Clindamycine + benzoylperoxide

Stofnaam
Clindamycine + benzoylperoxide
Merknaam
Duac Acne gel
ATC code
D10AF51

Clindamycine + benzoylperoxide

Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Acne Vulgaris:
> 12 jaar: 1 dd aanbrengen op aangedane huid

Eigenschappen

Benzoylperoxide heeft een bactericide werking (waarschijnlijk door het langzaam vrijkomen van zuurstof) tegen het vaak bij acne betrokken anaerobe Cutibacterium acnes (voorheen Propionibacterium acnes). Benzoylperoxide werkt daarnaast mild keratolytisch door oxidatie van disulfidebruggen in keratine, waardoor de vorming en omvang van comedonen wordt verminderd. Ook heeft benzoylperoxide een sebostatische werking, waardoor excessieve sebumproductie onderdrukt wordt en een droge huid ontstaat. Clindamycine is een bacteriostatisch antimicrobieel middel, behorend tot de lincomycinen. Clindamycine bindt aan de 50S-subunit van het bacteriële ribosoom en remt daarmee de vroege fase van de bacteriële eiwitsynthese. Clindamycine is werkzaam tegen o.a. de vaak voorkomende Cutibacterium acnes en heeft ook een anti-inflammatoire werking. Vooral pustels en papels worden bestreden, het is minder werkzaam tegen comedonen. Werking: na 2–5 weken.

'Pitted keratolysis' wordt veroorzaakt door een combinatie van vocht, warmte en de bacterie Corynebacterium minutissimum (mogelijk spelen ook andere bacteriën een rol). Bij een aantal patiënten met 'pitted keratolysis' bleek behandeling met clindamycine/ benzoylperoxide effectief na 3–4 weken

Farmacokinetiek

Resorptie: benzoylperoxide wordt, na omzetting tot benzoëzuur, gedeeltelijk door de intacte huid opgenomen. De opname van clindamycine door de huid is gering. Metabolisering: benzoylperoxide wordt (vnl. in de dermis) omgezet tot benzoëzuur en daarna tot hippuurzuur. Eliminatie: als hippuurzuur met de urine.

Doseringen

Acne vulgaris
 • Cutaan
  • ≥ 12 jaar
   [1]
   • Eénmaal per dag 's avonds aanbrengen op aangedane huid.

   • Behandelduur:

    Max 12 weken

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Per g gel: Clindamycine (als diwaterstoffosfaat) 10 mg Benzoylperoxide 50 mg

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

ACNEPREPARATEN, LOKALE

RETINOIDEN VOOR ACNE, LOKALE

Adapaleen

Differin gel
D10AD03
D10AD53
D10AD01
PEROXIDEN

Benzoylperoxide

Benzac W
D10AE01
ANTIBACTERIELE MIDDELEN VOOR ACNE
D10AF01

Erytromycine cutaan

Inderm, Zineryt
D10AF02
D10AF51
OVERIGE ACNEPREPARATEN VOOR LOKAAL GEBRUIK
D10AX03

Bijwerkingen algemeen

Lokaal: Zeer vaak (> 10%): huidklachten (roodheid, droogte, schilfering).

Vaak (1-10%): branderig gevoel.

Soms (0,1-1%): jeuk, erythemateuze uitslag, verslechterde acne, eczeem, paresthesie.

Verder zijn gemeld: urticaria, huidverkleuring en pijn op de toedieningsplaats.

Systemisch: Verder zijn gemeld: hoofdpijn. Maagpijn, (pseudomembraneuze) colitis, (hemorragische) diarree. Allergische reacties, anafylaxie. Fotosensibilisatie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid voor lincomycinen.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Maag-darmaandoeningen: wees voorzichtig bij een voorgeschiedenis van een inflammatoire darmziekte of door een antibioticum veroorzaakte colitis in de voorgeschiedenis. Bij langdurige of ernstige diarree en/of darmkrampen de behandeling onmiddellijk staken, omdat symptomen kunnen duiden op een antibiotica-gerelateerde colitis.

Huidirritatie: te dik aanbrengen van de gel leidt tot huidirritatie, zonder dat de werkzaamheid toeneemt. Bij ernstige huidirritatie (hevige roodheid, droogheid, jeuk, stekend gevoel of branderigheid) de behandeling direct staken; bij lichte irritatie het aantal applicaties verminderen of de behandeling tijdelijk onderbreken.

Post-inflammatoire hyperpigmentatie: benzoylperoxide kan de huid irriteren waardoor de kans op hyperpigmentatie toeneemt. De kans op post-inflammatoire hyperpigmentatie is groter bij een donkere huid. Start daarom bij mensen met een gevoelige of donkere huid met behandeling om de dag en adviseer in de zomer een zonnebrandcrème met minimaal factor 15. Nadeel hiervan is dat de clindamycine dan ook om de dag gegeven wordt.

Fotosensibilisatie: benzoylperoxide kan gevoeligheid voor zonlicht vergroten. Vermijd het gebruik van zonnebanken/lampen en minimaliseer blootstelling aan zonlicht en andere UV-straling door gebruik van een zonnebrandcrème (met minimaal factor 15) en het dragen van beschermende kleding. Verbranding door de zon moet eerst zijn genezen voordat behandeling kan worden begonnen.

Benzoylperoxide kan een blekende werking hebben op textiel, het haar en de wenkbrauwen.

Resistentie: kruisresistentie met antimicrobiële middelen van de macrolidengroep kan voorkomen. De combinatie met benzoylperoxide vermindert de kans op bacteriële resistentie.

Interacties

Niet beoordeeld: tretinoïne en benzoylperoxide zijn chemisch onverenigbaar; gelijktijdige toepassing moet worden vermeden. Het is wel mogelijk bijvoorbeeld tretinoïne 's avonds en benzoylperoxide 's morgens toe te passen.

Referenties

 1. Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd., SmPC Duac (RVG 31531) 06-02-2013, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Informatorium Medicamentorum, Interacties, Geraadpleegd 22-10-2022
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 22-10-2022

Wijzigingen

 • 01 december 2015 13:21: NIEUW TOEGEVOEGD op basis van SmPC

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering