B02BB01

Er zijn meerdere geneesmiddelen met deze ATC-code gevonden.

De volgende geneesmiddelen zijn gevonden:

Naam

Fibrinelijm

Tissucol duo

Fibrinogeen

Heamocomplettan P