Flunarizine

Stofnaam
Flunarizine
Merknaam
Sibelium
ATC code
N07CA03
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Capsule (als dihydrochloride) 5 mg
Tablet (als dihydrochloride) 10 mg
 

Eigenschappen

Gefluorideerd cinnarizinederivaat. Remt de overmatige calcium-influx in glad spierweefsel en neuronen.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Doseringen

Migraine profylaxe

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen

Zeer vaak (> 10%): gewichtstoename. Vaak (1-10%): slaperigheid, slapeloosheid, depressie, toegenomen eetlust, rinitis, maag-darmklachten, spierpijn, onregelmatige menstruatie, pijn in de borsten, vermoeidheid. Soms (0,1-1%): apathie, angst, ongewone coördinatie, desoriëntatie, lethargie, paresthesie, rusteloosheid, traagheid, tinnitus, torticollis, hartkloppingen, hypotensie, darmobstructie, droge mond, hyperhidrose, spierspasmen, menorragie, menstruatiestoornis, oligomenorroe, borsthypertrofie, verminderd libido, (perifeer) oedeem, asthenie. Verder zijn gemeld: acathisie, bradykinesie, tandradfenomeen, dyskinesie, tremor, extrapiramidale stoornis, parkinsonisme, sedatie, erytheem, galactorroe.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Depressie (in anamnese). Parkinsonisme of extrapiramidale stoornissen (in de anamnese).

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Het effect treedt geleidelijk in binnen enige weken. Als binnen 2 maanden geen duidelijke verbetering is opgetreden, de behandeling staken. Flunarizine is niet geschikt voor het onmiddellijk afbreken van een migraine- of Ménière-aanval. Tijdens de behandeling regelmatig controleren op symptomen van een depressie of extrapiramidale stoornissen. Een onderliggende M Parkinson kan worden gemaskeerd. Bij afnemen van het therapeutisch effect, progressief toenemen van de lusteloosheid of bij symptomen van een depressie of extrapiramidale stoornis de therapie onmiddellijk staken. Door de lange eliminatiehalfwaardetijd zal het na staken nog een aantal weken duren voordat flunarizine volledig is uitgescheiden. Het gebruik kan leiden tot verminderd reactie- en concentratievermogen. Vele dagelijkse bezigheden kunnen daarvan hinder ondervinden.

Interacties

Niet beoordeeld: de sedatieve werking van alcohol en andere centraal-depressieve stoffen wordt versterkt.

De plasmaconcentratie kan dalen door enzyminducerende anti-epileptica, zoals carbamazepine en fenytoïne.

De biologische beschikbaarheid kan afnemen bij gelijktijdige toediening van geneesmiddelen die de pH in de maag verhogen (zoals antacida of protonpompremmers).

 

Referenties

 1. Boccia G, et al, Functional gastrointestinal disorders in migrainous children: efficacy of flunarizine, Cephalalgia, 2006, Oct;26(10), 1214-9
 2. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 23 okt 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 23 okt 2014
 4. Caers LI, et al, Flunarizine, a calcium-entry blocker, in childhood migraine, epilepsy, and alternating hemiplegia, Clin Neuropharmacol, 1987, Apr;10(2), 162-8
 5. Guidetti V, et al, Flunarizine and migraine in childhood. An evaluation of endocrine function, Cephalalgia, 1987, Dec;7(4), 263-6
 6. Holmes B, et al, Flunarizine. A review of its pharmacodynamic and pharmacokinetic properties and therapeutic use, Drugs, 1984, Jan;27(1), 6-44
 7. Lastra Martinez L, et al, [Flunarizine and dihydroergotamine in the treatment of migraine in children], An Esp Pediatr. , 1990, Mar;32(3), 213-8
 8. Pothmann R. , [Prevention of migraine with flunarizine and acetylsalicylic acid. A double-blind study], Monatsschr Kinderheilkd. , 1987 , Sep;135(9), 646-9
 9. Sorge F, et al, Flunarizine in prophylaxis of childhood migraine. A double-blind, placebo-controlled, crossover study, Cephalalgia, 1988, Mar;8(1), 1-6
 10. Visudtibhan A, et al, Flunarizine for prophylactic treatment of childhood migraine, J Med Assoc Thai, 2004, Dec;87(12), 1466-70

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering