Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Erytromycine cutaan

Stofnaam
Erytromycine cutaan
Merknaam
Inderm, Zineryt
ATC code
D10AF02

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label
≥12 jaar: On-label (Eryderm)

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Acne Vulgaris
Eryderm: ≥12 jaar: 2 dd aanbrengen

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Gel 2% (20 mg/g)
Oplossing cutaan 1% (10 mg/ml)

Eigenschappen

Erytromycine is een bacteriostatisch antimicrobieel middel, behorend tot de macroliden. Bij cutane toepassing bij acne is erytromycine werkzaam tegen de bij acne vaak voorkomende Propionibacterium acnes, waardoor ontstekingsverschijnselen (pustels en papels) worden bestreden. Erytromycine heeft mogelijk ook een anti-inflammatoire werking. Zineryt bevat erytromycine in de vorm van een zinkcomplex. Het precieze werkingsmechanisme van zink is niet geheel duidelijk.

Kinetische gegevens

Er is geen onderzoek verricht naar farmocokinetische parameters van erytromycine cutaan bij kinderen.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

Acne vulgaris
 • Cutaan
  • 10 jaar tot 18 jaar
   [1] [3] [4] [5] [6] [7]
   • Lotion 2%: 2 dd ('s ochtends en 's avonds) aanbrengen op aangedane plekken. Bij bijwerkingen de frequentie van applicatie verlagen naar 1dd

   • Volgens de NHG standaard Acne 2017: In combinatie met benzoylperoxide, adalapeen of tretinoine: 1 dd 1% erythromycine in de ochtend in combinatie met 1 dd benzoylperoxide/adalapeen of tretinoine in de avond, minimaal 6 weken en maximaal 6 maanden.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

RETINOIDEN VOOR ACNE, LOKALE

Adapaleen

Differin gel
D10AD03
D10AD53

Tretinoine cutaan

Acid A Vit
D10AD01
PEROXIDEN

Benzoylperoxide

Benzac W
D10AE01
ANTIBACTERIELE MIDDELEN VOOR ACNE
D10AF51
D10AF01
D10AF51

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen bij kinderen

Jeuk, erytheem, branderig gevoel, droogheid, schilfering,

Bijwerkingen algemeen

Soms (0,1-1%): droge huid, jeuk, huidexfoliatie, branderig gevoel, huidirritatie, erytheem. De laatste drie zijn van voorbijgaande aard.

Zeer zelden (< 0,01%): overgevoeligheidsreacties.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid voor macroliden en zink.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Kruisresistentie en kruisovergevoeligheid met andere macroliden en kruisresistentie met clindamycine kan voorkomen. Indien geen verbetering is opgetreden na 1–2 maanden, rekening houden met bacteriële resistentie. Wanneer dit optreedt de toepassing gedurende ten minste twee maanden staken.

Gelijktijdig gebruik van andere lokale anti-acneproducten, ontschilferende stoffen en alcoholbevattende cosmetica kan een extra irriterend of uitdrogend effect hebben. Indien overgevoeligheid of té sterke irritatie optreedt, de behandeling staken; bij lichte irritatie het aantal applicaties verminderen of de behandeling tijdelijk onderbreken.

De applicatievloeistof bevat alcohol en is ontvlambaar.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Interacties

Erytromycine remt CYP3A4 en P-gp, en is substraat voor CYP3A4 en P-gp.

Geen interacties bij lokale toepassing

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. Lesher JL Jr,et al, An evaluation of a 2% erythromycin ointment in the topical therapy of acne vulgaris, J Am Acad Dermatol. , 1985, Mar;12(3), 526-31
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 12 okt 2016
 3. Shahlita AR, Topical erythromycin v clindamycin therapy for acne. A multicenter, double-blind comparison, Arch Dermatol, 1984, Mar;120(3), 351-5
 4. Rapaport M, et al, Evaluation of topical erythromycin and oral tetracycline in acne vulgaris, Cutis. :, , 1982, Jul;30(1), 122-6, 130, 132-5
 5. Pochi PE, et al, Erythromycin 2 percent gel in the treatment of acne vulgaris, Cutis, 1988 Feb, 41(2), 132-6
 6. Glass D, et al, A placebo-controlled clinical trial to compare a gel containing a combination of isotretinoin (0.05%) and erythromycin (2%) with gels containing isotretinoin (0.05%) or erythromycin (2%) alone in the topical treatment of acne vulgaris, Dermatology, 1999, 199(3), 242-7
 7. Bruinsma M, et al, NHG Standaard Acne (derde herziening), Huisarts Wet, 2017 (april)
 8. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 12 okt 2016

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

 • 17 oktober 2017 15:46: Aanpassing NHG advies nav herziene standaard ACNE
 • 12 oktober 2016 15:40: De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van erytromycine cutaan bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft niet geleid tot wijziging van het doseeradvies.

Wijzigingen