Benzoylperoxide

Stofnaam
Benzoylperoxide
Merknaam
Benzac W
ATC code
D10AE01

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Gel 5% (50 mg/g)

Eigenschappen

Benzoylperoxide heeft een bactericide werking (waarschijnlijk door het langzaam vrijkomen van zuurstof) tegen het vaak bij acne betrokken anaërobe Propionibacterium acnes. Benzoylperoxide werkt mild keratolytisch door oxidatie van disulfidebruggen in keratine, waardoor de vorming en omvang van comedonen wordt verminderd. Ook heeft benzoylperoxide een sebostatische werking, waardoor excessieve sebumproductie onderdrukt wordt en een droge huid ontstaat.

Kinetische gegevens

Er zijn geen kinetische gegevens bekend bij kinderen. Uit humaan onderzoek bij volwassenen is gebleken dat de concentratie benzoëzuur in het plasma na applicatie van benzoylperoxide gel op de huid verwaarloosbaar laag is.

Doseringen

Acne vulgaris met comedonen en ontstekingsverschijnselen
 • Cutaan
  • 10 jaar tot 18 jaar
   [1] [4] [5] [6]
   • 5%: 1-2 dd aanbrengen

   • Bij voorkeur ’s avonds aanbrengen om contact met zonlicht te vermijden

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

ACNEPREPARATEN, LOKALE

RETINOIDEN VOOR ACNE, LOKALE

Adapaleen

Differin gel
D10AD03
D10AD53

Tretinoine cutaan

Acid A Vit
D10AD01
ANTIBACTERIELE MIDDELEN VOOR ACNE
D10AF51
D10AF01

Erytromycine cutaan

Inderm, Zineryt
D10AF02
D10AF51

Bijwerkingen bij kinderen

Droogheid, erytheem, jeuk, schilfering, contact eczeem . Bijwerkingen worden minder bij langer gebruik.

Bijwerkingen algemeen

Irritatie van de huid: roodheid, branderig gevoel, droge huid, jeuk, schilfering, kloven. Overgevoeligheidsreacties (contactdermatitis). Sensibilisatie is mogelijk.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Geen

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bijwerkingen worden minder bij langer gebruik. Haren, textiel en metaal kunnen bleken door benzoylperoxide

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Contact met ogen en slijmvliezen vermijden. Indien dit toch gebeurt, direct spoelen met veel water. Niet gebruiken op beschadigde huid of vlak vóór, tijdens of kort ná het zonnebaden. Als bijwerkingen optreden, op een lagere concentratie overgaan of de behandeling staken. Dit laatste is onder meer vereist als jeuk en zwelling, al dan niet met vochtafscheiding, optreden. Benzoylperoxide kan een blekende werking hebben op kleding, beddengoed, het haar en de wenkbrauwen. Benzoylperoxide en tretinoïne zijn chemisch onverenigbaar. Gelijktijdige toepassing vermijden. Eventueel kan wèl tretinoïne 's nachts en benzoylperoxide overdag worden toegepast.

Interacties

Niet beoordeeld: tretinoïne en benzoylperoxide zijn chemisch onverenigbaar; gelijktijdige toepassing moet worden vermeden. Het is wel mogelijk bijvoorbeeld tretinoïne 's avonds en benzoylperoxide 's morgens toe te passen. Ook bij gelijktijdige behandeling met adapaleen wordt aanbevolen adapaleen 's avonds en benzoylperoxide 's morgens te gebruiken.

Referenties

 1. Krakowski AC, et al, Practical considerations in acne treatment and the clinical impact of topical combination therapy, Pediatr Dermatol, 2008 , Jun;25 Suppl 1, 1-14
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 10 okt 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 10 okt 2014
 4. Ozolins M et al, Comparison of five antimicrobial regimens for treatment of mild to moderate inflammatory facial acne vulgaris in the community: randomised controlled trial., Lancet. , 2004, Dec 18-31; 364(9452):.., 2188-95
 5. Sagransky M, Benzoyl peroxide: a review of its current use in the treatment of acne vulgaris, Expert Opin Pharmacother , 2009, Oct;10(15), 2555-62
 6. Bruinsma M, et al, NHG Standaard Acne (derde herziening), 2017 (april)

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering