Apotheek icon
Voor ouders op Apotheek.nl
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Chloorcyclizine + cinnarizine

Stofnaam
Chloorcyclizine + cinnarizine
Merknaam
Primatour
ATC code
N07CA52

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Reisziekte:
2-6 jaar: 3,12/6,25 mg
>6 jaar: 6,25/12,5 mg, bij langdurige reizen 3 dd

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Per tablet: Cinnarizine 12.5 mg Chloorcyclizinehydrochloride 25 mg

Eigenschappen

Combinatie van een kort en een lang werkende H1-receptorantagonist. Cyclizine werkt op het braakcentrum in de hersenen en heeft een zwak sederende, zwak anticholinerge en sterke anti—emetische werking. Cinnarizine heeft daarnaast calciumremmende eigenschappen, waardoor het vestibulaire systeem minder wordt geprikkeld. Werking (cyclizine): na 20–30 min. Werkingsduur: 4–6 uur.

Kinetische gegevens

Geen informatie over farmacokinetische parameters bij kinderen.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

Indicatie: Reisziekte
 • Oraal
  • 2 jaar tot 6 jaar
   [1] [2]
   • 3,12 mg/dosis éénmalig (cinnarizine)
  • ≥ 6 jaar
   [1] [2]
   • 6,25 mg/dosis zo nodig bij langdurige reizen 3 dd (cinnarizine)

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

VERTIGOMIDDELEN
N07CA02

Flunarizine

Sibelium
N07CA03
VERTIGOMIDDELEN
N07CA02

Flunarizine

Sibelium
N07CA03

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen bij volwassenen

Vaak (1–10%): sedering, slaperigheid, slecht coördinatievermogen. Droge mond. Soms (0,1–1%): maag-darmstoornissen. Urineretentie. Accommodatiestoornissen. Zelden (0,01–0,1%): slapeloosheid, irritatie, tremor, convulsies, extrapiramidale symptomen. Beklemd gevoel op de borst, tachycardie. Cholestatische icterus. Verder zijn gemeld bij het gebruik van de aan cyclizine verwante stof chloorcyclizine: duizeligheid, nachtmerries, hallucinaties, gegeneraliseerde chorea, verminderde eetlust. Allergische hepatitis, huidirritatie. Agranulocytose, hemolytische anemie, aplastische anemie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

Het gebruik kan leiden tot verminderd reactie- en concentratievermogen. Vele dagelijkse bezigheden (bv. autorijden) kunnen daarvan hinder ondervinden. Ouderen zijn zeer gevoelig voor de sederende effecten. Voorzichtig bij nier– en/of leverfunctiestoornis en bij aandoeningen die mogelijk verergeren door anticholinerge therapie, bv. verhoogde oogdruk, obstructieve aandoeningen van het maag-darmstelsel (bv. pylorusstenose), prostaathypertrofie, epilepsie, asthma bronchiale, cardiovasculaire aandoeningen, hyperthyroïdie. Tijdens langdurige behandeling met cinnarizine en vooral bij ouderen, vrouwen en bij gebruik van hoge doses, kunnen extrapiramidale symptomen optreden. In dit geval de dosering verlagen of bij aanhouden van deze bijwerkingen de behandeling staken. De werkzaamheid en veiligheid bij kinderen jonger dan 2 jaar zijn niet vastgesteld.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Contraindicaties bij volwassenen

Overgevoeligheid voor verwante antihistaminica. Ziekte van Parkinson en/of extrapiramidale stoornissen, nauwe kamerhoek-glaucoom.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. Meda Pharma, SmPC Primatour (RVG 03178) 03-03-2015, www.cbg-meb.nl
 2. KNMP, Zelfzorgstandaard Reisziekte, 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, nierfucntiestoornissen), Geraadpleegd 26 juni 2015
 4. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, bijwerkingen, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 26 juni 2015

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

 • 26 juni 2015 11:19: NIEUW TOEGEVOEGD

Wijzigingen