Clindamycine cutaan

Stofnaam
Clindamycine cutaan
Merknaam
ATC code
D10AF01
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Bacteriostatisch antibioticum, behorend tot de lincomycinen. Clindamycine bindt aan de 50S-subunit van het bacteriële ribosoom en remt daarmee de vroege fase van de bacteriële eiwitsynthese. Clindamycine is werkzaam tegen o.a. de vaak voorkomende Cutibacterium acnes (voorheen Propionibacterium acnes).

Clindamycine heeft ook een anti-inflammatoire en immunomodulerende werking. Vooral pustels en papels worden bestreden, het is minder werkzaam tegen comedonen.

Bij hidradenitis suppurativa komt het effect mogelijk tot stand door de bijkomende immunomodulerende nevenwerking.

Bij acne vulgaris treedt een duidelijke klinische verbetering over het algemeen op na ca. vier weken.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Acne
> 12 jaar: 2 dd een dunne laag aanbrengen op de te behandelen plaats. Behandelduur circa 4 weken

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Lotion (als diwaterstoffosfaat of hydrochloride-1-water) 10 mg/ml (1%)
Gel (hydrochloride-1-water) 10 mg/g (1%)

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Acne vulgaris
 • Cutaan
  • ≥ 12 jaar
   [1] [2] [3]
   • 1%: 1-2 maal daags een dunne laag aanbrengen op aangedane huid.

   • Behandelduur:

    minimaal 6 weken, maximaal 3 maanden

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Lokaal: Zeer vaak (> 10%): huidklachten (droogheid, irritatie), urticaria.

Vaak (1-10%): seborroe.

Verder zijn gemeld: vette huid, roodheid, contacteczeem, folliculitis. Oogirritatie, oogpijn.

De huidirritatie en erytheem komen vooral voor bij de alcoholbevattende preparaten.

Systemisch: Soms (0,1-1%): maag-darmaandoeningen (zoals misselijkheid, braken, buikpijn, diarree).

Verder is gemeld: pseudomembraneuze colitis.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

 • overgevoeligheid voor lincomycinen.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Lotions en oplossingen zijn ontvlambaar; vermijd contact met open vuur.

Toedieningsinformatie: vermijd, vooral bij gebruik van de oplossing/lotion, contact met ogen, slijmvliezen en beschadigde huid. Clindamycine oplossing/lotion is op alcoholbasis en kan een branderig gevoel en irritatie van de ogen, slijmvliezen en beschadigde huid veroorzaken. Bij incidenteel contact overvloedig spoelen met water.

Indien ernstige of aanhoudende diarree optreedt de diagnose pseudomembraneuze colitis overwegen en behandeling staken. Wees voorzichtig bij een voorgeschiedenis van een inflammatoire darmziekte of een door een antibioticum veroorzaakte colitis.

Bacteriële resistentie: kruisresistentie met antimicrobiële middelen van de macrolidengroep kan voorkomen. De combinatie met benzoylperoxide of een lokaal retinoïde vermindert de kans op bacteriële resistentie.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Bij lokale toepassing zijn geen klinisch relevante interacties te verwachten.

 

ACNEPREPARATEN, LOKALE

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

RETINOIDEN VOOR ACNE, LOKALE

Adapaleen

Differin gel
D10AD03
D10AD53
D10AD01
PEROXIDEN

Benzoylperoxide

Benzac W
D10AE01
ANTIBACTERIELE MIDDELEN VOOR ACNE
D10AF51

Erytromycine cutaan

Inderm, Zineryt
D10AF02
D10AF51
OVERIGE ACNEPREPARATEN VOOR LOKAAL GEBRUIK
D10AX03

Referenties

 1. Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H., Wien, SmPC Dalacin-T (1-20589) , 02-2019
 2. Bruinsma M, et al, NHG Standaard Acne (derde herziening), Huisarts Wet, 2017 (april)
 3. Teva Nederland BV, SmPC Clindamycine oplossing voor cutaan gebruik (RVG 108315) 29-12-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 4. Informatorium Medicamentorum, Interacties, Geraadpleegd 22-10-2022, Geraadpleegd 27 okt 2015
 5. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, bijwerkingen, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 22-10-2022, Geraadpleegd 27 okt 2015

Wijzigingen

 • 19 oktober 2020 11:55: Doseerfrequentie aangepast op basis van SmPC
 • 24 oktober 2017 14:24: Doseeradvies Acne gewijzigd naar herziene NHG standaard
 • 29 oktober 2015 11:04: NIEUW TOEGEVOEGD

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering