Dexamethason oogdruppels

Stofnaam
Dexamethason oogdruppels
Merknaam
Dexa-Pos, Dexamethason Monofree
ATC code
S01BA01

Dexamethason oogdruppels

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Sterk werkend, in water oplosbare corticosteroïdester voor lokale toepassing. Corticosteroïden hebben een anti-inflammatoire en vasoconstrictieve werking, en penetreren diep in het oog. Zij onderdrukken de ontstekingsreactie en de symptomen van verschillende aandoeningen, echter zonder de eraan ten grondslag liggende aandoeningen te genezen.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Algemene opmerkingen

Ook verkrijgbaar zonder conserveermiddel (Dexamethason Monofree)

Label dosisadvies Kinderformularium

Inflammatoire aandoeningen: Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Inflammatoire oogaandoeningen: niet geregistreerd voor kinderen

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Oogdr. (fosfaat als di-Na-zout) 1 mg/ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Inflammatoire, niet-infectieuze aandoening van de conjunctiva, uveitis en post-operatief
 • Oculair
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [2]
   • Oogdruppels 0.1%: 1 druppel(s)/dosis 4 dd.
   • In ernstige gevallen kan frequentere toediening nodig zijn, tot 1 druppel per 2 uur.

    Lokaal sterker werkzaam dan fluormetholon. De toepassing van corticosteroiden in het oog dient onder supervisie van de oogarts te geschieden.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Lokale bijwerkingen:
Zeer vaak (> 10%): stijging intra-oculaire druk (zie ook Waarschuwingen en voorzorgen).

Vaak (1-10%): onmiddellijk na instillatie: irritatie, brandend gevoel, prikkend gevoel, jeuk en wazig zicht.

Soms (0,1-1%): allergische en overgevoeligheidsreacties. Vertraagde wondheling, posterieur capsulair cataract (vooral bij diabetes mellitus en bij cumulatieve doses dexamethason), ontwikkeling van opportunistische infecties en glaucoom.

Zelden (0,01-0,1%): mydriase, ptosis, keratitis, conjunctivitis, veranderingen in corneadikte, cornea-oedeem en ulceratie.

Zeer zelden (< 0,01%): aangezichtsoedeem, corticosteroïd-geïnduceerde uveïtis, corneale calcificaties, kristallijne keratopathie.

Verder is gemeld: verandering in het gezichtsvermogen, o.a. wazig zicht.

Bij ziekten die een verdunning van de cornea veroorzaken, kan het lokaal gebruik van steroïden in sommige gevallen leiden tot perforatie.

Systemische bijwerkingen:
Soms (0,1-1%): onderdrukking van de bijnierfunctie (met name bij een frequent toedieningsschema).

Verder is gemeld: stijging bloedglucosespiegel bij diabetespatiënten. Bijniersuppressie, syndroom van Cushing.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

 • ooginfecties, die niet gecontroleerd worden met een anti-infectieuze behandeling zoals:
  • acute purulente bacteriële infecties (incl. Pseudomonas- en Mycobacterium-infecties);
  • schimmelinfecties;
  • epitheliale Herpes simplex-keratitis (dendritische keratitis), Vaccinia, Varicella zoster en de meeste andere virusaandoeningen van de cornea en conjunctiva;
   keratitis amoebiasis.
 • perforatie, ulceratie en beschadiging van het hoornvlies met onvolledige vorming van dekweefsel;
 • tuberculose;
 • (bekende) verhoogde oogboldruk veroorzaakt door glucocorticosteroïden.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Kinderen en ouderen zijn gevoeliger om een oculaire-hypertensieve respons en/of steroïd geïnduceerd cataract te ontwikkelen. Een frequentere controle is aanbevolen.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Niet gebruiken bij een rood oog waarvan de diagnose niet is gesteld.

Secundaire ooginfecties: oogpreparaten met corticosteroïden vermeerderen de kans op secundaire ooginfecties en kunnen een ooginfectie maskeren of verergeren. Bij een ooginfectie alleen lokale corticosteroïden geven als de infectie onder controle is door een efficiënte anti-infectieuze behandeling. Schimmelinfecties van de cornea treden vooral op tijdens langdurig gebruik van corticosteroïden. Wees bedacht op een schimmelinfectie bij persisterende ulceratie van de cornea. Indien schimmelinfecties optreden de behandeling met corticosteroïden staken.

Glaucoom, cataract: bij verandering in het gezichtsvermogen en een voorgeschiedenis van toegenomen intra-oculaire druk, glaucoom en/of cataract is nauwkeurige controle aangewezen. Langdurige behandeling kan leiden tot verhoogde intra-oculaire druk met mogelijke ontwikkeling van glaucoom en cataract. Adequate controle is aangewezen, vooral bij glaucoom, diabetes mellitus, ouderen en kinderen. Ook de zeldzame oogaandoening centrale sereuze chorioretinopathie (CSCR) is gemeld na gebruik van systemische en lokale corticosteroïden.

Niet gebruiken bij epitheliale herpes simplex keratitis. Wees zeer voorzichtig bij gebruik van oogpreparaten met corticosteroïden bij de behandeling van diepe herpes simplex keratitis (aantasting diepere cornealagen); een gecombineerde efficiënte antivirale behandeling en regelmatig onderzoek met een spleetlamp zijn noodzakelijk.

Niet gebruiken bij een cornea-ulcus behalve als de ontsteking de hoofdoorzaak is van vertraging in het genezingsproces en een reeds aangepaste oorzakelijke behandeling is voorgeschreven; adequate controle is aangewezen. Lokale corticosteroïden kunnen bij aandoeningen die gepaard gaan met een verdunning van cornea en sclera, perforaties veroorzaken.

Allergische conjunctivitis: lokale corticosteroïden alleen (en enkel kortdurend) gebruiken in de acute fase van ernstige vormen van allergische conjunctivitis die niet reageren op de standaardbehandeling.

Het syndroom van Cushing en/of bijniersuppressie kan voorkomen na intensieve of langdurige onafgebroken behandeling bij patiënten met een predispositie, inclusief kinderen en patiënten behandeld met CYP3A4- remmers (waaronder ritonavir en cobicistat); in deze gevallen de behandeling geleidelijk staken.

Geen contactlenzen dragen tijdens een behandeling met dexamethason oogdruppels.

Hulpstoffen:

Benzalkoniumchloride (in sommige oogdruppels) kan bij droge ogen of een beschadigde cornea bij langdurig gebruik leiden tot keratitis punctata en/of toxische ulceratieve keratopathie.
Fosfaathoudende oogdruppels kunnen bij een ernstig beschadigde cornea leiden tot corneacalcificaties; bij een teken van corneacalcificaties het gebruik staken en overstappen op fosfaatvrije dexamethason-oogdruppels.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

ANTI-INFLAMMATOIRE MIDDELEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

CORTICOSTEROIDEN

Fluormetholon

FML liquifilm
S01BA07

Prednisolon oculaire toepassing

Ultracortenol, Predforte
S01BA04

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al., Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Thea Pharma nv, SPC Monofree Dexamethason (RVG 18658), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 20 okt 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h18658.pdf
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen)., Geraadpleegd 19 april 2021
 4. Teva BV, Dexamethason oogdruppels (RVG 56003) 14 november 2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Wijzigingen

 • 20 april 2021 08:12: Waarschuwing bij kinderen tav oculaire-hypertensieve respons toegevoegd obv SmPC

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering