Gentamicine + dexamethason (combinatie preparaat)

Stofnaam
Gentamicine + dexamethason (combinatie preparaat)
Merknaam
Dexamytrex, Dexagenta POS
ATC code
S01CA01

Gentamicine + dexamethason (combinatie preparaat)

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Dexamethason is een sterk werkend corticosteroïd. Corticosteroïden hebben een anti-inflammatoire en vasoconstrictieve werking. Zij onderdrukken de ontstekingsreactie en de symptomen van verschillende aandoeningen, echter zonder de eraan ten grondslag liggende oorzaak te genezen. Gentamicine behoort tot de aminoglycosiden en heeft een bactericide werking tegen de meeste gramnegatieve en grampositieve bacteriën, incl. Pseudomonas aeruginosa. Streptokokken zijn weinig gevoelig tot resistent.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie.

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Oogdruppels: Dexamethasondinatriumfosfaat 1 mg/ml Gentamicine (als sulfaat) 3 mg/ml; Dexagenta bevat Conserveermiddel: benzalkoniumchloride; Dexamytrex bevat Conserveermiddel: cetrimide.
Oogzalf: Dexamethason 0.3 mg/g Gentamicine (als sulfaat) 3 mg/g, Conserveermiddel: chloorbutanol

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Ooginfecties
 • Oculair
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • 1 druppel(s)/dosis 4-6 dd.
   • Behandelduur:

    Maximaal 14 dagen gebruiken

   • Toepassing na intra-oculaire ingrepen.

    Behandeling door of na overleg met een kinderarts-oogarts die ervaring heeft met gebruik van gentamicine-dexamethason oogdruppels.
    Er zijn geen studies verricht naar oculaire toepassing van gentamicine+dexamethason bij kinderen.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Toepassing bij defecten van het hoornvlies kan perforatie tot gevolg hebben. Langdurig gebruik kan leiden tot onderdrukking van de bijnierschorsfunctie en in zeldzame gevallen tot verhoogde intra-oculaire druk (glaucoom) en cataracta subcapsularis posterior. Soms (1–0,1%): prikkelend of branderig gevoel in het oog bij toediening. kunnen optreden. De symptomen kunnen onder invloed van het corticosteroïd worden gemaskeerd. Zelden (0,01-0,1%): allergische reactie, overgevoeligheidsreacties stevens-johnsonsyndroom.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Acute infecties veroorzaakt door een bacterie, virus, schimmel of parasiet. Koepokken, waterpokken. Overgevoeligheid voor corticosteroïden, aminoglycosiden, benzalkoniumchloride, cetrimide of chloorbutanol.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Kans op sensibilisatie en kruisresistentie met andere aminoglycosiden.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Kruisovergevoeligheid en kruisresistentie met andere aminoglycosiden kunnen optreden. In verband met de mogelijkheid van verhoging van de intra-oculaire druk is adequate controle met een tonometer, met name bij glaucoom of indien glaucoom in de familie voorkomt, vereist. Corticosteroïden kunnen een ooginfectie maskeren of verergeren. Overgroei van niet-gevoelige micro-organismen, incl. schimmels, is mogelijk; in dat geval de toepassing staken. Bij periodiek onderzoek dienen vooral cornea en lens te worden gecontroleerd in verband met de kans op verweking of cataract. Ook de oogdruk dient bij langdurig gebruik regelmatig te worden gecontroleerd. Tijdens gebruik geen zachte contactlenzen dragen, harde contactlenzen niet tot 45 minuten na indruppelen. Door tijdens of direct na toediening van de oogdruppels de traanbuis 1–3 minuten dicht te drukken wordt de kans op systemische reacties verminderd. Voorkomen wordt dat de druppeloplossing snel afvloeit naar de neus- en keelholte.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Geen interacties bij lokale toepassing

ANTI-INFLAMMATOIRE MIDDELEN MET ANTIMICROBIELE MIDDELEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

CORTICOSTEROIDEN MET ANTIMICROBIELE MIDDELEN
S01CA01
S01CA03

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2008
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 25 okt 2014
 3. Informatorium Medicamentorum., (Interacties), Geraadpleegd 25 okt 2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering