Tretinoine + clindamycine

Stofnaam
Tretinoine + clindamycine
Merknaam
Treclinac
ATC code
D10AF51

Tretinoine + clindamycine

Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Acne vulgaris met comedonen:
> 12 jaar: 1 dd hoeveelheid ter grootte van een erwt dun aanbrengen voor het slapen. Behandelduur: max 12 weken

Eigenschappen

Clindamycine is een bacteriostatisch antimicrobieel middel, behorend tot de lincomycinen. Het bindt aan de 50S-subunit van het bacteriële ribosoom en remt daarmee de vroege fase van de bacteriële eiwitsynthese. Clindamycine is werkzaam tegen de bij acne vaak voorkomende Propionibacterium acnes en vermindert de concentratie van vrije vetzuren (deze hebben een comedogeen effect) in de talg. Verder zijn gevoelig: Staphylococcus aureus (meticilline-gevoelige stammen), Streptococcus agalactiae en Streptokokken van de 'viridans'-groep. Verworven resistentie kan een probleem zijn bij: Staphylococcus aureus (meticilline-resistente stammen), Staphylococcus epidermis, Staphylococcus haemolyticus en Propionibacterium spp. Tretinoïne (vitamine A-zuur) is een derivaat van vitamine A. De werking berust waarschijnlijk op het veroorzaken van ontstekingsachtige veranderingen in de epidermis en het follikelepitheel waardoor versnelde productie van hoorncellen ontstaat, die tevens een minder sterke binding met elkaar hebben. Hierdoor worden deze cellen makkelijker via de follikelopening afgestoten en wordt de vorming van comedonen voorkomen. Ook bij reeds bestaande comedonen wordt de onderlinge binding van de hoorncellen verzwakt, waardoor ze kunnen worden afgestoten.

Farmacokinetiek

De precutane absorptie van tretinoine is minimaal. De plasmaconcentraties voor clindamycine
lagen niet boven de 3,5 ng/ml.

Doseringen

Acne vulgaris met comedonen
 • Cutaan
  • 12 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • 1 dd voor het slapen gaan hoeveelheid ter grootte van een erwt aanbrengen op aangedane huid.

     

   • Behandelduur:

    maximaal 12 weken

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tretinoine 0,25 mg/g + clindamycine 10 mg/g,

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

ACNEPREPARATEN, LOKALE

RETINOIDEN VOOR ACNE, LOKALE

Adapaleen

Differin gel
D10AD03
D10AD53
D10AD01
PEROXIDEN

Benzoylperoxide

Benzac W
D10AE01
ANTIBACTERIELE MIDDELEN VOOR ACNE
D10AF51
D10AF01

Erytromycine cutaan

Inderm, Zineryt
D10AF02
OVERIGE ACNEPREPARATEN VOOR LOKAAL GEBRUIK
D10AX03

Bijwerkingen bij kinderen

Droge huid

Bijwerkingen algemeen

Soms (0,1–1%): lokaal: branderig gevoel, jeuk, droogheid, seborroe, erytheem, irritatie, exfoliatieve uitslag, fotosensibilisatie en dermatitis. Zelden (0,01–0,1%): lokaal: verkleuring van de huid, depigmentatie, huidbloeding, desquamatie, erosie, pijn, warmtegevoel, herpes simplex infectie. Oogirritatie. Hoofdpijn. Misselijkheid, gastro-enteritis. Hypothyroïdie. Overgevoeligheid. Bij gebruik van andere lokale geneesmiddelen met clindamycine 1% is Gram-negatieve folliculitis gemeld.
 

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid voor lincomycinen. Pustulaire en diepe, cystische, nodulaire varianten van acne (acne conglobata en acne fulminans). Bestaand of een geschiedenis van acuut eczeem, rosacea en periorale dermatitis. Bestaand of een geschiedenis van huidkanker of huidkanker in de familie. Regionale enteritis of colitis ulcerosa of een geschiedenis van antibioticageassocieerde colitis.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Gebruik bij lichte vormen van acne wordt ontraden. Wees voorzichtig bij atopische patiënten. Blootstelling aan zonlicht of andere UV-bronnen zoveel mogelijk vermijden; indien dit niet mogelijk is de behandelde huidgedeeltes beschermen met kleding of zonnebrandcrème. Niet gebruiken bij patiënten met zonnebrand. Bij optreden van zonnebrand, de behandeling tijdelijk staken totdat het erytheem en de schilfering zijn verdwenen. Tijdens de eerste weken van behandeling kan de acne verergeren; deze verschijnselen zijn van voorbijgaande aard. Wanneer in het begin van de behandeling lokaal ernstige irritatie ontstaat, de behandeling tijdelijk staken of de gel minder frequent aanbrengen. Kruisresistentie met antimicrobiële middelen van de macrolidengroep kan voorkomen. Bij optreden van langdurige ernstige diarree de diagnose pseudomembraneuze colitis overwegen. Bij optreden van Gram-negatieve folliculitis de behandeling staken en een alternatieve therapie kiezen.

 

 

 

Interacties

Clindamycine: Bij cutane toepassing zijn geen klinisch relevante interacties te verwachten.

Tretinoine:

Niet beoordeeld: tretinoïne en benzoylperoxide zijn chemisch onverenigbaar; gelijktijdige cutane toepassing moet worden vermeden. Het is wel mogelijk bijvoorbeeld tretinoïne 's avonds en benzoylperoxide 's morgens toe te passen.
 

Referenties

 1. Meda Pharma BV, SPC Treclinac (RVG 109745) 6 februari 2014, www.cbg-meb.nl
 2. Informatorium Medicamentorum, Interacties, Geraadpleegd 20 nov 2014
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 20 nov 2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering