Fluormetholon

Stofnaam
Fluormetholon
Merknaam
FML liquifilm
ATC code
S01BA07
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

Inflammatoire, niet-infectieuze aandoening van de conjunctiva
< 2 jaar: Off-label
>2 jaar:
On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Inflammatoire, niet-infectieuze aandoening van de conjunctiva
>2 jaar: 1-2 druppels 2-4 dd. (eerste 48 uur tot max 2 druppels elk uur)
 

Eigenschappen

Sterk werkend corticosteroïd voor lokale toepassing. Corticosteroïden hebben een anti-inflammatoire, antipruritische en vasoconstrictieve werking. Zij onderdrukken de ontstekingsreactie en de symptomen van verschillende aandoeningen, echter zonder de eraan ten grondslag liggende aandoeningen te genezen.

Farmacokinetiek

Geen informatie

Doseringen

Inflammatoire, niet-infectieuze aandoening van de conjunctiva, uveitis en post-operatief
 • Oculair
  • < 2 jaar
   [1]
   • 1 druppel(s)/dosis 1-4 dd.
   • Er zijn geen studies verricht naar het gebruik van fluormetholon bij kinderen jonger dan 2 jaar

  • 2 jaar tot 18 jaar
   • 1 - 2 druppel(s)/dosis 2-4 dd.
   • Zo nodig gedurende de eerste 24-48 uur 2 druppels met tussenpozen van 1 uur

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Oogdr. 0,1%  (1 mg/ml)  Bevat polyvinylalcohol 1,4%. Conserveermiddel benzalkoniumchloride

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

ANTI-INFLAMMATOIRE MIDDELEN

CORTICOSTEROIDEN

Dexamethason oogdruppels

Dexa-Pos, Dexamethason Monofree
S01BA01

Prednisolon oculaire toepassing

Ultracortenol, Predforte
S01BA04

Bijwerkingen algemeen

Soms een prikkelend of brandend gevoel in het oog. Langdurig gebruik van corticosteroïdoogdruppels kan leiden tot onderdrukking van de bijnierschorsfunctie en tot cataracta subcapsularis posterior en verhoogde intra-oculaire druk (glaucoom) met beschadiging van de nervus opticus; visus- en gezichtsveldafwijkingen. Secundaire ooginfecties als gevolg van onderdrukking van de afweer kunnen optreden.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Aandoeningen, veroorzaakt door een bacterie, virus, schimmel, gist of parasiet. Ulcereuze aandoeningen, wonden. Overgevoeligheid voor corticosteroïden of benzalkoniumchloride.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Toepassing van corticosteroiden in het oog dient onder supervisie van een oogarts te geschieden.
 

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

In verband met de mogelijkheid van verhoging van de intra-oculaire druk is adequate controle met een tonometer, m.n. bij glaucoom of indien glaucoom in de familie voorkomt, vereist. Wanneer de mogelijkheid van infectie bestaat, dient men eerst een behandeling met de aangewezen antibiotica te overwegen. Gecombineerd met een antibiotische therapie dient de infectie prompt te reageren, anders het gebruik van dit preparaat staken. Corticosteroïden kunnen een ooginfectie maskeren of verergeren. Bij aandoeningen met een verdund hoornvlies kan perforatie optreden. Tijdens langdurige behandeling met corticosteroïden kunnen zich schimmelinfecties van de cornea ontwikkelen; hiermee dient rekening te worden gehouden bij elke hardnekkige ulceratie van de cornea, waarbij een steroïd werd of wordt gebruikt. Bij periodiek onderzoek dienen vooral cornea en lens te worden gecontroleerd i.v.m. de kans op verweking of cataract. Tijdens gebruik geen zachte contactlenzen dragen, harde contactlenzen niet tot 45 minuten na indruppelen. Door tijdens of direct na toediening de traanbuis 1–3 min. dicht te drukken wordt de kans op systemische reacties verminderd en wordt voorkomen dat de druppeloplossing snel afvloeit naar de neus- en keelholte.

Interacties

Er zijn geen interacties bij lokale toepassing.

Referenties

 1. Rademaker CAM et al, Geneesmiddelen Formularium voor Kinderen, UMCU/WKZ , 2008
 2. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 23 okt 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 23 okt 2014
 4. Allergan Pharmaceuticals Ireland, SPC FML Liquifilm (RVG 06539), www.cbg-meb.nl , Geraadpleegd 27okt2011, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h06539.pdf

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering