Cinnarizine

Stofnaam
Cinnarizine
Merknaam
ATC code
N07CA02

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

Reisziekte: On-label
 

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Reisziekte:
5-12 jaar:
12,5 mg 30-120 min voorafgaand aan reis, daarna elke 6-8 uur 12,5 mg
12-18 jaar: 25 mg 30-120 min voorafgaand aan reis, daarna elke 6-8 uur 25 mg
 

Eigenschappen

Antihistaminicum met zwak sederende, zwak anticholinerge en sterke anti-emetische werking. Verhindert de meeste effecten van histamine op het gladde spierweefsel van het maag-darmkanaal, de uterus, de grote bloedvaten en de bronchiën.

Farmacokinetiek

Geen informatie

Doseringen

Reisziekte
 • Oraal
  • 5 jaar tot 12 jaar
   [3]
   • 12,5 mg/dosis 0,5-2 uur voorafgaand aan reis innemen, ZN elke 6-8 uur tijdens reis herhalen.
  • 12 jaar tot 18 jaar
   [3]
   • 25 mg/dosis 0,5-2 uur voorafgaand aan reis innemen, ZN elke 6-8 uur tijdens reis herhalen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet 25 mg

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

VERTIGOMIDDELEN

VERTIGOMIDDELEN
N07CA52

Flunarizine

Sibelium
N07CA03

Bijwerkingen algemeen

Vaak (1-10%):  Droge mond, Coördinatie afwijkend, Duizeligheid, Sedatie, Somnolentie

Soms (0,1-1%):  Maag-darmfunctiestoornis, Urineretentie, Accommodatiestoornis

Zelden (0,01-0,1%): Drukkend gevoel op de borst, Tachycardie, Insomnia, Prikkelbaarheid, Convulsie, Extrapiramidale symptomen, Parkinsonisme, Tremor

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

Gebruik bij prematuren en neonaten.

Contra-indicatie algemeen

 • ziekte van Parkinson en extrapiramidale verschijnselen in de anamnese;
 • overgevoeligheid voor antihistaminica.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

(Kleine) kinderen zijn extra gevoelig voor cinnarizine (m.n. door penetratie in het centrale zenuwstelsel): niet gebruiken bij jonge kinderen.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Wees voorzichtig bij prostaathyperplasie, pylorusstenose, urineretentie, epilepsie (focale cerebrale corticale laesies), cardiovasculaire aandoeningen en hypertensie. Dit middel kan door pupilverwijding de oogboldruk verhogen. Vooral bij ouderen, vrouwen en na het innemen van doses boven 150 mg per dag is incidenteel verergering of optreden van extrapiramidale symptomen gedurende langdurige therapie gemeld. De dosering dient dan te worden verlaagd; bij aanhouden van de bijwerking de behandeling staken. Dit middel kan invloed hebben op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Interacties

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Referenties

 1. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 9-12-2021
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 9-12-2021
 3. TEVA, SPC Cinnarizine 25 mg (RVG 55114) 09-01-2017, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl, h

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering