, laryngospasme, hoofdpijn, urineretentie, spontaan urineren, hypertensie, tachycardie, nervositeit, rusteloosheid, misselijkheid, hyperactiviteit, verhoogde diepe spierreflexen, spiertrekkingen zijn aanwijzingen van te hoge doseringen.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Epilepsie, hoofdletsel of cerebrovasculair accident. Ernstige hypertensie. Cardiovasculaire aandoeningen. Hyperthyroïdie. Feochromocytoom. Mechanische ventilatiestoornissen en status asthmaticus.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij plotselinge hypotensie of dyspnoe dient het gebruik te worden gestaakt.
Sommige injecties bevatten benzylalcohol. Mogelijk verlenging QT interval. Kinderen reageren niet altijd goed op doxapram.
 

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Niet gebruiken in combinatie met mechanische ventilatie. Voorzichtigheid is geboden bij chronische obstructieve longaandoeningen en hartritmestoornissen, omdat hypoxie aanleiding kan geven tot aritmieën. Arteriële bloedgaswaarden moeten worden bepaald voor aanvang van de infusie en het toedienen van zuurstof en daarna ten minste ieder half uur. De toediening staken bij achteruitgaan van de arteriële bloedgaswaarden. Controle van bloeddruk en diepe peesreflexen is aan te raden om overdosering te voorkomen. Vasculaire extravasatie of langdurig gebruik van één injectieplaats vermijden in verband met het optreden van tromboflebitis en lokale huidirritatie.

Interacties

Niet beoordeeld: het bloeddrukverhogende effect kan worden versterkt door sympathicomimetica.

Het kan de effecten van spierrelaxantia maskeren.

Bij gebruik van anesthetica die het myocard sensibiliseren voor catecholaminen, mag doxapram pas 10 min na beëindiging van de anesthesie worden gestart.

Referenties

 1. Beaudry MA, et al, Pharmacokinetics of doxapram in idiopathic apnea of prematurity, Dev Pharmacol Ther, 1988, 11(2), 65-72
 2. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 04 jan 2016
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 04 jan 2016
 4. Jamali F, et al, Doxapram dosage regimen in apnea of prematurity based on pharmacokinetic data, Dev Pharmacol Ther, 1988, 11(5), 253-7
 5. Barrington KJ, et al, Dose-response relationship of doxapram in the therapy for refractory idiopathic apnea of prematurity, Pediatrics, 1987, Jul;80(1), 22-7
 6. Miyata M, et al, Dynamic QT/RR relationship of cardiac conduction in premature infants treated with low-dose doxapram hydrochloride, J Perinat Med, 2007, 35(4), 330-3
 7. Dani C, et al, Brain hemodynamic effects of doxapram in preterm infants, Biol Neonate, 2006, 89(2), 69-74
 8. Henderson-Smart DJ, et al, Doxapram treatment for apnea in preterm infants, Cochrane Database Syst Rev, 2001, (4), CD000074
 9. Maillard C, et al, QT interval lengthening in premature infants treated with doxapram, Clin Pharmacol Ther, 2001, Dec;70(6), 540-5
 10. Roll C, et al, Effect of doxapram on cerebral blood flow velocity in preterm infants, Neuropediatrics. , 2004 , Apr;35(2), 126-9
 11. Henderson-Smart DJ, et al, Doxapram versus methylxanthine for apnea in preterm infants, Cochrane Database Syst Rev, 2000, (2), CD000075
 12. Barbe F, et al, Severe side effects and drug plasma concentrations in preterm infants treated with doxapram. , Ther Drug Monit., 1999, Oct;21(5), 547-52
 13. Poets CF, et al, Effect of doxapram on episodes of apnoea, bradycardia and hypoxaemia in preterm infants, Biol Neonate, 1999, Oct;76(4):, 207-13
 14. Moller JC, et al, A comparative study about the therapeutic effect of theophylline and doxapram in apnoeic disorders, Klin Padiatr., 1999, Mar-Apr;211(2):, 86-91
 15. De Villiers GS, et al, Second-degree atrioventricular heart block after doxapram administration, J Pediatr, 1998, Jul;133(1), 149-50
 16. Huon C, et al, Low-dose doxapram for treatment of apnoea following early weaning in very low birthweight infants: a randomized, double-blind study, Acta Paediatr, 1998 , Nov;87(11), 1180-4
 17. Barrington KJ, et al, Randomized, controlled, blinded trial of doxapram for extubation of the very low birthweight infant, Acta Paediatr, 1998 , Feb;87(2), 191-4
 18. Romeo MG, et al, Oral administration of doxapram in preterm neonates with aminophylline-resistant idiopathic apnea crisis, Pediatr Med Chir, 1995, Mar-Apr;17(2), 123-6
 19. Bairam A, et al, Doxapram for the initial treatment of idiopathic apnea of prematurity, Biol Neonate, 1992, 61(4):, 209-13
 20. Brion LP, et al, Low-dose doxapram for apnea unresponsive to aminophylline in very low birthweight infants, J Perinatol., 1991, Dec;11(4), 359-64
 21. Kumita H, et al, Low-dose doxapram therapy in premature infants and its CSF and serum concentrations, Acta Paediatr Scand, 1991 , Aug-Sep;80(8-9), 786-91
 22. Tay-Uyboco J, et al, Clinical and physiological responses to prolonged nasogastric administration of doxapram for apnea of prematurity, Biol Neonate, 1991, 59(4), 190-200
 23. Jamali F, et al, Lack of a pharmacokinetic interaction between doxapram and theophylline in apnea of prematurity, Dev Pharmacol Ther, 1991, 16(2), 78-82
 24. Bairam A, et al, Low-dose doxapram for apnoea of prematurity, Lancet., 1986, Apr 5;1(8484), 793-4
 25. Eyal F, et al, Aminophylline versus doxapram in idiopathic apnea of prematurity: a double-blind controlled study, Pediatrics, 1985, Apr;75(4), 709-13
 26. Peliowski A, et al, A blinded, randomized, placebo-controlled trial to compare theophylline and doxapram for the treatment of apnea of prematurity., J Pediatr., 1990, Apr 16(4), 648-53
 27. Bairam A, et al, Gastrointestinal absorption of doxapram in neonates, Am J Perinatol, 1991, Mar 8 (2), 110-3
 28. Rademaker, CMA et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 29. Flint R, et al., Retrospecive study shows that doxapram therapy avoided the need for endotracheal intubation in most premature neonates, Acta Paediatr, 2017, 106, 733-9
 30. Shimokaze T, et al. , Blood potassium and urine aldosterone after doxapram therapy for preterm infants., J Perinatol., 2018, 38, 702-7
 31. Fischer C, et al. , Doxapram and hypokalaemia in very preterm infants., Arch Dis Child Fetal Neonatal., 2013, 98, F416-418

Wijzigingen

 • 26 oktober 2017 10:55: Een herbeoordeling van de literatuur heeft er toe geleid om het advies om in individuele gevallend de orale dosering op te hogen tot 96 mg/kg/dag te schrappen.
 • 04 januari 2016 12:01: De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van doxapram bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van een oraal doseeradvies.

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering