Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Gentamicine + dexamethason (combinatie preparaat)

Stofnaam
Gentamicine + dexamethason (combinatie preparaat)
Merknaam
Dexamytrex, Dexagenta POS
ATC code
S01CA01

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen.

Eigenschappen

Dexamethason is een sterk werkend corticosteroïd. Corticosteroïden hebben een anti-inflammatoire en vasoconstrictieve werking. Zij onderdrukken de ontstekingsreactie en de symptomen van verschillende aandoeningen, echter zonder de eraan ten grondslag liggende oorzaak te genezen. Gentamicine behoort tot de aminoglycosiden en heeft een bactericide werking tegen de meeste gramnegatieve en grampositieve bacteriën, incl. Pseudomonas aeruginosa. Streptokokken zijn weinig gevoelig tot resistent.

Farmacokinetiek

Geen informatie.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

Ooginfecties
 • Oculair
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • 1 druppel(s)/dosis 4-6 dd.
   • Behandelduur:

    Maximaal 14 dagen gebruiken

   • Toepassing na intra-oculaire ingrepen.

    Behandeling door of na overleg met een kinderarts-oogarts die ervaring heeft met gebruik van gentamicine-dexamethason oogdruppels.
    Er zijn geen studies verricht naar oculaire toepassing van gentamicine+dexamethason bij kinderen.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

CORTICOSTEROIDEN MET ANTIMICROBIELE MIDDELEN
S01CA06
S01CA01
S01CA03

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen algemeen

Toepassing bij defecten van het hoornvlies kan perforatie tot gevolg hebben. Langdurig gebruik kan leiden tot onderdrukking van de bijnierschorsfunctie en in zeldzame gevallen tot verhoogde intra-oculaire druk (glaucoom) en cataracta subcapsularis posterior. Soms (1–0,1%): prikkelend of branderig gevoel in het oog bij toediening. kunnen optreden. De symptomen kunnen onder invloed van het corticosteroïd worden gemaskeerd. Zelden (0,01-0,1%): allergische reactie, overgevoeligheidsreacties stevens-johnsonsyndroom.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Contra-indicatie algemeen

Acute infecties veroorzaakt door een bacterie, virus, schimmel of parasiet. Koepokken, waterpokken. Overgevoeligheid voor corticosteroïden, aminoglycosiden, benzalkoniumchloride, cetrimide of chloorbutanol.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Kans op sensibilisatie en kruisresistentie met andere aminoglycosiden.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Kruisovergevoeligheid en kruisresistentie met andere aminoglycosiden kunnen optreden. In verband met de mogelijkheid van verhoging van de intra-oculaire druk is adequate controle met een tonometer, met name bij glaucoom of indien glaucoom in de familie voorkomt, vereist. Corticosteroïden kunnen een ooginfectie maskeren of verergeren. Overgroei van niet-gevoelige micro-organismen, incl. schimmels, is mogelijk; in dat geval de toepassing staken. Bij periodiek onderzoek dienen vooral cornea en lens te worden gecontroleerd in verband met de kans op verweking of cataract. Ook de oogdruk dient bij langdurig gebruik regelmatig te worden gecontroleerd. Tijdens gebruik geen zachte contactlenzen dragen, harde contactlenzen niet tot 45 minuten na indruppelen. Door tijdens of direct na toediening van de oogdruppels de traanbuis 1–3 minuten dicht te drukken wordt de kans op systemische reacties verminderd. Voorkomen wordt dat de druppeloplossing snel afvloeit naar de neus- en keelholte.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Interacties

Geen interacties bij lokale toepassing

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2008
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 25 okt 2014
 3. Informatorium Medicamentorum., (Interacties), Geraadpleegd 25 okt 2014

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

Wijzigingen