Ammoniumchloride

Stofnaam
Ammoniumchloride
Merknaam
ATC code
G04BA01
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

Unlicensed

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd als geneesmiddel.

Eigenschappen

Ammoniumchloride bevat ong. 18.7 mmol (= 337 mg) ammonium en 18.7 mmol (= 663 mg) chloride per g.
Het heeft zuurvormende eigenschappen. Bij de omzetting van het ammoniumion in de lever tot ureum komt een waterstofion vrij. Het waterstofion reageert met waterstofcarbonaat, waardoor de pH van het bloed daalt en alkalose wordt gecorrigeerd.
 

Farmacokinetiek

Er zijn geen gegevens bekend over de farmacokinetische parameters van ammoniumchloride bij kinderen.

Doseringen

Aanzuren urine
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   • 75 mg/kg/dag in 4 doses. Max: 6 g/dag.
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   • 75 mg/kg/dag in 4 doses. Max: 6 g/dag.
Metabole alkalose
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   • Startdosering:
    Dosis mmol NH4Cl = [0.3 L/kg x lichaamsgewicht (kg)] x base-overschot (mmol/L);
    50% van dosis toedienen over minimaal 3 uur, daarna opnieuw evalueren.

    Onderhoudsdosering:
    titreren, de gebruikelijke dosis ligt meestal tussen de 50-100 mg/kg/dag.

     

    • 0.3 L/kg in de formule is het extracellulaire bicarbonaat en de base excess is bepaald door lab en gerapporteerd met de arteriële bloedgassen
    • Voor toedienen verdunnen tot 0,2 mmol/ml (max 0,4 mmol/ml). Maximale infusiesnelheid 1 mmol/kg/uur.


    Er is geen evidence omtrent het gebruik van ammoniumchloride bij kinderen voor metabole alkalose. De dosering wordt bepaald aan de hand van het gewicht gelijk aan de methoden gebruikt bij volwassenen

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Injectievloeistof:
10% (100 mg/ml) via ErasmusMC
26.75% [5 mmol/mL] (20 mL) (via internationale apotheek)
 

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

UROLOGISCHE MIDDELEN

MIDDELEN BIJ URGE-INCONTINENTIE

Oxybutynine

Dridase, Vesolox
G04BD04

Solifenacine

Vesicare
G04BD08

Tolterodine

Detrusitol
G04BD07
MIDDELEN BIJ ERECTIESTOORNIS

Sildenafil

Revatio
G04BE03

Bijwerkingen algemeen

Na orale toediening kan ammoniumchloride irritatie van de maagmucosa geven en met name in hoge dosering misselijkheid en braken veroorzaken.

Na intraveneuze toediening kunnen pijn en irritatie op de toedieningsplaats optreden, vooral bij snelle infusie.

Verder kunnen hoge doses leiden tot metabole acidose (vooral bij nierfunctiestoornis), hypokaliëmie en, met name bij snelle intraveneuze infusie, tot hepatische encefalopathie ten gevolge van ammoniakaccumulatie. Symptomen van overmatige dosering zijn onder andere bleekheid, zweten, hyperventilatie, bradycardie, hoofdpijn, slaperigheid, verwardheid, spiertrekkingen, convulsies en coma.

 

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Ernstige lever- en nierfunctiestoornis en primaire respiratoire acidose.
Voorzichtigheid is geboden bij pulmonale insufficiëntie en cardiaal oedeem.
 

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Monitor serum elektrolyten en serum ammonia. Let op tekenen van ammonia intoxicatie.

Interacties

Niet beoordeeld: bij combinatie met spironolacton neemt het risico op acidose

Referentie

 1. NKFK , Expert opinie

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering