Omalizumab

Stofnaam
Omalizumab
Merknaam
Xolair
ATC code
R03DX05
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Een met behulp van recombinant-DNA-technologie vervaardigd gehumaniseerd monoklonaal antilichaam, dat zich selectief bindt aan humaan immunoglobuline E (IgE). Het voorkomt binding van IgE aan de hoog-affiene FCεRI-receptor, waardoor de hoeveelheid vrij IgE die beschikbaar is om een allergische cascade teweeg te brengen, afneemt. Binnen 1 uur na injectie wordt de serumconcentratie vrij IgE verlaagd. De gemiddelde vermindering is 84–99% van de beginwaarde.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Label dosisadvies Kinderformularium

Astma: On-label
Chronische urticaria:
< 12 jaar: off-label
> 12 jaar: on-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Ernstig persistent astma:
> 6 jaar: dosis op basis gewicht en IgE.
Chronische spontane urticaria: ≥12 jaar: 300 mg elke 4 weken

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor inj.vlst. 75 mg, 150 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Verbeteren astma controle bij ernstig persistent astma
 • Subcutaan
  • 6 jaar tot 18 jaar
   [1]
    • De dosis en de doseringsfrequentie worden bepaald door de serumconcentratie totaal IgE gemeten voor de start van de behandeling, en door het lichaamsgewicht, zie onderstaande tabel.
    • Behandeling door een kinderarts-specialist (pulmonoloog) die ervaring heeft met gebruik van omalizumab voor deze indicatie.

    DOSEERSCHEMA (dosering in mg/dosis)
    Let op onderscheid in doseerfrequentie (iedere 4 weken versus iedere 2 weken)
    X = geen gegevens beschikbaar voor dosisaanbeveling

    aanvangs-
    waarde
    IgE
    ≥20-
    25kg
    >25-
    30kg
    >30-
    40kg
    >40-
    50kg
    >50-
    60kg
    >60-
    70kg
    >70-
    80kg
    >80-
    90kg
    >90-
    125kg
    >125-
    150kg
    ≥30-100 75
    mg/
    4 wk
    75
    mg/
    4 wk
    75
    mg/
    4 wk
    150
    mg/
    4 wk
    150
    mg/
    4 wk
    150
    mg/
    4 wk
    150
    mg/
    4 wk
    150
    mg/
    4 wk
    300
    mg/
    4 wk
    300
    mg/
    4 wk
    >100-200 150
    mg/
    4 wk
    150
    mg/
    4 wk
    150
    mg/
    4 wk
    300
    mg/
    4 wk
    300
    mg/
    4 wk
    300
    mg/
    4 wk
    300
    mg/
    4 wk
    300
    mg/
    4 wk
    450
    mg/
    4 wk
    600
    mg/
    4 wk
    >200-300 150
    mg/
    4 wk
    150
    mg/
    4 wk
    225
    mg/
    4 wk
    300
    mg/
    4 wk
    300
    mg/
    4 wk
    450
    mg/
    4 wk
    450
    mg/
    4 wk
    450
    mg/
    4 wk
    600
    mg/
    4 wk
    375
    mg/
    2 wk
    >300-400 225
    mg/
    4 wk
    225
    mg/
    4 wk
    300
    mg/
    4 wk
    450
    mg/
    4 wk
    450
    mg/
    4 wk
    450
    mg/
    4 wk
    600
    mg/
    4 wk
    600
    mg/
    4 wk
    450
    mg/
    2 wk
    525
    mg/
    2 wk
    >400-500 225
    mg/
    4 wk
    300
    mg/
    4 wk
    450
    mg/
    4 wk
    450
    mg/
    4 wk
    600
    mg/
    4 wk
    600
    mg/
    4 wk
    375
    mg/
    2 wk
    375
    mg/
    2 wk
    525
    mg/
    2 wk
    600
    mg/
    2 wk
    >500-600 300
    mg/
    4 wk
    300
    mg/
    4 wk
    450
    mg/
    4 wk
    600
    mg/
    4 wk
    600
    mg/
    4 wk
    375
    mg/
    2 wk
    450
    mg/
    2wk
    450
    mg/
    2wk
    600
    mg/
    2 wk
    X
    >600-700 300
    mg/
    4 wk
    225
    mg/
    2 wk
    450
    mg/
    4 wk
    600
    mg/
    4 wk
    375
    mg/
    2 wk
    450
    mg/
    2wk
    450
    mg/
    2wk
    525
    mg/
    2wk
    X X
    >700-800 225
    mg/
    2 wk
    225
    mg/
    2 wk
    300
    mg/
    2wk
    375
    mg/
    2 wk
    450
    mg/
    2wk
    450
    mg/
    2wk
    525
    mg/
    2wk
    600
    mg/
    2wk
    X X
    >800-900 225
    mg/
    2 wk
    225
    mg/
    2 wk
    300
    mg/
    2wk
    375
    mg/
    2 wk
    450
    mg/
    2wk
    525
    mg/
    2wk
    600
    mg/
    2wk
    X X X
    >900-1000 225
    mg/
    2 wk
    300
    mg/
    2wk
    375
    mg/
    2 wk
    450
    mg/
    2wk
    525
    mg/
    2wk
    600
    mg/
    2wk
    X X X X
    >1000
    -1100
    225
    mg/
    2 wk
    300
    mg/
    2wk
    375
    mg/
    2 wk
    450
    mg/
    2wk
    600
    mg/
    2wk
    X X X X X
    >1100
    -1200
    300
    mg/
    2wk
    300
    mg/
    2wk
    450
    mg/
    2wk
    525
    mg/
    2wk
    600
    mg/
    2wk
    X X X X X
    >1200
    -1300
    300
    mg/
    2wk
    375
    mg/
    2 wk
    450
    mg/
    2wk
    525
    mg/
    2wk
    X X X X X X
    >1300
    -1500
    300
    mg/
    2wk
    375
    mg/
    2 wk
    525
    mg/
    2wk
    600
    mg/
    2wk
    X X X X X X
Chronische urticaria
 • Subcutaan
  • 6 jaar tot 12 jaar
   [2] [3] [4] [5]
   • Er zijn slechts enkele case beschrijvingen beschikbaar over het gebruik van omalizumab bij chronische urticaria bij kinderen. Een goed onderbouwd dosisadvies kan daarom niet worden gegeven. Daarom volgt een beschrijving van de cases:

    • 300 mg elke 2 weken: 10-jarig meisje [Netchiporouk 2015]
    • 300 mg elke 4 weken: 8-jarige jongen [Viswanathan 2013]
    • 150 mg elke 2 weken: 10-jarige jongen [Uysal 2014]
    • 150 mg elke 4 weken: 7- en 10-jarige [Sussman 2014], 4 en 5 jarige meisjes [Netchiporouk 2015]

    Wanneer de urticaria in remissie komen, wordt de dosis afgebouwd.
    Behandeling door een kinderarts-allergoloog of kinder -dermatoloog die ervaring heeft met gebruik van omalizumab voor deze indicatie.

  • 12 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • 300 mg/dosis elke 4 weken.
   • Behandeling door een kinderarts-allergoloog of kinderdermatoloog die ervaring heeft met gebruik van omalizumab voor deze indicatie.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

< 12 jaar:
Zeer vaak (> 10%): hoofdpijn, koorts.

Vaak (1-10%): pijn in de bovenbuik.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaak (1-10%): hoofdpijn, reacties op de injectieplaats zoals pijn, jeuk, erytheem, zwelling.

Soms (0,1-1%): misselijkheid, diarree, dyspepsie, gewichtstoename, moeheid, slaperigheid, duizeligheid, paresthesie, syncope, orthostatische hypotensie, blozen, hoesten, faryngitis, allergische bronchospasmen, urticaria, jeuk, fotosensibilisatie, opgezwollen armen, influenza-achtig beeld.

Zelden (0,01-0,1%): parasitaire infecties, lokale of systemische allergische reacties zoals laryngo-oedeem, angio-oedeem, anafylactische reacties, vorming van antilichamen.

Verder zijn gemeld: (ernstige) immuungemedieerde trombocytopenie, allergische granulomateuze vasculitis (met name churg-strausssyndroom), serumziekte waaronder koorts, lymfadenopathie, artralgie, gewrichtszwelling, huiduitslag. Myalgie, alopecia.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Behandeling met omalizumab alleen overwegen bij patiënten met overtuigend IgE-gemedieerd astma. Niet toepassen bij de behandeling van acute verergering van astma, acute bronchospasmen of status asthmaticus. Effect is pas aangetoond na ten minste 12–16 weken behandeling. Na 16 weken dient het effect van de behandeling beoordeeld te worden alvorens die te vervolgen met de injectie. Voorzichtigheid is geboden bij auto-immuunziekten, immuuncomplexgemedieerde aandoeningen of reeds bestaande nier- of leverinsufficiëntie. Tevens bij patiënten die veel kans lopen op worminfecties, vooral wanneer zij naar gebieden reizen waar deze infecties endemisch zijn. Als patiënten niet reageren op de aanbevolen behandeling met anthelminthica, overweeg dan de behandeling met omalizumab te staken. Lokale of systemische allergische reacties (waaronder anafylaxie/anafylactische shock) kunnen optreden, ook met aanvang na langdurige behandeling; gewoonlijk binnen 2 uur, maar ook 2–24 uur na injectie. De behandeling staken bij ernstige overgevoeligheidsreacties. Bij hyperimmunoglobuline E-syndroom of allergische bronchopulmonaire aspergillose of voor de preventie van anafylactische reacties waaronder die reacties die worden veroorzaakt door voedselallergie, atopische dermatitis of allergische rinitis is omalizumab niet onderzocht. Behandeling met systemische of inhalatiecorticosteroïden niet abrupt staken. Bij vermindering van systemische corticosteroïdbehandeling alert zijn op symptomen van eosinofilie, zoals vasculitische huiduitslag, achteruitgang van pulmonale symptomen, paranasale sinusafwijkingen, cardiale complicaties en/of neuropathie.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Geen

OVERIGE MIDDELEN BIJ ASTMA/COPD VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

XANTHINEDERIVATEN
R03DA04
LEUKOTRIEENANTAGONISTEN

Montelukast

Singulair
R03DC03
OVERIGE MIDDELEN BIJ ASTMA/COPD VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

Mepolizumab

Nucala
R03DX09

Tezepelumab

Tezspire
R03DX11

Referenties

 1. Novartis Europharm Limited. , SPC Xolair( EU/1/05/319/002-4) 25-07-2019, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Sussman G et al. , Real-life experiences with omalizumab for the treatment of chronic urticarial. , Ann Allergy Asthma Immunol., 2014, Feb;112(2):, 170-4
 3. Uysal P et al. J , An algorithm for treating chronic urticaria with omalizumab: dose interval should be individualized. , Allergy Clin Immunol., 2014, Mar;133(3):, 914-5.e2
 4. Viswanathan RK et al. 2013, Retrospective analysis of the efficacy of omalizumab in chronic refractory urticarial., Allergy Asthma Proc., 2013, Sep-Oct;34(5):, 446-52
 5. Netchiporouk E et al., Management of pediatric chronic spontaneous and physical urticaria patients with omalizumab: case series., Pediatr Allergy Immunol., 2015 , Sep;26(6), 585-8
 6. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen)., Geraadpleegd 15 mrt 2016
 7. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 15 mrt 2016

Wijzigingen

 • 15 juli 2016 13:51: N.a.v. nieuwe literatuur: case serie toegevoegd aan chronische urticaria bij kinderen 6-12 jaar
 • 16 maart 2016 10:44: De literatuur over de toepassing van omalizumab bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van de indicatie chronische urticaria
 • 21 augustus 2015 13:21: Kolom >125-150 kg toegevoegd

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering