Nystatine

Stofnaam
Nystatine
Merknaam
ATC code
A07AA02
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Fungicide en fungistatisch werkend polyeenantibioticum, verkregen uit een stam van Streptomyces noursei. Bindt aan sterolen in de celwand van de schimmel, waardoor de permeabiliteit van de celmembraan wordt verhoogd en essentiële celbestanddelen verloren gaan. Het is voornamelijk werkzaam tegen Candida albicans. Er treedt alleen een lokaal effect op.

Farmacokinetiek bij kinderen

Wordt niet geabsorbeerd na toediening via huid, slijmvliezen.
Wordt vrijwel niet geabsorbeerd na orale toediening.

Label dosisadvies Kinderformularium

Candidiasis van mond/keelholte, spruw: On-label
Candidiasis van slokdarm en maagdarmkanaal: On-label
Profylaxe spruw bij pasgeborenen: On-label
Profylaxe candidiasis van slokdarm en maagdarmkanaal: Off-label
 

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Profylaxe van spruw bij pasgeborenen
Pasgeborenen: 100.000 IE 1 dd

Candidiasis mond/keelholte, spruw
Prematuren: 400.000 IE/dag in 4 doses
Zuigelingen: 400.000-800.000 IE/dag in 4 doses
Kinderen: 1.600.000-2.400.000 IE/dag in 4 doses

Candidiasis maagdarmkanaal
Pasgeborenen: 300.000-400.000 IE/dag in 3-4 doses
Kinderen: 1.500.000-3.000.000 IE/dag in 3 doses

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Susp. oraal 100000 E/ml, 24 ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Ga snel naar:

Candidiasis van mond/keelholte; spruw
 • Oraal
  • Prematuren Zwangerschapsduur < 37 weken
   [2]
   • 400.000 IE/dag in 4 doses.
  • a terme neonaat
   [2]
   • 400.000 - 800.000 IE/dag in 4 doses. ALTERNATIEF:  na elke voeding 50.000-100.000 IE, maximaal 800.000 IE/dag.
   • Behandelduur:

    Bij spruw behandelen tot 1 week nadat zichtbare laesies zijn verdwenen.(bron NHG)

  • 1 maand tot 1 jaar
   [2]
   • 400.000 - 800.000 IE/dag in 4 doses. ALTERNATIEF: na elke voeding 50.000-100.000 IE/dosis, maximaal 800.000 IE/dag.
   • Behandelduur:

    Bij spruw behandelen tot 1 week nadat zichtbare laesies zijn verdwenen.(bron NHG)

  • 1 jaar tot 18 jaar
   [2]
   • 1.600.000 - 2.400.000 IE/dag in 4 doses.
   • Advies inname/toediening:

    De totale hoeveelheid suspensie voor oraal gebruik verdelen over beide zijden van de mondholte en, zo mogelijk, enkele minuten in de mond houden alvorens door te slikken.

Candidiasis van slokdarm en maagdarmkanaal (Behandeling)
 • Oraal
  • a terme neonaat
   [2] [4]
   • 300.000 - 400.000 IE/dag in 3 - 4 doses.
  • 1 maand tot 18 jaar
   [2] [4]
   • 1.500.000 - 3.000.000 IE/dag in 3 doses.
Profylaxe spruw
 • Oraal
  • a terme neonaat
   [2]
   • 100.000 IE/dag in 1 dosis
Profylaxe van Candidiasis van slokdarm en maagdarmkanaal
 • Oraal
  • a terme neonaat
   • 450.000 - 600.000 IE/dag in 3 - 4 doses.
  • 1 maand tot 2 jaar
   [4]
   • 450.000 - 600.000 IE/dag in 3 - 4 doses.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Voorbijgaande misselijkheid, braken en diarree.

Zelden: overgevoeligheidsreacties, huidreacties (Stevens-Johnsonsyndroom), lokale irritatie of sensibilisatie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Een allergische reactie kan optreden als gevolg van het plotseling vrijkomen van grote hoeveelheden candidine; in dit geval de behandeling staken.

Bij optreden van lokale irritatie, sensibilisatie en uiteraard bij het optreden van het Stevens-Johnsonsyndroom, de behandeling staken.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Geen

ANTIMICROBIELE DARMMIDDELEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

ANTIBIOTICA
A07AA07

Fidaxomicine

Dificlir
A07AA12

Paromomycine

Humatin
A07AA06

Vancomycine oraal

Vancocaps, Vancocin
A07AA09
IMIDAZOOLDERIVATEN
A07AC01

Referenties

 1. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiele therapie, 2005
 2. Sanofi-Aventis BV, SPC Nystatine,(RVG 06771) 14-06-2023, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 3. Beentjes MM et al., NHG-Standaard Zwangerschap en kraamperiode (tweede herziening)., Huisarts Wet , 2012, 55(3), 112-25
 4. Dermapharm AG, Nystaderm S (6863327.00.00), 02/2014
 5. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 09 nov 2014
 6. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 04 nov 2019

Wijzigingen

 • 18 november 2021 09:01: Alternatieve toediening bij spruw toegevoegd: na iedere voeding max 8 dd obv NHG standaard zwangerschap en kraamperiode
 • 17 november 2021 14:53: Nieuwe indicatie "profylaxe van candidiasis van esofagus en GI tract" obv Duitse SmPC
 • 15 maart 2021 11:57: Aan de indicatie Candidiasis van slokdarm en maagdarmkanaal is toegevoegd dat het om behandeling gaat (geen profylaxe)
 • 22 juli 2020 09:57: Indicatie profylaxe spruw bij pasgeborenen toegevoegd
 • 17 september 2018 11:58: Behandelduur spruw toegevoegd

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering