Apotheek icon
Voor ouders op Apotheek.nl
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Pimecrolimus

Stofnaam
Pimecrolimus
Merknaam
Elidel
ATC code
D11AH02

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Behandeling van kinderen > 2 jaar met atopische dermatitis: 2 dd dunne laag aanbrengen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Crème 10 mg/g

Eigenschappen

Anti-inflammatoir macrolactamderivaat. De werking van pimecrolimus berust op de remming van de calciumafhankelijke signaaltransductie in T-cellen, waardoor de transcriptie en synthese van diverse cytokinen wordt verhinderd.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

Indicatie: Atopische dermatitis
 • Cutaan
  • 2 jaar tot 18 jaar
   [3] [4]
   • Tweemaal daags een dunne laag creme aanbrengen op aangedane huid.
    Zachtjes en volledig inwrijven.

     

   • Behandelduur:

    Doorgaan met behandeling totdat eczeem verdwenen is. Indien na 6 weken (na start behandeling) geen verbetering optreedt of als exacerbaties optreden, moet pimecrolimus worden gestopt.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen bij volwassenen

Zeer vaak (> 10%): lokaal branderig gevoel, vooral in het begin van de behandeling. Vaak (1-10%): lokaal irritatie, jeuk en erytheem, folliculitis. Soms (0,1-1 %): lokaal huiduitslag, pijn, droogheid, oedeem, desquamatie, paresthesie. Verergering van de aandoening. Furunkels, impetigo, herpes simplex, eczema herpeticum, herpes zoster, molluscum contagiosum, huidpapillomen. Zelden (0,1-1%): allergische huidreacties zoals urticaria en angio-oedeem, huidverkleuring (hypo- en hyperpigmentatie). Alcoholintolerantie met blozen, huiduitslag, brandend gevoel, jeuk, zwelling. Zeer zelden (< 0,01%): (ernstige) anafylactische reacties. Gevallen van maligniteiten, met inbegrip van dermale en andere typen lymfomen, en huidkanker zijn gemeld.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

Bij ernstig ontstoken of beschadigde huid kunnen de systemische concentraties hoger zijn. Pimecrolimus niet toepassen bij erytrodermie, genetisch bepaalde epidermale barrièredefecten als het Netherton-syndroom of bij immuun-gecompromitteerde patiënten (bv. congenitale of verworven immunodeficiëntie). Het langetermijneffect op de lokale immuunrespons en op de incidentie van huidmaligniteiten is niet bekend; daarom niet toepassen op potentieel maligne of premaligne huidlaesies. Vermijd contact met ogen en slijmvliezen. Bij contact met ogen of slijmvliezen de crème grondig wegvegen en/of afspoelen met water. Door de behandeling met pimecrolimus neemt de kans op bacteriële huidinfecties en virale huidinfecties met het herpes simplex virus of eczema herpeticum, toe. Bij geïnfecteerd eczeem en bij acute virale huidinfecties, de behandeling op de aangedane plaats pas starten of hervatten na herstel van de infectie. Beperk, vanwege het ontbreken van ervaring, blootstelling aan zonlicht of UV-straling tot een minimum; adviseer beschermende maatregelen te nemen zoals het gebruik van een zonbeschermingsmiddel. Bij ontwikkeling van lymfadenopathie de oorzaak hiervan onderzoeken; bij afwezigheid van een duidelijke oorzaak of bij acute mononucleosis infectiosa de toepassing van pimecrolimus staken. Crèmebestanddelen kunnen lokale huidreacties en -irritatie veroorzaken.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Contraindicaties bij volwassenen

Overgevoeligheid voor macrolactamderivaten.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen)., Geraadpleegd 15 nov 2014
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 15 nov 2014
 3. Novartis Pharma BV, SPC Elidel RVG 28742, www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 02 juli 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h28742.pdf
 4. CBO, Richtlijn Constitutioneel Eczeem, www.cbo.nl, Maart 2015

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

 • 17 januari 2019 06:54: update ATC code

Wijzigingen