Exenatide

Stofnaam
Exenatide
Merknaam
Bydureon
ATC code
A10BJ0
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Diabetes mellitus type 2 bij onvoldoende effect van dieet en lichamelijke inspanning, in combinatie met andere glucoseverlagende geneesmiddelen indien deze middelen onvoldoende effect hebben.
≥ 10 jaar: 2 mg 1x per week subcutaan

Eigenschappen

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Farmacokinetiek

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Doseringen

Diabetes mellitus type II
 • Subcutaan
  • 10 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • 2 mg/dosis 1 x per week.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inj. vlst. 2 mg flac
Inj. vlst. 2 mg pen

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen

Bij meer dan 10% van de patiënten: hypoglykemie (in combinatie met een sulfonylureumderivaat, al dan niet met metformine), misselijkheid, braken, diarree en obstipatie; bij terminale nierziekte nemen de frequentie en de ernst van gastro-intestinale effecten toe.

Bij 1-10%: gewichtsverlies (meer dan 1.5 kg per week), hypoglykemie (in combinatie met insuline), verminderde eetlust, oprispingen, winderigheid, dyspepsie, buikpijn, gastro-oesofageale reflux, abdominale distensie, hoofdpijn, duizeligheid, overmatig zweten, asthenie, vermoeidheid, jeuk, urticaria en jeuk en erytheem op de injectieplaats.

Bij minder dan 1%: smaakstoornissen, acute pancreatitis, ingewandenobstructie, vertraagde maaglediging, slaperigheid, uitdroging, alopecia, huiduitslag op de injectieplaats en (acute) nierfunctiestoornissen.

Zelden zenuwachtigheid en anafylaxie.

Verder zijn gemeld vorming van antilichamen, trombocytopenie, maculaire en papulaire huiduitslag, angio-oedeem en abcessen en cellulitis op de injectieplaats.

Indien acute pancreatitis optreedt, dan moet de behandeling worden gestaakt en niet worden hervat.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

 • overgevoeligheid;
 • volgens de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 tevens pancreascarcinoom, medullair schildkliercarcinoom, ernstige leverfunctiestoornis en ernstig hartfalen;
 • toepassing wordt ontraden bij ernstige gastro-intestinale aandoeningen (waaronder gastroparese) vanwege het risico op gastro-intestinale bijwerkingen;
 • voorzichtigheid is geboden bij pancreatitis in de anamnese.

Interacties

Niet beoordeeld:
Exenatide in een dagelijkse dosering vertraagt de maaglediging en kan de mate en snelheid van absorptie van gelijktijdig oraal toegediende middelen verminderen. Antibiotica dienen worden ingenomen ten minste 1 uur voorafgaand aan de exenatide-injectie. Middelen in maagsapresistente vorm dienen ten minste 1 uur voorafgaand aan of 4 uur na de injectie te worden ingenomen.

Referenties

 1. AstraZeneca AB, SmPC Bydureon EU/1/11/696/001-002 (26-8-2022), www.ema.europa.eu
 2. Informatorium Medicamentorum, Interacties, contra-indicaties en bijwerkingen, Geraadpleegd 30-9-2022

Wijzigingen

 • 04 mei 2023 17:22: New monograph

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering