Clindamycine cutaan

Stofnaam
Clindamycine cutaan
Merknaam
ATC code
D10AF01

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Acne
> 12 jaar: 2 dd een dunne laag aanbrengen op de te behandelen plaats. Behandelduur circa 4 weken

Eigenschappen

Bacteriostatische antibioticum , behorend tot de lincomycinen. Clindamycine bindt aan de 50S-subunit van het bacteriële ribosoom en remt daarmee de vroege fase van de bacteriële eiwitsynthese. Clindamycine is werkzaam tegen de vaak voorkomende Propionibacterium acnes en vermindert de concentratie van vrije vetzuren (deze hebben een comedogeen effect) in de talg. Verder zijn gevoelig: Staphylococcus aureus (meticilline-gevoelige stammen), Streptococcus agalactiae en Streptokokken van de 'viridans'-groep. Verworven resistentie kan een probleem zijn bij: Staphylococcus aureus (meticilline-resistente stammen), Staphylococcus epidermis, Staphylococcus haemolyticus en Propionibacterium spp.

Farmacokinetiek

Geen informatie

Doseringen

Acne vulgaris
 • Cutaan
  • ≥ 12 jaar
   [1] [4] [5]
   • 1%: 1-2 maal daags een dunne laag aanbrengen op aangedane huid.

   • Behandelduur:

    minimaal 6 weken, maximaal 3 maanden

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Lotion (als diwaterstoffosfaat of hydrochloride-1-water) 10 mg/ml (1%)
Gel (hydrochloride-1-water) 10 mg/g (1%)

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

ACNEPREPARATEN, LOKALE

RETINOIDEN VOOR ACNE, LOKALE

Adapaleen

Differin gel
D10AD03
D10AD53
D10AD01
PEROXIDEN

Benzoylperoxide

Benzac W
D10AE01
ANTIBACTERIELE MIDDELEN VOOR ACNE
D10AF51

Erytromycine cutaan

Inderm, Zineryt
D10AF02
D10AF51
OVERIGE ACNEPREPARATEN VOOR LOKAAL GEBRUIK
D10AX03

Bijwerkingen algemeen

Lokaal:

Zeer vaak (> 10%): huidklachten (droogheid, irritatie), urticaria.

Vaak (1-10%): seborroe.

Verder zijn gemeld: vette huid, roodheid, contactdermatitis, Gram-negatieve folliculitis. Oogirritatie, oogpijn.

De huidirritatie en erytheem komen vooral voor bij de alcoholbevattende preparaten.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid voor lincomycinen. Antibioticum-geassocieerde colitis in de anamnese. (Een geschiedenis van ) inflammatoire darmziekte.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Lotions en oplossingen zijn ontvlambaar; vermijd contact met open vuur.

Indien ernstige diarree en/of darmklachten optreden, de behandeling staken, de diagnose pseudomembraneuze colitis overwegen. Wees voorzichtig met gebruik bij atopische aandoeningen (zoals astma, hooikoorts en constitutioneel eczeem). Kruisresistentie met antimicrobiële middelen van de macrolidengroep kan voorkomen.

Interacties

Bij lokale toepassing zijn geen klinisch relevante interacties te verwachten.

 

Referenties

 1. Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H., Wien, SmPC Dalacin-T (1-20589) , 02-2019
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadpleegd 27 okt 2015
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, bijwerkingen, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 27 okt 2015
 4. Bruinsma M, et al, NHG Standaard Acne (derde herziening), Huisarts Wet, 2017 (april)
 5. Teva Nederland BV, SmPC Clindamycine oplossing voor cutaan gebruik (RVG 108315) 29-12-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Wijzigingen

 • 16 oktober 2020 16:52: Doseerfrequentie aangepast op basis van SmPC
 • 17 oktober 2017 15:39: Doseeradvies Acne gewijzigd naar herziene NHG standaard
 • 27 oktober 2015 16:18: NIEUW TOEGEVOEGD

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering