Glycerofosforzuur (=dinatrium-glycerofosfaat)

Stofnaam
Glycerofosforzuur (=dinatrium-glycerofosfaat)
Merknaam
Glycophos
ATC code
B05XA14

Glycerofosforzuur (=dinatrium-glycerofosfaat)

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Glycophos is bestemd als supplement bij totale intraveneuze voeding om in de dagelijkse behoefte van volwassenen aan fosfaat te voorzien. Het fosfaat wordt op deze manier in organische vorm aan de parenterale voeding toegevoegd. Zo is het beter verenigbaar met onder andere het calcium dat in de parenterale voeding aanwezig is. Glycerofosfaat is een intermediair in het vetmetabolisme. 

Farmacokinetiek bij kinderen

Natriumglycerofosfaat wordt in het plasma gehydrolyseerd tot glycerol en anorganisch fosfaat. De hydrolyse is maximaal bij een plasmaconcentratie > 0,7 mmol/ l. Ervan uitgaand dat de hydrolyse van glycerofosfaat volledig plaatsvindt in plasma, wordt per dag ongeveer 12-15 mmol natriumglycerofosfaat gehydrolyseerd in individuen met een normaal serum alkalinefosfatase.

Er zijn geen farmacokinetische gegevens beschikbaar voor kinderen, echter met de aanbevolen dosering is hyperfosfatemie onwaarschijnlijk.

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Als bestanddeel van parenterale voeding:
0-18 jaar (incl neonaten): 1-1,5 mmol/kg/dag toegevoegd aan infusievloeistof of parenterale voeding

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Conc. voor infusieopl. (di-Na-zout als 5.5-water) 216 mg/ml (bevat per ml 1 mmol fosfaat en 2 mmol natrium)

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Hypofosfatemie
 • Intraveneus
  • Kinderen inclusief neonaten 0 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • 1 - 1,5 mmol/kg/dag in 1 dosis Inlopen in minimaal 8 uur.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Bij overdosering van natriumglycerofosfaat kunnen hyperfosfatemie en hypernatriëmie optreden.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

Hypernatriëmie, hyperfosfatemie, shock en dehydratie.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Niet onverdund toedienen. Fosfaatgehalte in bloed regelmatig controleren. Houdt rekening met de hoeveelheid natrium in glycophos. Voorzichtigheid is geboden bij kinderen met nierinsufficientie. 

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Relevant: het risico op hyperfosfatemie en hypercalciëmie neemt toe bij combinatie van oraal glycerofosforzuur met burosumab; oraal glycerofosforzuur is niet in de handel in Nederland. Gelijktijdige behandeling moet worden vermeden.

Glycerofosforzuur en fosfaatbinders gaan elkaars werking tegen.

ADDITIEVEN VOOR INTRAVENEUZE INFUSIEVLOEISTOFFEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

ELEKTROLYTOPLOSSINGEN
B05XA07
B05XA31
AMINOZUREN
B05XB01
VITAMINEN
B05XC

Referenties

 1. Fresenius Kabi Nederland BV, SmPC Glycophos (RVG 16431) 17-09-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadpleegd 06-01-2020

Wijzigingen

 • 15 januari 2020 10:25: Nieuwe monografie

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering