H02AB08

Er zijn meerdere geneesmiddelen met deze ATC-code gevonden.

De volgende geneesmiddelen zijn gevonden:

Naam

Triamcinolon (injectievloeistof)

Kenacort A, Lederspan