Dupilumab

Stofnaam
Dupilumab
Merknaam
Dupixent
ATC code
D11AH05
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Atopische dermatitis:
≥ 6 tot 12 jaar,
15-60 kg:
SC 300 mg op dag 1 en dag 15; daarna 300 mg elke 4 weken (te starten na dag 15)
≥ 60 kg: SC 600 mg, daarna 300 mg elke 2 weken.
≥ 12 jaar: 

< 60 kg: SC Startdosis 400 mg en vervolgens 200 mg eenmaal per 2 weken;
≥ 60 kg: SC Startdosis 600 mg en vervolgens 300 mg eenmaal per 2 weken.

Ernstig astma in combinatie met behandeling corticosteroiden of comorbide atopische dermatitis:
≥ 12 jaar:  SC Startdosis 600 mg en vervolgens 300 mg elke 2 weken.

Ernstig astma
≥ 12 jaar:  SC Startdosis 600 mg en vervolgens 300 mg elke 2 weken.

Astma: 
≥ 12 jaar:  SC Startdosis 400 mg en vervolgens 200 mg elke 2 weken.

Eigenschappen

Recombinant humaan IgG4 monoklonaal antilichaam dat de signaaltransductie blokkeert via de type I-receptor (IL-4Rα/γc) voor IL-4 en via de type II-receptor (IL-4Rα/IL13Rα) voor zowel IL-4 als IL-13. IL-4 en IL-13 zijn type 2-cytokinen (inclusief Th2) die een belangrijke rol spelen bij ziekten met ontsteking type 2, zoals atopisch eczeem en astma.

Farmacokinetiek

Na correctie voor lichaamsgewicht zijn er geen leeftijd gerelateerde farmacokinetische verschillen waargenomen bij adolescenten.

Doseringen

Matig-ernstig tot ernstig constitutioneel eczeem
 • Subcutaan
  • 6 jaar tot 12 jaar en 15 tot 60 kg
   [1]
   • Startdosering: 300 mg/dosis op dag 1 en dag 15.
   • Onderhoudsdosering: 300 mg/dosis elke 4 weken. (eerste onderhoudsdosering 4 weken na dag 15).
   • Als na 16 weken geen verbetering van symptomen is opgetreden, moet het stoppen van de behandeling overwogen worden. 

  • 6 jaar tot 12 jaar en ≥ 60 kg
   [1]
   • Startdosering: 600 mg/dosis, éénmalig.
   • Onderhoudsdosering: 300 mg/dosis elke 2 weken.
   • Als na 16 weken geen verbetering van symptomen is opgetreden, moet het stoppen van de behandeling overwogen worden. 

  • ≥ 12 jaar en < 60 kg
   [1]
   • Startdosering: 400 mg/dosis, éénmalig.
   • Onderhoudsdosering: 200 mg/dosis elke 2 weken.
   • Als na 16 weken geen verbetering van symptomen is opgetreden, moet het stoppen van de behandeling overwogen worden. 

  • ≥ 12 jaar en ≥ 60 kg
   [1]
   • Startdosering: 600 mg/dosis, éénmalig.
   • Onderhoudsdosering: 300 mg/dosis elke 2 weken.
   • Als na 16 weken geen verbetering van symptomen is opgetreden, moet het stoppen van de behandeling overwogen worden.

Eosinofiel astma met type 2 inflammatie, als adjuvans
 • Subcutaan
  • ≥ 12 jaar
   [1]
   • Startdosering: 400 mg/dosis, éénmalig.
   • Onderhoudsdosering: 200 mg/dosis elke 2 weken.
   • Bij combinatie met orale corticosteroiden of bij comorbide constitutioneel eczeem: startdosis 600 mg eenmalig en vervolgens 300 mg elke 2 weken. 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inj vlst.150mg/ml voorgevulde spuit of pen v 2 ml

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

OVERIGE DERMATOLOGISCHE PREPARATEN

OVERIGE DERMATOLOGICA
D11AX
MIDDELEN VOOR DERMATITIS, EXCL. CORTICOSTEROIDEN

Pimecrolimus

Elidel
D11AH02
D11AH01

Bijwerkingen bij kinderen

Het waargenomen veiligheidsprofiel is vergelijkbaar met dat van volwassenen.

Bijwerkingen algemeen

Zeer vaak (> 10%): reactie op de injectieplaats.

Vaak (1-10%): zwelling van de injectieplaats, (allergische) conjunctivitis, oculaire pruritus, blefaritis. Orale herpes. Hoofdpijn. Eosinofilie.

Zeer zelden (< 0,01%): serumziekte/serumziekte-achtige verschijnselen, anafylactische reactie.

Verder zijn gemeld: ernstige infecties, waaronder eczema herpeticum.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Ernstige overgevoeligheidsreacties (onmiddellijk of vertraagd) zijn gemeld, waaronder zeer zelden serumziekte/serumziekte-achtige symptomen. Laat de patiënt zich direct melden bij eerste symptomen van een overgevoeligheidsreactie; staak de toediening onmiddellijk bij een ernstige overgevoeligheidsreactie en stel een passende therapie in.

Niet gebruiken voor het behandelen van acute astmasymptomen, exacerbaties, bronchospasmen of status asthmaticus.

Bij intestinale worminfecties kan dupilumab een negatieve invloed hebben op de reactie van het immuunsysteem; daarom vóór aanvang van de behandeling bestaande intestinale worminfecties behandelen. Stop dupilumab als tijdens de behandeling een worminfectie optreedt die niet goed reageert op behandeling.

Bij het ontwikkelen van een onbehandelbare conjunctivitis tijdens de behandeling, een oogonderzoek laten uitvoeren.

Behandeling voor comorbide astma bij matig-ernstig tot ernstig constitutioneel eczeem of ernstige CRSwNP niet aanpassen of stopzetten zonder overleg. Na staken van dupilumab de patiënt met comorbide astma zorgvuldig volgen.

Type 2 ontstekingsbiomarkers kunnen worden onderdrukt door systemisch gebruik van corticosteroïden. Gebruik van corticosteroïden niet abrupt staken maar geleidelijk afbouwen. Systemische ontwenningssymptomen en/of aandoeningen kunnen zichtbaar worden.

Ernstige systemische eosinofilie kan optreden bij patiënten die behandeld worden voor astma, soms met eosinofiele pneumonie en vasculitis die overeenkomt met eosinofiele granulomatose met polyangiitis (EGPA). Gevallen van vasculitis met EGPA zijn ook gemeld bij volwassen patiënten met CRSwNP en comorbide astma. Het kan samenhangen met het verlagen van de behandeling met orale corticosteroïden. Let op vasculitische uitslag, verslechterende pulmonale symptomen, cardiale complicaties en/of neuropathie.

Vorming van neutraliserende antistoffen is gemeld. Het heeft in het algemeen geen invloed op blootstelling aan dupilumab, veiligheid en werkzaamheid.

 

Interacties

Niet beoordeeld: kan worden gecombineerd met niet-levende vaccins.
Combinatie met levende vaccins is niet onderzocht.

Referenties

 1. Sanofi Aventis, SmPC Dupixent (EU/1/17/1229/001-020) Rev 9; 22-01-2021, www.geneesmiddelinformatiebank.nl
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 13 feb 2020
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 13 feb 2020

Wijzigingen

 • 10 maart 2021 17:14: Doseeradvies voor kinderen 6-12 jaar toegevoegd obv SmPC
 • 13 februari 2020 12:18: NIEUW TOEGEVOEGD
 • 05 november 2019 11:04: nieuw toegevoegd

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering