Apotheek icon
Voor ouders op Apotheek.nl
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Sumatriptan

Stofnaam
Sumatriptan
Merknaam
Imigran
ATC code
N02CC01

Label dosisadvies Kinderformularium

Migraine aanval:
< 12 jaar: Off-label
> 12 jaar: On-label, dosering > 10 mg/dag Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Migraine
Neusspray:
> 12 jaar::
10 mg in 1 neusgat.
Overige toedieningsvormen: Niet geregistreerd voor kinderen.
 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Neusspray (als waterstofsulfaat) 10 mg, 20 mg
 

Eigenschappen

Selectieve vasculaire 5-HT1-receptoragonist vooral van de 5-HT1D-receptor. Deze receptor brengt vasoconstrictie van bepaalde craniale bloedvaten tot stand. Tevens zijn er aanwijzingen dat de activiteit van de nervus trigeminus wordt geremd.

Kinetische gegevens

5-17 jaar:
T1/2= 1,4-2 uur

Algemene opmerkingen


 

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

Indicatie: Migraine aanval: acute behandelingtijdens de hoofdpijnfase; cluster hoofdpijn
 • Nasaal
  • 6 jaar tot 18 jaar en < 40 kg
   [1] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
   • 10 mg/dosis, éénmalig (= 1 puf van 10 mg in 1 neusgat). , max: 20 mg/dag.
   • Bij geen effect initiële behandeling geen tweede dosis voor dezelfde aanval. Indien er wel response is mag de dosis worden herhaald na minimaal 2 uur na laatste toediening.

  • 6 jaar tot 18 jaar en ≥ 40 kg
   [1] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
   • 20 mg/dosis, éénmalig (= 2 pufjes van 10 mg of 1 puf van 20 mg in 1 neusgat). , max: 40 mg/dag.
   • Bij geen effect initiële behandeling geen tweede dosis voor dezelfde aanval. Indien er wel response is mag de dosis worden herhaald na minimaal 2 uur na laatste toediening.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

SELECTIEVE SEROTONINE-AGONISTEN

Rizatriptan

Maxalt
N02CC04
OVERIGE MIGRAINEMIDDELEN

Pizotifeen

Sandomigran
N02CX01
SELECTIEVE SEROTONINE-AGONISTEN

Rizatriptan

Maxalt
N02CC04
OVERIGE MIGRAINEMIDDELEN

Pizotifeen

Sandomigran
N02CX01

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen bij volwassenen

Zeer vaak (> 10%): vieze smaak (bij neusspray). Pijn/steken/branderig gevoel op injectieplaats, zwelling, erytheem, blauwe plekken en bloedingen (bij injectie). Vaak (1-10%): duizeligheid, slaperigheid, sensibele stoornis (incl. paresthesie), opvliegers, dyspneu, warmte- of koudesensaties, zwaar gevoel, beklemdheid en een drukkend gevoel, onder meer in borst en keel, zwakte, vermoeidheid. Kort na toediening een voorbijgaande stijging van de bloeddruk. Verder zijn gemeld: (< 0,01%): bradycardie, tachycardie, palpitaties, aritmieën, ECG-veranderingen, coronaire vaatspasmen, angina, myocardinfarct, hypotensie, Raynaudfenomeen, ischemische colitis, convulsies, visusstoornissen, vermindering tot tijdelijk verlies van het gezichtsvermogen, tremor, dystonie, nystagmus, scotoom, overgevoeligheidsreacties variërend van huiduitslag tot anafylaxie, geringe afwijkingen in leverfunctiewaarden, artralgie, stijve nek, diarree, angst, hyperhidrose. Bij neusspray tevens irritaties of brandend gevoel in neus of keel, epistaxis.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Ernstige bijwerkingen zoals myocard infarct, cva’s, verlies van zicht en sterfte zijn gemeld bij orale, nasale en subcutane toediening. De incidentie is nog niet bepaald.

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

Na s.c. injectie kan vernauwing van de kransslagaders optreden. Bij herhaald optreden van pijn en/of een beklemd gevoel op borst en keel eerst een ECG maken en onderzoek uitvoeren op coronaire vaatziekten, voordat de behandeling wordt voortgezet. Voorzichtigheid is geboden voor risicofactoren die de convulsiedrempel verlagen, bij aanwezigheid van risicofactoren voor coronaire hartziekten (zoals bij zware rokers of bij gebruik van vervangende nicotineproducten), bij hypertensie (ook als die onder controle is), convulsies in de anamnese, en lever- en nierinsufficiëntie. Voorzichtigheid is geboden bij overgevoeligheid voor sulfonamiden; er zijn beperkte aanwijzingen voor kruisovergevoeligheid. Sumatriptan dient niet profylactisch te worden toegepast. Bij overmatig gebruik is chronische dagelijkse hoofdpijn en ook exacerbatie van hoofdpijn gemeld, waardoor het nodig kan zijn de behandeling te stoppen.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Contraindicaties bij volwassenen

Myocardinfarct, ischemische hartaandoeningen of coronaire vaatspasmen in de anamnese. Perifere vaataandoeningen. Symptomen die duiden op ischemische hartaandoeningen. Matige tot ernstige hypertensie, milde ongecontroleerde hypertensie. Ernstig gestoorde leverfunctie. Doorgemaakte CVA en TIA.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. Christensen ML, et al, Pharmacokinetics of sumatriptan nasal spray in adolescents, J Clin Pharmacol, 2003, Jul;43(7), 721-6
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 17 nov 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 17 nov 2014
 4. Christensen ML, et al, Pharmacokinetics of sumatriptan nasal spray in children, J Clin Pharmacol, 2004, Apr;44(4), 359-67
 5. Ueberall MA, et al, Intranasal sumatriptan for the acute treatment of migraine in children, Neurology, 1999, Apr 22;52(7), 1507-10
 6. Hershey AD, et al, Effectiveness of nasal sumatriptan in 5- to 12-year-old children, Headache, 2001, Jul-Aug;41(7), 693-7
 7. Winner P, et al, A randomized, double-blind, placebo-controlled study of sumatriptan nasal spray in the treatment of acute migraine in adolescents, Pediatrics, 2000, Nov;106(5), 989-97
 8. Ahonen K, et al, Nasal sumatriptan is effective in treatment of migraine attacks in children: A randomized trial, Neurology, 2004, Mar 23;62(6), 883-7
 9. Rothner AD, et al, One-year tolerability and efficacy of sumatriptan nasal spray in adolescents with migraine: results of a multicenter, open-label study, Clin Ther, 2000, Dec;22(12), 1533-46
 10. Hamalainen ML, et al, Sumatriptan for migraine attacks in children: a randomized placebo-controlled study. Do children with migraine respond to oral sumatriptan differently from adults?, Neurology, 1997, Apr;48(4), 1100-3

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

 • 13 oktober 2016 10:08: Maximale dosering is aangepast, overeenkomstig met het advies tot een herhaalde dosering

Wijzigingen