Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Calcitriol

Stofnaam
Calcitriol
Merknaam
Rocaltrol
ATC code
A11CC04

Label dosisadvies Kinderformularium

Rachitis en parathyreoidie:
< 3 jaar:
Off-label
> 3 jaar: On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Renale osteodystrofie:
> 3 jaar: 0,25 mcg/dag, ZN verhogen tot 0,5 mcg/dag

Psoriasis: Off-label

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Capsule 0,25 mcg, 0,5 mcg
 

Eigenschappen

De biologisch meest actieve vitamine D3-metaboliet wordt normaal in de nier gevormd uit zijn precursor 25-hydroxy-colecalciferol, dat in de lever uit vitamine D3 wordt gevormd. Calcitriol bindt aan de vitamine-D-receptor en bevordert de intestinale absorptie van calcium. In het bot stimuleert calcitriol, samen met parathyroïdhormoon, de absorptie van calcium; in de nier verhoogt het de tubulaire terugresorptie van calcium. Tevens onderdrukt het de synthese en secretie van parathyroïdhormoon

Kinetische gegevens

Geen informatie

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

Indicatie: Rachitis en hypoparathyreoidie
 • Oraal
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [1] [2] [3] [4]
   • Startdosering: 0,01 - 0,1 microg./kg/dag in 2 doses , max: 0,25 microg./dag.
   • Onderhoudsdosering: Op geleide van serumcalciumspiegels ophogen tot max 2 microg./dag in 2 doses.
Indicatie: Psoriasis
 • Cutaan
  • 2 jaar tot 18 jaar
   [7]
   • Zalf 3 mcg/g: éénmaal daags aanbrengen

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

VITAMINE A
A11CA01
VITAMINE D EN ANALOGE VERBINDINGEN

Alfacalcidol

Etalpha
A11CC03

Colecalciferol (Vitamine D)

D-Cura, Devaron, Divisun, Dynavit D3
A11CC05

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen algemeen

Zeer vaak (> 10%): hypercalciëmie. Vaak (1-10%): hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid, huiduitslag, urineweginfectie. Soms (0,1-1%): verminderde eetlust, braken, verhoogd creatininegehalte. Verder zijn gemeld: overgevoeligheid, urticaria, polydipsie, dorst, dehydratie, hyperfosfatemie, apathie, spierzwakte, sensorische stoornissen, obstipatie, maagpijn, erytheem, jeuk, groeivertraging, polyurie, calcinose, koorts, gewichtsverlies.
 

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Contra-indicatie algemeen

Hypercalciemie

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Voor een optimale werkzaamheid van vitamine D is een totale calciuminname van 800–1000 mg noodzakelijk (inclusief de hoeveelheid calcium via de voeding). Vanwege een verbeterde opname van calcium in het maag-darmkanaal tijdens behandeling kan de calciuminname soms worden verminderd. Plotselinge verhoging van de calciuminname kan leiden tot hypercalciëmie. Immobilisatie (bv. na een operatie) vermeerdert de kans op hypercalciëmie. Aangeraden wordt regelmatig het gehalte plasmacalcium, -fosfaat, -magnesium, -creatinine en -alkalische fosfatase te bepalen. Controleer de calciumspiegels tijdens de titratiefase ten minste 2×/week en daarna elke maand. Zodra het serumcalcium 0,25 mmol/l boven de norm (gem. 2,25–2,75 mmol/l) komt te liggen of het serumcreatinine stijgt > 120 micromol/l, de toediening van calcitriol tijdelijk onderbreken. Gedurende een periode van hypercalciëmie moeten serumcalcium en -fosfaat dagelijks worden gecontroleerd. Als normale waarden zijn bereikt , kan de behandeling met calcitriol worden voortgezet met een lagere dosis. Bij nierinsufficiëntie een fosfaatbinder gebruiken die geen aluminium bevat, om de fosfaatspiegel onder controle te houden. Gelijktijdige hypercalciëmie en hyperfosfatemie (> 1,74 mmol/l; het serumcalcium × fosfaatproduct mag niet hoger worden dan 5,6 mmol²/l²) leidt tot ectopische verkalkingen in de weke delen. Bij normale nierfunctie kan chronische hypercalciëmie gepaard gaan met toename van het serumcreatinine. Er moet voor voldoende vloeistoftoevoer worden gezorgd. Patiënten met vitamine D-resistente rachitis moeten hun orale fosfaattherapie voortzetten. Daarbij moet men wel rekening houden met eventuele stimulering van de intestinale fosfaatabsorptie door calcitriol. Dit effect kan de behoefte aan extra fosfaat veranderen. Calcitriol is de meest werkzame metaboliet van vitamine D; om deze reden dient men geen ander preparaat van vitamine D gelijktijdig voor te schrijven. Gebruik van calciumverrijkte voedingsmiddelen dient te worden vermeden. .

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Interacties

Niet beoordeeld: sevelameer verlaagt de biologische beschikbaarheid.

Colestyramine kan de absorptie verminderen; calcitriol moet ten minste 1 uur voor of 4-6 uur na colestyramine worden ingenomen.
Thiaziden en calciumzouten kunnen het risico op hypercalciëmie verhogen.
Combinatie met digoxine kan leiden tot hartritmestoornissen.
Combinatie met magnesiumzouten kan het risico op hypermagnesiëmie verhogen.
Corticosteroïden remmen de absorptie en terugresorptie van calcium. Ze hebben daardoor een tegengestelde werking.


 

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 11 okt 2014
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 08 jan 2019
 3. Correspondentie Roche Nederland BV, Rocaltrol druppels/aanpassing dosering, 1993
 4. Roche Nederland BV , SPC Rocaltrol (RVG 08285), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 20 april 2011, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h08285.pdf
 5. Roche Pharma (Zwitserland), Fachinformation des Arzneimittel Rocaltrol, http://www.kompendium.ch/Monographie.aspx?Id=cf5e4837-c34d-4da8-8aba-2854b6325a28&lang=de&MonType=fi
 6. Noordam C et al, Werkboek Kinderendocrinologie, 2010, digitale publicatie op www.nvk.nl (alleen leden)
 7. NVDV, Multidisciplinaire evidencebased richtlijn Psoriasis, 2017

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

 • 21 juni 2018 15:05: Toevoeging indicatie psoriasis obv NVDV richtlijn

Wijzigingen