Pimecrolimus

Stofnaam
Pimecrolimus
Merknaam
Elidel
ATC code
D11AH02

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Behandeling van kinderen > 2 jaar met atopische dermatitis: 2 dd dunne laag aanbrengen.

Eigenschappen

Anti-inflammatoir macrolactamderivaat. De werking van pimecrolimus berust op de remming van de calciumafhankelijke signaaltransductie in T-cellen, waardoor de transcriptie en synthese van diverse cytokinen wordt verhinderd.

Farmacokinetiek

Geen informatie

Doseringen

Atopische dermatitis
 • Cutaan
  • 2 jaar tot 18 jaar
   [3] [4] [5]
   • Tweemaal daags een dunne laag creme aanbrengen op aangedane huid.
    Zachtjes en volledig inwrijven.

    Alleen kortdurend en intermitterend toepassen. 

     

   • Behandelduur:

    Doorgaan met behandeling totdat eczeem verdwenen is. Indien na 6 weken (na start behandeling) geen verbetering optreedt of als exacerbaties optreden, moet pimecrolimus worden gestopt.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Crème 10 mg/g

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

OVERIGE DERMATOLOGISCHE PREPARATEN

OVERIGE DERMATOLOGICA
D11AX
MIDDELEN VOOR DERMATITIS, EXCL. CORTICOSTEROIDEN

Dupilumab

Dupixent
D11AH05
D11AH01

Bijwerkingen algemeen

Zeer vaak (> 10%): lokaal branderig gevoel, vooral in het begin van de behandeling. Vaak (1-10%): lokaal irritatie, jeuk en erytheem, folliculitis. Soms (0,1-1 %): lokaal huiduitslag, pijn, droogheid, oedeem, desquamatie, paresthesie. Verergering van de aandoening. Furunkels, impetigo, herpes simplex, eczema herpeticum, herpes zoster, molluscum contagiosum, huidpapillomen. Zelden (0,1-1%): allergische huidreacties zoals urticaria en angio-oedeem, huidverkleuring (hypo- en hyperpigmentatie). Alcoholintolerantie met blozen, huiduitslag, brandend gevoel, jeuk, zwelling. Zeer zelden (< 0,01%): (ernstige) anafylactische reacties. Gevallen van maligniteiten, met inbegrip van dermale en andere typen lymfomen, en huidkanker zijn gemeld.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid voor macrolactamderivaten.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Bij ernstig ontstoken of beschadigde huid kunnen de systemische concentraties hoger zijn. Pimecrolimus niet toepassen bij erytrodermie, genetisch bepaalde epidermale barrièredefecten als het Netherton-syndroom of bij immuun-gecompromitteerde patiënten (bv. congenitale of verworven immunodeficiëntie). Het langetermijneffect op de lokale immuunrespons en op de incidentie van huidmaligniteiten is niet bekend; daarom niet toepassen op potentieel maligne of premaligne huidlaesies. Vermijd contact met ogen en slijmvliezen. Bij contact met ogen of slijmvliezen de crème grondig wegvegen en/of afspoelen met water. Door de behandeling met pimecrolimus neemt de kans op bacteriële huidinfecties en virale huidinfecties met het herpes simplex virus of eczema herpeticum, toe. Bij geïnfecteerd eczeem en bij acute virale huidinfecties, de behandeling op de aangedane plaats pas starten of hervatten na herstel van de infectie. Beperk, vanwege het ontbreken van ervaring, blootstelling aan zonlicht of UV-straling tot een minimum; adviseer beschermende maatregelen te nemen zoals het gebruik van een zonbeschermingsmiddel. Bij ontwikkeling van lymfadenopathie de oorzaak hiervan onderzoeken; bij afwezigheid van een duidelijke oorzaak of bij acute mononucleosis infectiosa de toepassing van pimecrolimus staken. Crèmebestanddelen kunnen lokale huidreacties en -irritatie veroorzaken.

Interacties

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met vaccinatie met levende micro-organismen.

Niet beoordeeld: de fabrikant ontraadt gelijktijdige behandeling met cutane corticosteroïden. Er is geen ervaring met gelijktijdige andere immunosuppressieve behandeling van constitutioneel eczeem.

Referenties

 1. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen)., Geraadpleegd 15 nov 2014
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 15 nov 2014
 3. Novartis Pharma BV, SPC Elidel RVG 28742, www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 02 juli 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h28742.pdf
 4. CBO, Richtlijn Constitutioneel Eczeem, www.cbo.nl, Maart 2015
 5. MEDA Pharma GmbH & Co. KG, SmPC, Elidel® 10 mg/g Creme (54804.00.00), 06/15

Wijzigingen

 • 19 april 2021 16:31: Informatie tav behandelduur toegevoegd obv SmPC
 • 17 januari 2019 07:54: update ATC code

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering