Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interactions
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Fidaxomycine

Stofnaam
Fidaxomycine
Merknaam
Dificlir
ATC code
A07AA12

Eigenschappen

Macrocyclisch antibioticum, lokaal werkend. Fidaxomicine heeft een bactericide werking door remming van het bacteriële RNA-polymerase. Het interfereert met het RNA-polymerase op een andere plaats dan de rifamycinen. Fidaxomicine is een smalspectrum-antibioticum met een bactericide werking tegen met name Clostridium difficile. In vitro is aangetoond dat fidaxomicine de sporenvorming van Clostridium difficile remt. In vitro gegevens laten zien dat fidaxomicine een tijdsafhankelijke werking heeft, de gegevens suggereren dat 'tijd boven MIC (minimal inhibitory concentration)' de meest voorspellende parameter voor de klinische werkzaamheid is. Een verminderde gevoeligheid voor fidaxomicine is geassocieerd met specifieke mutaties in het bacterieel RNA-polymerase. Intrinsiek ongevoelig zijn: Gram-negatieve micro-organismen.

Farmacokinetiek

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Label dosisadvies Kinderformularium

Infecties: On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Behandeling van clostridium difficile infectie

Gewicht van de patiënt  
< 4,0 kg 80mg/dag in 2 doses
4,0 - 7,0 kg 160 mg/dag in 2 doses
7,0 - 9,0 kg 240 mg/dag in 2 doses
9,0 - 12,5 kg 320 mg/dag in 2 doses
≥ 12,5 kg 400 mg/dag in 2 doses

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Susp. oraal ''granulaat voor '' 40mg/ml 
Tablet 200 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

Clostridium difficile infectie
 • Oraal
  • < 4 kg
   [1]
   • 80 mg/dag in 2 doses.
   • Behandelduur:

    10 dagen

  • 4 tot 7 kg
   [1]
   • 160 mg/dag in 2 doses.
   • Behandelduur:

    10 dagen

  • 7 tot 9 kg
   [1]
   • 240 mg/dag in 2 doses.
   • Behandelduur:

    10 dagen

  • 9 tot 12,5 kg
   [1]
   • 320 mg/dag in 2 doses.
   • Behandelduur:

    10 dagen

  • ≥ 12,5 kg
   [1]
   • 400 mg/dag in 2 doses.
   • Behandelduur:

    10 dagen

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen bij kinderen

Het veiligheidsprofiel komt naar verwachting overeen met dat van volwassenen, wel is bij kinderen ook incidenteel urticaria gemeld.

Bijwerkingen algemeen

Vaak (> 10%): misselijkheid, braken, obstipatie.

Soms (0,1-1%): verminderde eetlust. Droge mond, flatulentie, opgezette buik. Duizeligheid, hoofdpijn, smaakstoornis. Verhoogde ALAT-waarde. Huiduitslag, jeuk.

Verder zijn gemeld: acute overgevoeligheidsreacties zoals angio-oedeem en dyspneu.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid.
Voorzichtigheid is geboden bij overgevoeligheid voor macroliden vanwege een verhoogd risico op overgevoeligheidsreacties en bij levercirrose omdat de plasmaconcentraties van fidaxomicine en de actieve metaboliet 2- tot 3-voudig verhoogd kunnen zijn.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Kinderen < 1 jaar: Testen op kolonisatie met C. difficile of het toxine wordt niet aanbevolen bij kinderen < 1 jaar vanwege veelvoorkomende asymptomatische kolonisatie, tenzij sprake is van ernstige diarree bij zuigelingen met risicofactoren voor stase, zoals bij de ziekte van Hirschsprung, geopereerde anale atresie of andere ernstige darmmotiliteitsaandoeningen. C. difficile-enterocolitis moet bij deze populatie aangetoond worden, en zoek altijd naar een alternatieve medische oorzaak.

 

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Sommige patiënten met overgevoeligheidsreacties hebben een voorgeschiedenis van allergie voor macroliden gemeld, wees derhalve voorzichtig bij een bekende allergie voor macroliden.

Bij patiënten met een inflammatoire darmziekte (IBD) liggen de plasmaconcentraties fidaxomicine binnen het bereik van de spiegels die gezien worden bij patiënten zonder IBD.

Onderzoeksgegevens: Er zijn onvoldoende gegevens over de effectiviteit en veiligheid bij:

 • Pseudomembraneuze colitis
 • Matig tot ernstig verminderde leverfunctie (Child-Pughscore 7-15)
 • Ernstig verminderde nierfunctie (creatinineklaring < 30 ml/min).

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Interacties

Fidaxomicine en de metaboliet OP-1118 zijn substraten voor P-gp.

Niet relevant: ciclosporine verhoogt de Cmax en AUC van fidaxomicine 4-voudig.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met digoxine.

Relevante en/of andere interacties die voor de hele groep gelden :

Relevant: de werking van oraal buiktyfusvaccin kan worden verminderd bij gelijktijdige inname van antibacteriële middelen. Gescheiden inname met een interval van 3 dagen wordt aanbevolen. Alternatief: parenteraal buiktyfusvaccin.

Het effect van VKA's kan worden versterkt, waarschijnlijk door een verhoogde afbraak van stollingsfactoren gedurende de koortsperiode.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met orale anticonceptiva (dit geldt niet voor de enzyminducerende antibiotica rifabutine en rifampicine) of met TNF-α-antagonisten.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

ANTIBIOTICA
A07AA07
A07AA02

Paromomycine

Humatin
A07AA06

Vancomycine oraal

Vancocaps, Vancocin
A07AA09
IMIDAZOOLDERIVATEN
A07AC01

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. Astellas Pharma, SmPC Dificlir EU/1/11/733 11-03-2020, www.geneesmiddelinformatiebank.nl
 2. Informatorium Medicamentorum, (interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadpleegd 09-06-2020
 3. Zorginstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 09-06-2020

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

 • 09 juni 2020 11:35: nieuw
 • 08 juni 2020 16:59: Nieuwe monografie

Wijzigingen