Tiopronine

Stofnaam
Tiopronine
Merknaam
Captimer
ATC code
R05CB12
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Unlicensed

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd in Nederland

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Dragee 100 mg, 250 mg

Eigenschappen

Heeft ongeveer dezelfde eigenschappen als penicillamine, maar de bijwerkingen zijn minder ernstig.

De werking bij cystinurie berust op de vorming van oplosbare disulfide-cystinecomplexen.

De werking bij de ziekte van Wilson berust op vorming van stabiele oplosbare kopercomplexen die met de urine worden uitgescheiden.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Algemene opmerkingen

Orphan drug bij cystinurie. Behandeling geschiedt in gespecialiseerde kindernier-centra.
Mag alleen worden afgeleverd op bewustheidsverklaring (artsenverklaring). Bij cystinurie en de ziekte van Wilson bij overgevoeligheid voor penicillamine bestaat aanspraak op vergoeding.

Doseringen

Cystinurie
 • Oraal
  • ≥ 9 jaar
   • Startdosering: 15 mg/kg/dag in 3 doses.
   • Onderhoudsdosering: Zo nodig verhogen op geleide effect tot max 50 mg/kg/dag in 3 doses.
   • Behandeling door of na overleg met een kinderarts-specialist (metabole ziekten/nefroloog) die ervaring heeft met gebruik van tiopronine voor deze indicatie.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

EXPECTORANTIA, EXCL COMB.PREP. MET HOESTPRIKKELDEMP.MIDD.

EXPECTORANTIA
R05CA
MUCOLYTICA

Acetylcysteine

Fluimucil, Bisolbruis
R05CB01

Broomhexine

Bisolvon
R05CB02

Dornase alfa

Pulmozyme
R05CB13
R05CB

Bijwerkingen bij kinderen

Hypersensitiviteit, glomerulotubulopathie, bloedbeeldafwijkingen.

Bijwerkingen algemeen

Bijwerkingen kunnen frequenter optreden bij patiënten die eerder bijwerkingen door penicillamine hadden.

Bij minder dan 1% van de patiënten: allergische huidreacties, maagdarmstoornissen, smaakverlies, koorts, jeuk, stomatitis, pemfigus, huiduitslag en eczeem.

Zelden stijging van de transaminasewaarden, hepatitis, leukopenie, trombocytopenie, agranulocytose, nefropathie, nefrotisch syndroom, proteïnurie, oedeem, hypoglykemie, myopathie, myasthenia gravis en syndroom van Goodpasture.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Cave hypersensitiviteit, glomerulotubulopathie, bloedbeeldafwijkingen.

Interacties

Niet beoordeeld: gelijktijdige toediening van ijzer vermindert de absorptie door complexvorming. Tiopronine moet ten minste 2 uur vóór ijzer (gewoon preparaat) worden ingenomen. Een ijzerpreparaat met gereguleerde afgifte moet worden vervangen door een gewoon preparaat.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Informatorium Medicamentorum, (Bijwerkingen, Contra-indicaties, Interacties), Geraadpleegd 19 nov 2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering