Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Hydrocortison + oxytetracycline + polymyxine B (combinatie preparaat) oculaire toepassing

Stofnaam
Hydrocortison + oxytetracycline + polymyxine B (combinatie preparaat) oculaire toepassing
Merknaam
Terra-Cortril + Polymyxine B oogzalf
ATC code
S01CA03

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Hydrocortison is een zwak werkend corticosteroïd. Corticosteroïden hebben een anti-inflammatoire, antipruritische en vasoconstrictieve werking. Zij onderdrukken de ontstekingsreactie en de symptomen van verschillende aandoeningen, echter zonder de eraan ten grondslag liggende aandoeningen te genezen. Oxytetracycline is een bacteriostatisch breed-spectrum antimicrobieel middel. Polymyxine B is werkzaam tegen uitsluitend gramnegatieve staafjes.

Farmacokinetiek bij kinderen

Er zijn geen onderzoeken verricht naar de farmacokinetische parameters van hydrocortison/oxytetracycline/polymyxine B bij kinderen.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Oogzalf: hydrocortison(acetaat) 10 mg/g, oxytetracycline (als hydrochloride) 5 mg/g, polymyxine B(sulfaat) 10.000 E/g.

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

Ooginfectie, breed spectrum
 • Oculair
  • 0 jaar tot 18 jaar
   • Voornamelijk éénmalig postoperatief op OK: 1 cm zalf aanbrengen op de binnenzijde van het onderste ooglid.

   • Toepassing op OK na strabismusoperaties.

    Behandeling door of na overleg met een kinderarts-specialist (oogarts) die ervaring heeft met gebruik van hydrocortison-oxytetracycline-polymyxine B oogdruppels. Er zijn geen studies verricht naar het gebruik dit combinatiepreparaat bij kinderen.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Toepassing bij defecten van het hoornvlies kan perforatie tot gevolg hebben. Langdurig gebruik kan leiden tot onderdrukking van de bijnierschorsfunctie en in zeldzame gevallen tot verhoogde intra-oculaire druk (glaucoom) en cataracta subcapsularis posterior. Soms prikkelend of branderig gevoel in het oog bij toediening. Overgevoeligheidsreacties kunnen optreden. Zelden sensibilisatie. De symptomen kunnen onder invloed van het corticosteroïd worden gemaskeerd.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Acute infecties veroorzaakt door een bacterie, virus, schimmel of parasiet. Blepharitis ulcerosa. Overgevoeligheid voor corticosteroïden, polymyxinen of tetracyclinen.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

In verband met de mogelijkheid van verhoging van de intra-oculaire druk is adequate controle met een tonometer, m.n. bij glaucoom of indien glaucoom in de familie voorkomt, vereist. Corticosteroïden kunnen een ooginfectie maskeren of verergeren. Overgroei van niet-gevoelige micro-organismen, incl. schimmels, is mogelijk; in dat geval de toepassing staken. Bij periodiek onderzoek dienen vooral cornea en lens te worden gecontroleerd i.v.m. de kans op verweking of cataract. Ook de oogdruk dient bij langdurig gebruik regelmatig te worden gecontroleerd.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Na oculaire toediening zouden interacties kunnen optreden indien absorptie optreedt, maar tot op heden zijn er geen aanwijzingen voor klinisch relevante interacties.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

CORTICOSTEROIDEN MET ANTIMICROBIELE MIDDELEN
S01CA01
S01CA01

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 26 okt 2014
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 26 okt 2014
 3. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2008

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

Wijzigingen